Opfattelsespositioner benyttes som et af de vigtige og grundlæggende modeller i NLP. Hver gang du prøver at finde ud af, hvordan et andet menneske føler, handler og tænker, benytter du dig af anden position. Herfra kan du også få en ide om, hvad der kan være personens holdninger og værdier, så det bliver lettere for dig at forstå personens intentioner.

Hvad er 2. position i NLP?

Anden position er, hvor du indtager den perceptuelle position fra en anden person. Impressionister er et oplagt eksempel på mennesker, der kan udføre en fremragende anden position. Gode ​​sælgere, forhandlere og terapeuter er normalt meget effektive i anden position. De kalder denne proces for at se og høre verden gennem en anden øjne og ører. De gør dette enten for at skabe empati eller for at forstå, hvordan den anden person bygger sit kort. På den anden side overdriver nogle andre positionen i deres forhold. Disse mennesker træffer beslutninger om deres egen adfærd gennem filtre (anden position) af deres partner.

Eksempel på 2. position

Medafhængighed i forhold er et ekstremt eksempel på en kontinuerlig anden position. Anden position er stillingen til læring og modellering. Når du modellerer fra en tilstand af ikke at kende, træder du ind i en eksperts sko. Du antager lignende holdning og bevægelser. Fra det, vi nu ved fra neurovidenskab, aktiverer du spejlneuroner i dit nervesystem, men har den samme funktion som de neuroner, der er aktive i eksperten. Den anden position fremskynder og uddyber læringsprocessen.

Perspektivering af situationen

Fra 2. position opleves en situation fra en andens synspunkt idet samtidig med at interaktionen bevares. Det sker i en samtale eller når man lever sig ind i en andens rolle som for eksempel på film. NLP skærper evnen til at indtage 2. position og forstå den andens perspektiv og verdensbillede. At perspektivere en oplevelse får dig til bedre at tilpasse sig en given situation og komme derhen hvor du ønsker – i mål. I en dialog vil 2. position sætte dig en en andens rolle og perspektiv, og derved erfare om den anden part får noget ud af dialogen. Endvidere kan denne position gå ind og se hvor den anden part befinder sig kognitivt og mentalt for derved at træne din empati.

Oplev situationen fra en andens synspunkt

Du kan blive meget overrasket over de lænser og intuitioner, du får, når du udfører den anden position øvelse ovenfor. I slutningen af ​​oplevelsen skal du sørge for at genoptage den rene første oplevelse af verden, som du normalt gør.