Ordet adfærd refererer til andet trin i de logiske niveauer. En adfærd er den måde, du fysisk bruger din krop på, når du foretager dig noget. Du udviser f.eks. en adfærd, når du bruger dit kropssprog, stiller spørgsmål og når du lytter aktivt. Den adfærd, som du udviser i den måde, du handler på. Nogle mennesker ser og tænker i nye muligheder og alternativer, imens andre følger den procedure (rutine), de allerede kender til. Din adfærdsstil kan variere fra situation til situation.

 Adfærd på de Logiske Niveauer

I NLP henviser ‘adfærd’ til det du tænker på samt dine handlinger. Dybe problematikker som depression, angst og afhængighed betyder at den ramte bruger størstedelen af sin tid på at tænke negative tanker. Konstant aktiveres tanker og følelser, så virkeligheden bliver til fantasi…. fantasi til besættelse…. besættelse til tvang og tvang til at handle på sine følelser.

Bag enhver adfærd er der en positiv hensigt

For mig er dette det mest radikale og hjælpsomme af forudsætningerne. Det tilbyder enorm kraft inden for coaching og terapi, især når ordet ‘adfærd’ bruges i dets bredeste forstand, som fysisk adfærd, men også følelser og tankemønstre.

Formålet med afdærd

 Alt adfærd er handlinger som har mindst ét formål – at opnå noget som gavner dig, og som du værdsætter. Her ser vi i NLP på intentionen bag en adfærd samt på selve adfærden. Såfremt den ikke giver det forventede, tager du en vrede valgmulighed der vil give en positiv intention. Den positive intention kan være forankret i dit ubevidste sind, fra fortiden og tillært i barndommen. Vi kigger lidt på intentioner og adfærd i et NLP perspektiv:

  • Den positive intention bag aggression er ofte selvbeskyttelse.
  • Den positive intention bag modstand mod forandringer kan væreønsket om at ære eller respektere fortiden, eller behovet for at beskytte dig selv ved at fastholde det velkendte.
  • Den positive intention bag frygt er ofte sikkerhed.
  • Den positive intention bag had er ofte at motivere dig til at handle.
  • Den positive intention bag vrede er ofte at opretholde grænser.

 Nøglen til at forstå adfærd

Enhver adfærd? Hver tanke? Nøglen til at forstå og arbejde med denne forudsætning er, at den ‘positive hensigt’ med adfærd eller tanke kan være rodfæstet i fortiden. Så det har måske set dig ud som et lille barn, at sådan-og-sådan var en kilde til fordel for dig, og siden da har dit ubevidste sind ikke lært, at handlingen eller tanken ikke længere er gavnlig (eller at det aldrig faktisk var; du troede bare, at det var).

At opdage positiv adfærd

At opdage en positiv adfærd bag en tilsyneladende tåbelig eller destruktiv handling eller tanke åbner vejen for sundere og mere positive muligheder for at blive valgt og integreret i vores personlighed. For eksempel, hvis nogens adfærd er aggressiv, er den positive adfærd ofte beskyttelse og sandsynligvis blev lært i barndommen. At lære at hævde grænser på en voksen måde er en alternativ måde at ære den positive intention om beskyttelse uden de negative konsekvenser af aggression.

Adfærds øvelse i praksis

I praksis kan der spørges ind til værdier og overbevisninger: “Hvad giver det dig? Hvad er vigtigt for dig? Hvad er årsagen til dine ønsker? Hvad tror du på?”

I've always put my family first and that's the way it is

FAMILY FIRST

Family comes First

FAMILY FIRST

My family my everything

FAMILY FIRST

Family First no matter what

FAMILY FIRST

My family is first priority

FAMILY FIRST

For me, Family always comes first

FAMILY FIRST

Family is a special gift

FAMILY FIRST

Family Where Life Begins and Love Never Ends

FAMILY FIRST

Family over everything

FAMILY FIRST

Family first, and that's what matters most

FAMILY FIRST

Family forever, for always, no matter what

FAMILY FIRST

Family is a gift that lasts forever

FAMILY FIRST

Family is everything

FAMILY FIRST

Family is forever

Family is forever

Family is the main thing in life

FAMILY FIRST

Where there is love is the family

FAMILY FIRST

Modtag nyhedsbrev

Bestil Family First’s nyhedsbrev og få altid sidste nyt først.