Afhængighed

Family First

Afhængigh

Hvad er afhængighed af rusmidler?

Vi vil forsøge at give dig en beskrivelse af hvad afhængighed er samt hvordan en afhængig påvirkes fysisk, psykisk og socialt. Mange mennesker er påvirket af rusmidler men også af handlinger som en afhængighed, herunder overspisning, spil, skærmafhængighed, sukker, kaffe, sociale medier med mere. Idet efterfølgende vil vi kun beskrive afhængighed af rusmidler som alkohol, stoffer og medicin.

Hvornår er man afhængig?

Afhængighed er en tilstand af psykisk eller fysisk behov for et bestemt stof, herunder alkohol eller stoffer. Mennesker med en afhængighed mærker ofte, at de ikke kan mestre situationer uden det der skaber afhængigheden. Mennesker med andre problemer samtidig er meget sårbare for udvikling af afhængighed, selvom det ikke altid tilfældet. Omkring 20 % af alle danskere vil udvikle en afhængighed i løbet af deres liv, hvor mænd er mere disponeret end kvinder. Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) er den mest effektive behandling af afhængighed. Her arbejdes der andre samtidige problemer samt motivation for at bryde afhængighedsmønsteret.

Hvad er en afhængighed?

Afhængighed giver personen ændringer i ganske almindelig adfærd. Ændringer der giver sig udslag i at få tilført et stof på grund af de virkninger, man forbinder og oplever med det. Afhængighed påvirker personen både fysisk såvel som psykisk.

  • Fysisk afhængighed gør, at kroppen har vænnet sig til et stof, som giver symptomer, når indtagelse af stoffet udebliver. Symptomerne kan for eksempel være: Opkast, kvalme, diarre, feber, hovedpine og kramper. For at undgå disse symptomer forstærkes den fysisk afhængighed.
  • Psykisk afhængighed er i højere grad selve følelsen af, at man ikke kan leve uden at få tilført stoffet eller at gøre handlingen.

Et forbrug bliver først til et misbrug, når man bliver afhængig. Afhængige personer har ofte oplevelsen af, at de ikke kan mestre bestemte situationer stoffet. Derfor forstærkes det afhængighedsskabende, mens tiltroen til egen livsmestring mindskes. Man vil ofte få den tanke, at det er umuligt at ændre adfærd og tankemønstre. Afhængighed får den der har et misbrug, til at ignorere negative konsekvenser og fremhæve og opfinde positive, hvorfor der opstår en ond cirkel. Det er disse tankemønstre,som kognitiv terapi forsøger at bryde med.

De forskellige former for afhængighed giver en tilfredshedsfølelse enten fysisk, psykisk eller ofte begge dele, som varer i længere eller kortere tid.

 

Ofte er afhængigheden begyndt som en dårlig vane og eet middel til at dulme angst, stress og vanskelige følelser, men kan med tiden udvikle sig til et uundværligt behov. Afhængighed kan også have en tvangsmæssig karakter, hvor afhængigheden består i, at man oplever at kunne mestre sit liv bedre, hvis man udfører den pågældende adfærd. Denne afhængighed ses særligt ved træningsafhængighed.

Årsager til afhængighed

Nogle mennesker er mere disponeret for afhængighed end andre. Det kan være sårbare mennesker, som plages af personlige problemer, mindreværd og manglende tillid. De kan have social angst eller en følelse af, at de ikke kan leve op til samfundets og omgivelsernes krav.

I denne sammenhæng ser det ud til, at tidligere erfaringer i livet, personlighed og opvækstvilkår spiller en afgørende rolle. Det er ikke kun manden på bænken som kan live afhængig. Afhængighed udvikles i lige så høj grad hos mennesker, der tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsyneladende kommer fra velfungerende familier.

 Forekomst af afhængighed

Afhængighed ses ofte i sammenhæng med psykiske lidelser, hvorfor der arbejdes med de forskellige faktorer som har forbindelse med afhængighed. Afhængighed kan for eksempel være et biprodukt af social angst eller være en måde at selvmedicinere sig selv på. Derfor er det nødvendigt at afdække problemet nøje, så alle elementerne i forhold til afhængigheden behandles som en samlet plan.

Behandling af afhængighed

Vores erfaring er, at kognitiv terapi er blandt de mest effektive former til behandling af afhængighed, misbrug og andre psykiske lidelser. Family First tilbyder individuelt tilrettelagt kognitiv terapi. Behandlingen iværksættes såfremt motivation for at bryde afhængigheden er til stede. Vi arbejder med faktorer som kan bevirke en opretholdelse af afhængigheden, herunder en kortlægning af særligt sårbare situationer hos personen samt forebyggelse af tilbagefald. Vi og personen arbejder blandet andet med:

  • Opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved afhængighedsadfærden
  • Opsætte realistiske mål for adfærdsændringer

Målet med Kognitiv Adfærdsterapi er, at personen bliver klar til at ændre sin afhængighedsadfærd, og at der lægges en strategi for hvordan denne ændring opretholdes.

Alle former for  stoffer, lægemidler og alkohol kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. 

Udviklingen af misbrug hos den enkelte  kan tilskrives både  samfundsmæssige, psykologiske og neurobiologiske forhold. 

Et misbrug kan medføre en række skadevirkninger på ens uddannelse, arbejde, psyke og krop.

Såfremt du beslutter dig for at komme ud af misbruget, er det vigtigt at få støtte fra ens egen læge eller misbrugscentre

Gener af afhængighed og misbrug er forskellig fra person til person. Ofte bliver personen sløv, mere ligeglad samtidig med at venskaber, familie og arbejde forsømmes.

Det er svært men en nødvendighed at  komme ud af misbrug og afhængighed. I mange tilfælde kan det være et spørgsmål om liv eller død.  At komme ud af afhængighed vil blive belønnet i form af bedre sundhed, bedre social omgang og en følelse af et mere betydningsfuldt liv. Det kan ofte hjælpe at opstille en liste over de grunde, man kan have for at komme ud af misbruget.

Hvad sker der i hjernen

Afhængighed hænger sammen med hjernens belønningstilstand, som gør en til slave af et stof eller tilstand. En tilstand som tilvejebringes dopamin som er et signalstof i hjernen.  Vi søger hele tiden belønningen og suset fra dopaminen, og det gør vi til sådan en grad, at hvis noget giver os en bedre belønning end noget andet, så vælger vi den største belønning. Rusmidler øger aktiviteten i belønningscenteret og forårsager en større udløsning af dopamin. Det betyder, at stoffer og alkohol fremkalder den samme positive psykiske tilstand som et godt måltid mad, bare meget kraftigere. Kokain er noget af det, der frigiver mest dopamin.

Relaterede emner

Samtalegruppe

Samtalegruppen er et gratis og anonymt tilbud til alle pårørende. Her hjælper pårørende hinanden

LÆS MERE

Pårørendehjemmet

Behov for et gratis midlertidig frirum og/eller beskyttelse, så er pårørendehjemmet lige noget for dig

LÆS MERE

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Afhængighed

FAMILY FIRST

Afhængi

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet