Statistik over alkoholisme

Alkoholisme, også kendt som alkoholforstyrrelse, er en almindelig adfærdsmæssig eller mental sundhedstilstand, som mange mennesker kæmper for at overvinde. Mens mænd har en tendens til at drikke mere end kvinder, og unge voksne mere end teenagere eller ældre voksne, er ingen immun over for risikoen for at udvikle en afhængighed af alkohol. Konsekvenserne af alkoholisme kan være alvorlige og spænder fra forhold og økonomiske problemer til ulykker, kvæstelser, langsigtede fysiske helbredsproblemer og endda dødelig alkoholforgiftning. Alkoholisme er et problem for mange amerikanere, men der er behandlinger til rådighed for at hjælpe med at håndtere denne tilstand.

Alkoholismestatistikker siger meget om misbrug af dette lovlige stof til misbrug, både i USA og over hele verden. Det er det mest almindelige stof til misbrug og misbruges af både voksne og mindreårige. Selvom alkohol er lovlig, kan det forårsage alvorlige fysiske og mentale sundhedsproblemer, ikke mindst afhængighed eller alkoholisme, en tilstand, der kan behandles, men som skal styres på lang sigt.

Alkoholbrugsforstyrrelse eller alkoholisme , statistikker skifter hvert år, men det skiftende billede hjælper med at informere den offentlige orden og oplyse enkeltpersoner.

Når folk bedre forstår, hvor stort et problem, alkoholbrug kan være, har de beføjelse til at træffe bedre beslutninger. Når drikke bliver et ukontrollerbart problem, er der professionelle behandlinger til rådighed for at hjælpe.

Alkoholisme, stærk drik, overdreven drikke

Der er mange udtryk forbundet med problematisk drikke, der ofte bruges om hinanden, men som faktisk har forskellige betydninger. For virkelig at forstå statistikken over alkoholisme er det vigtigt at forstå, hvad disse udtryk betyder. For eksempel bruges alkoholisme traditionelt til at beskrive en person, der er afhængig af alkohol, som er fysisk afhængig.

Afhængighedseksperter i dag bruger ikke ofte udtrykket alkoholisme. I stedet bruger de udtrykket alkoholforstyrrelse. En alkoholforstyrrelse kan være mild, moderat eller alvorlig. Alvorlig alkoholforstyrrelse bruges ofte ombytteligt med alkoholisme. De diagnostiske kriterier for en alkoholforstyrrelsesforstyrrelse inkluderer:

 • Drikker mere end planlagt
 • Forsøger og undlader at skære ned på alkoholforbruget
 • Brug meget tid og penge på at drikke eller lider af tømmermænd
 • Trang til en drink
 • Problemer på arbejde, skole eller derhjemme på grund af at drikke
 • Drikke på trods af det forårsager forholdsproblemer
 • Undgå andre aktiviteter til fordel for at drikke
 • Drikker i farlige situationer
 • Oplever fysiske eller mentale helbredsproblemer ved brug af alkohol
 • Udvikling af en tolerance over for alkohol
 • Har abstinenssymptomer, når du ikke drikker

Druk betyder ikke nødvendigvis, at nogen har en alkoholforstyrrelse, men mange mennesker, der engagerer sig i denne form for drikke. Det betyder at have nok alkohol i et møde til at øge alkoholindholdet i blodet til 0,08 eller højere, hvilket typisk skyldes fire drinks for kvinder og fem for mænd. Stort drikke er også problematisk, men identificerer ikke nødvendigvis nogen som alkoholiker. Kraftig drik defineres som overfyldt drikke fem eller flere dage på en måned.

Druk og Alkoholisme

Binge drinks er en problematisk adfærd, der kan øge risikoen for at få en ulykke, blive såret eller dræbt, blive overfaldet, få en seksuelt overført sygdom eller have en uønsket graviditet og dø af alkoholforgiftning. Mens der er mange øjeblikkelige risici, hvis der drikkes alkohol, er en langsigtet risiko udviklingen af alkoholafhængighed senere.

Statistikker viser imidlertid, at ni ud af 10 personer, der deltager i overfyldt alkohol, faktisk ikke er alkoholikere. Hos nogle mennesker kan overdreven drikke være et tegn på alkoholforstyrrelse eller alkoholisme. Et af kriterierne for tilstanden er at drikke mere end beregnet. Når nogen drikker regelmæssigt, prøver at skære ned og drikke mere moderat, kan det tælle som et tegn på alkoholforstyrrelse.

Alkoholisme på college

At drikke på universitetscampus er et vigtigt problem, selvom de fleste studerende ikke er alkoholikere. Ifølge National Institutes of Health drikker 58 procent af universitetsstuderende på fuld tid. Dette er sammenlignet med 48 procent af folk i samme alder, der ikke er på college. Næsten 38 procent af universitetsstuderende drikker mad og 13 procent drikker tungt.

For at blive diagnosticeret med mild alkoholforbrugsforstyrrelse behøver en person kun at opfylde to eller tre af de diagnostiske kriterier. Efter disse standarder har næsten 20 procent af universitetsstuderende allerede en alkoholforstyrrelse . Konsekvenserne af at drikke for universitetsstuderende inkluderer potentielt bilulykker og skader fra andre ulykker, seksuelle overgreb eller anden form for fysisk overgreb og dårlig akademisk præstation. En undersøgelse viste dog, at selvom de drikker mere, har universitetsstuderende ikke større risiko for senere alkoholafhængighed eller alkoholisme end deres kollegaer, der ikke er college.

Kvinder og alkoholisme

Kvinder har traditionelt haft lavere satser for alle former for problemadfærdsadfærd end mænd samt lavere satser for alkoholforstyrrelse og alkoholisme, men misbrug af alkohol blandt kvinder er stigende. Næsten halvdelen af alle voksne kvinder og 12 procent binge drikker mindst tre gange om måneden. I det forløbne år havde 2,5 procent af kvinderne en alkoholforstyrrelse sammenlignet med 4,5 procent af mændene.

Mange kvinder rammes hurtigere af at drikke alkohol og kræver mindre alkohol for at blive beruset end mænd. De er i fare for mange af de samme problemer og sundhedsproblemer, men der er også unikke risici: uplanlagte graviditeter, infertilitet og skade på ufødte børn. Sidstnævnte kan omfatte føtal alkoholspektrumforstyrrelser, abort, dødfødsel og pludselig spædbarnsdødssyndrom.

Alkoholismens byrde

Der er mange velkendte individuelle risici ved tungt at drikke, binge drik og have en alkoholforstyrrelse, men disse kan også ses i en større sammenhæng. For eksempel dør omkring 88.000 mennesker hvert år af alkoholrelaterede årsager. Omkring en tredjedel af alle fatale køreulykker involverer alkohol. Disse fakta viser, at alkohol er en af hovedårsagerne til dødsfald, der kan forebygges, kun bag tobak og fysisk inaktivitet kombineret med dårlig kost.

Alkoholisme og tungt drikke har også en økonomisk byrde .Druk forårsager mistet produktion på arbejdspladsen og store sundhedsomkostninger. De fleste af omkostningerne ved at drikke tilskrives overdreven drikke, som måske eller måske ikke er relateret til en alkoholforstyrrelse. Alkoholisme og drikke forårsager også en global byrde, hvor næsten 6 procent af dødsfald verden over tilskrives alkohol. Rundt om i verden er misbrug af alkohol den femte største årsag til handicap generelt, men er den største årsag hos mennesker mellem 15 og 49 år.

Behandling af alkoholisme

Byrden ved alkoholisme og problematisk opførsel er stor, både for enkeltpersoner og samfundet som helhed. For enkeltpersoner er der håb i form af behandling. Enhver, der kæmper med alkoholisme, kan drage fordel af ekspertmisbrugsbehandling, der inkluderer forskellige typer terapi, gruppesupport, medicin og medicinsk behandling, overordnede sundheds- og livsstilsændringer og støttende tjenester.

Selv for personer med en mild alkoholforstyrrelse eller for dem, der drikker noget, kan en vis grad af behandling være gavnlig og kan endda forhindre eller reducere risikoen for at udvikle en alvorlig alkoholmisbrugsforstyrrelse. Mild alkoholforstyrrelse kan behandles meget, og det er lettere at foretage positive ændringer på dette stadium af tilstanden end at vente, indtil den er alvorlig. Fakta om alkoholisme er alarmerende, men enkeltpersoner har evnen til at tage skridt til at foretage positive ændringer ved at nå ud til støtte og professionel assistance.