En alkoholiker ser ofte ikke på sig selv som en person med alkoholmisbrug. Selv hvis pårørende forsøger at tale med ham eller hende om alkoholmisbrug, nægtes det, at problemet overhovedet eksisterer. Det er derfor vanskeligt at motivere en alkoholiker  til at tackle problemet. Som pårørende er det deprimerende at se på den negative udvikling, en alkoholiker gennemgår, og det giver anledning til dyb bekymring og afmagt.

Indblik i afhængigheden

Mange alkoholikere eller pårørende søger hjælp fra egen læge, som en af ​​de første. Efter lægens antabus, psykiaterens antidepressiv medicin hjælper det som regel mindre. De pårørende og alkoholikeren sidder blot med en følelse af håbløshed idet drikkere og misbrug fortsætter. Ofte forekommer det, at de pårørende får indblik i afhængigheden samt en vis accept af alkoholikerens misbrug.

Ægtefælde med misbrug

I tilfælde hvor en ægtefælde er misbruger er situationen ofte svær. I mange familier forekommer der skilsmisse, såfremt der ikke søges professionel hjælp til at få alkoholikeren ud af misbrug. Ca. 75–80% af de mennesker som kommer i behandling med alkoholmisbrug, er diagnosticeret med ”depression”. Ca. 65% får antidepressiv medicin uden at der sker nogen ændring i alkoholmisbrug bagefter. Men de glemmer at fortælle lægen om alkoholmisbrug. Og paradoksalt nok bør alkohol ifølge sundhedsministeriet ikke indtages med antidepressiver.

Pårørende til misbruger

Som pårørende, ven eller kollega kan du kontakte Family First og få vejledning i, hvordan du kan motivere alkoholikeren til at gøre noget ved sit alkoholproblem.