Det er forskelligt, hvad mennesker har interesse i at arbejde med. Nogle har det bedst med at arbejde med information, andre med mennesker, en tredje person bliver mest motiveret af at arbejde med systemer, imens andre igen hellere vil arbejde med ting. Arbejdsreference er et metaprogram, og det kan derfor variere fra situation til situation, hvad der er det enkelte menneskes primære arbejds-reference.

Hvordan er din arbejdsreference?

Hvordan vil du live op og blomstre i dit arbejdsliv? Hvordan foretrækker du at arbejde – med systemer, med mennesker eller måske ting? NLP skelner imellem introvert eller ekstrovert i indstilling til arbejdslivet.

Gruppereference

De grupper vi er medlem af, er alle kendetegnet ved at have fælles normer som påvirker vores identitetsdannelse. Du vil gerne sammenligne dig med andre og andre vil gerne sammenligne sig med dig. Generelt deltager vif i flere og flere forskellige grupper med en særegen referenceprofil. Dermed har vi behov for dermed at skifte arena mange flere gange end tidligere. Før i tiden skete meget af vores identitetsdannelse i familien. Nu sker en del af den i disse nye fællesskaber, som vi bevæger os i.