Følelser og oplevelsen af at være i nuet – i situationen her og nu. En tanke, der dukker op, når du dufter, føler, hører, smager eller ser noget, der minder dig om noget, du allerede kender til i forvejen. At tænke associeret vil sige at være (mentalt) til stede i en situation. Herfra ser du situationen gennem egen øjne og øre, hvilket giver en intens fornemmelse af situationen.

Association er en sammenkædning

Man kan sige at at association er en forbindelse eller sammenkædning af forskellige tankerækker. Associationer er ofte kilde til idéudvikling, idet de bringer tanker og handlinger et andet sted hen en udgangspunktet. Derfor benyttes associationer i NLP ofte som et andet ord for ideer. Men associationer kan naturligvis også have den modsatte effekt.

Forbinder oplevelser med en anden

Association er et fænomen hvor hjernen forbinder en oplevelse med en anden, for eksempel når man hører fuglesang, så associeres med en gåtur i skoven. Associationer viser sig ofte i din indre repræsentation som kinæstetisk, visuel eller auditiv og forbinder til temaer, der bygger på tidligere oplevelser. Hjernen vil helst den nemmeste, korteste vej – som oftest er en tidligere association. Det er hjernens måde at gøre processerne effektive på. Vi kan hurtigt komme fra analyse til handling. Prisen er, at det indsnævrer vores evne til at tænke bredt og til at tænke kreativt. Vi konkluderer for hurtigt og skaber dermed ikke andre veje for tankerne.

Det modsatte af dissociation

Det modsatte af association er dissociation. Hvilket vil sige uden følelser og fortolkninger. Alene med fakta og observationer.

Association forekommer i opfattelspositioner

Under opfattelsespositioner benyttes assosiction og dissociation i perspektiveringen.

1. position – som er din egen virkelighed, hvor du er opmærksom på dine egne tanker og følelser. Du oplever tingene associeret ud fra dit eget perspektiv (ser, hører, føler og tænker ud fra dig selv)

2. position – hvor du forestiller dig, hvordan situationen er fra en anden persons synsvinkel. Du oplever tingene associeret ud fra den andens perspektiv (som om du ser, hører, føler og tænker som den anden)

3. position – hvor du indtager en ydre objektiv og distanceret synsvinkel, hvorfra du kan observere situationen uden at hænge fast i dine egne synspunkter (1. position) eller identificere dig med den anden (2. position). Du er dissocieret og tilskuer til det, der foregår mellem dig selv og den anden eller de andre.

gs.