Auditiv er den NLP betegnelse, der anvendes for de mennesker, der har et primært fokus på det de hører. Når de gør det, tænker de meget i indre ord og lyde. Auditive mennesker foretrækker at bruge lyd som repræsentationssysten, med andre ord at tænke i ‘lyd’. Andre mennesker tænker i billeder eller fornemme og føle.

Det auditive repræsentationssystem

Auditive mennesker bruger typisk ord som; ‘jeg hører hvad du siger’, ‘hør nu her’, ‘Hvad hører du, når…’. De lærer nemmest ved at lytte til andre fremfor at se video eller læse en bog. Dermed er de også i højere grad afhængige af andre som fortæller som giver dem info. De kan finde på at tale højt med sig selv og hvis de læser for dem selv inde i hovedet bevæger de typisk læberne. De lytter gerne til musik hvis rytmen er god eller det blot lyder godt. De lægger typisk hovedet på skrå i en samtale. Deres håndskrift er en blanding af hurtig og blød.

Auditiv tænkning

Det auditive repræsentationssystem benyttes til at lytte til musik for det indre øre, tale med dig selv og høre andre menneskers stemmer. Auditiv tænkning er ofte en blanding af ord og andre lyde. Når du forestiller dig en vens stemme eller et musiknummer, bruger du dit auditive system.

Kendetegn for auditive mennesker?

Deres øjenretning er typisk til siden, ud mod ørerne.

Det auditive repræsentationssystem kendetegnes ved: Høre, lytte, lyder, klang, tone, ringe, klinger, siger, snak, musik, lægge en dæmper på, gå stille med, brage, larme, genkalde, råbe, stille, knaser etc.

Auditive submodaliteter: Mono, stereo, retning, afstand, ord, lyde, tydeligt, utydeligt, lydstyrke, klang, rytme, toneleje etc.

 Auditiv husket

At huske auditivt vil sige, at du husker ord, sætninger eller lyde. Når du beskriver en strategi, hvor der huskes lyde, beskrives det med forkortelsen Ah. I dette område finder du alle de lyde som du har hørt før og de ting som du tidligere har sagt til dig selv. Hvis du skal tænke på din fars stemme eller huske en melodi, vil dine øjne søge informationen lige til venstre i synsfeltet.

Auditiv konstrueret

Når du sammensætter ord, sætninger eller lyde, som du ikke selv har hørt, men som du kan forestille dig, du ved, hvordan lyder, konstruerer du auditivt. Hvis du vil beskrive en strategi, hvor din ekspert indenfor et givent område konstruerer auditivt, forkortes det Ak. Har du nogensinde forestillet dig hvordan det mon lyder når en hånd klapper? Når dine øjne bevæger sig lige ud til højre konstruere du lyde som du aldrig har hørt før. Forestil dig din favoritsang spillet på tuba.