Blog

Family First

Blog

Alkoholiker og afhængig af alkohol

En alkoholiker ser ofte ikke på sig selv som en person med alkoholmisbrug. Selv hvis pårørende forsøger at tale med ham eller hende om alkoholmisbrug, nægtes det, at problemet overhovedet eksisterer. Det er derfor vanskeligt at motivere en alkoholiker  til at tackle...

Sådan hjælper du din kære – din misbruger

Har din kære et misbrugsproblem, så kan du være med til at gøre en forskel og få vedkommende i behandling. At være vidne til et familiemedlem, en kollega eller ven med et alkoholproblem eller andet misbrug er svært. Hvad kan jeg gøre i situationen? Ønsker personen mon...

Når dit tilbud og hjælp bliver afvist

Det er frustrerende når din kære, som har brug for hjælp, men ikke ønsker at acceptere dit tilbud om hjælp. Hvad gør man? Og hvorfor er det vigtig at søge råd? Find ud af, hvorfor den misbruger, du holder af, ikke er motiveret for hjælp til at komme ud af sigt...

Forstå din misbruger

Hvordan får jeg min kære i misbrugsbehandling? Får at få din kære til at drikke mindre eller stoppe med at drikke, behøver du ikke at kræve det umulige af dig selv. Du kan, under ingen omstændigheder, gøre eller sige noget der kan gøre din misbruger rask. Det er der...

Familieorienteret misbrugsbehandling

I hjælpen til borgere med misbrug er det vigtig at løfte kvaliteten af behandling på misbrugsområdet. Det er nødvendigt at højne den faglige kvalitet samt den måde hvorpå hvorpå den enkelte misbruger oplever misbrugsbehandlingen. Udredning, diagnosticering og...

Auditiv Digital

Auditiv digitale mennesker kendetegnes ved at have meget indre dialog (med sig selv), benytter sig af det auditive digitale repræsentationssystem. Uanset om denne dialog foregår inde i dem selv, eller om de taler højt med sig selv. Kendetegn for Auditiv digitale...

Auditiv

Auditiv er den NLP betegnelse, der anvendes for de mennesker, der har et primært fokus på det de hører. Når de gør det, tænker de meget i indre ord og lyde. Auditive mennesker foretrækker at bruge lyd som repræsentationssysten, med andre ord at tænke i 'lyd'. Andre...

Association

Følelser og oplevelsen af at være i nuet - i situationen her og nu. En tanke, der dukker op, når du dufter, føler, hører, smager eller ser noget, der minder dig om noget, du allerede kender til i forvejen. At tænke associeret vil sige at være (mentalt) til stede i en...

Arbejdsreference

Det er forskelligt, hvad mennesker har interesse i at arbejde med. Nogle har det bedst med at arbejde med information, andre med mennesker, en tredje person bliver mest motiveret af at arbejde med systemer, imens andre igen hellere vil arbejde med ting....

Ankring

Med ankring forståes en lagring af en god følelse eller ressource til senere brug ved at placere et anker på kroppen. En NLP teknik som er særdeles god og kan benyttes i mange svære situationer. En stimulans der udøser en reaktion. Et eksempel på en stimulans kan...

2. position

Opfattelsespositioner benyttes som et af de vigtige og grundlæggende modeller i NLP. Hver gang du prøver at finde ud af, hvordan et andet menneske føler, handler og tænker, benytter du dig af anden position. Herfra kan du også få en ide om, hvad der kan være personens...

Sådan får du din misbruger i behandling

Er du pårørende til en misbruger af alkohol, stoffer eller andre ting? kan det være svært at tale om problemet. Den svære samtale om misbrug er særlig svært for pårørende idet man ikke ved hvordan budskabet vil blive modtaget. Eller man har en forudindfattet mening om...

Adfærd

Ordet adfærd refererer til andet trin i de logiske niveauer. En adfærd er den måde, du fysisk bruger din krop på, når du foretager dig noget. Du udviser f.eks. en adfærd, når du bruger dit kropssprog, stiller spørgsmål og når du lytter aktivt. Den adfærd, som du...

AD Squash

AD Squash er en teknik, du kan bruge, når du ønsker at løse indre "konflikter" for dig selv eller andre. I AD Squash starter du med at finde fordelene ved en indre "konflikt" som f.eks.: "Skal jeg leve efter mine værdier eller ej?". Herefter finder du ulemperne ved...

Hjælp til din kære – din misbruger

Du kan hjælpe din misbruger Er din ægtefælle eller dit barn misbruger af alkohol eller stoffer? Så er hjælpen nær. Vi kan tale med din misbruger til at stoppe eller gå i behandling. Motivering gennem intervention er vores speciale, for at give ham/hende hjælp kræver...