Barn af alkoholiker og/eller stofmisbruger

Et barn hvor far og/eller mor drikker eller tager stoffer er også pårørende. Når forældre drikker for meget, så går det ud over barnet. Fulde forældre har ingen børn fortjent, og det vidner kun om forældrenes mangel på forældreevne.

Børn af misbrugere omsorgssvigtes

Et barn i en alkoholfamilie har et meget hårdt og ensom liv, hvor en indesluttet og bekymrende hverdag fylder. Især for de mange børn som ikke taler med nogen om det og får professionel hjælp. Børn med bekymring bliver ofte mobbet, og skjuler deres følelser fordi de er flove. Eller måske frygter de, hvad der sker med familien, såfremt problemet bliver kendt. Derfor er det ofte svært for sundhedspersonale, pædagoger eller lærer at spotte misbrugsramte børn.

Et barneliv i afmagt og bekymring

Mange tusinde børn vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer, og det er alt for mange. Statistikken siger, at 2 børn i hver klasse har en far og/eller mor der drikke eller har et andet form for misbrug. Det høje tal af er alt, alt for højt i et velfærdssamfund, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Børn er taknemmelige og kan ikke råbe politikkerne op for at få ændret på det faktum, at en opvækst i en misbrugsfamilie er det samme som omsorgssvigt.

Alkoholproblemer i hjemmet

Når far og/eller mor har et misbrugsproblem, så har det indflydelse på forældreevnen. Evnen til at drage omsorg, lave mad, rydde op, gøre rent og i det hele taget have struktur på hverdagen. Og hvordan skal et lille barn overleve i dette? Hvem hjælper? Hvem kender til problemet? – Barnet står ofte helt alene med problemet og i afmagt prøver at overleve. Et barns strategi for at overleve i et misbrug, er at hade sin mor når hun er fuld og elske hende når hun ædru. Men også være flov over hende og måske have skyldfølelse over at hun rent faktisk har det dårligt og drikker.

Børn skal føle tryghed

Hjemmet skal være en tryg base for barnet. Men sådan er det ikke når en eller begge forældre drikker eller tager stoffer. Alting er uforudsigelig, og hvad venter når barnet kommer hjem fra skole og går ind ad døren?. Kommer mor eller far måske fulde hjem og glemmer aftaler som altid og opfører sig akavt og pinlig? Uforudsigeligheden  er svær for et lille barn, som ofte må tage vare på sig selv, og måske være genstand for psykisk eller/og fysisk vold.

Ensomme børn hvor alkohol fylder alt

For børn er det en enorm belastning at skule alkoholproblemer i familien og det er grobund for ensomhed og isolation. Barnet er måske bange for, hvad der sker med familien, såfremt andre finder ud af, at  mor eller far drikker.

Børn i ensomhed og isolation

Det er vigtigt for børn, at du taler med andre om omkring sine oplevelser. Alkoholproblemer i familien hverken kan eller skal børn som unge bære på selv. Hos Family-First.dk  kan børn få idéer til steder, hvor de kan kontakte,  professionelle som er klar til at hjælpe.