Børn mistrives når forældre er misbrugere

Family First

LockSmith

Family First

Børn af misbrugere har ret til et godt liv

Når forældre drikker for meget påvirker det i høj grad børnene. I Danmark er der langt over 100.000 børn som vokser op i familier hvor enten far eller mor har et alkohol problem. At navigere i såden en dysfunktionel verden er meget svær for børn at navigere i, hvor hverdagen ofte er fyldt med uforudsigelighed, løgn, tårer og brudte løfter. Og uheldigvis er der kun ganske lidt hjælp at få for sårbare familier hvor alkohol eller stoffer fylder alt.

Stoffer og alkohol skaber problemer i et samfund som vores. Alkohol, piller og stoffer kan købes på ethvert gadehjørne, så tilgængeligheden har aldrig været nemmere. Alligevel er det mange gange de familier som har råd, der kan betale for en pårørendebehandling. Samfundet har et stort ansvar, men når det gælder behandling af familier i dyb krise, så er hjælpen ikke til stede. Kommunerne fattes penge, og derfor er pårørende, familier og børn ikke øverst på listen når der skal deles hjælp ud. Endvidere er sagsbehandlere og socialrådgivere ikke klædt på til at håndtere pårørende til misbrugere og deres ofte komplekse problemer.

MOR OG FAR DRIKKER

Børn føler sig alene med forældrenes misbrug og dysfunktionalitet i familien. Det er ikke godt nok og der må handles nu

Læs mere

Barn af en misbruger

Vi ser konstant hvordan forældres misbrug påvirker børn, og hvordan unge er berørt af forældres brug af alkohol og stoffer

Læs mere

Børn føler skyld

Det er aldrig barnet, der er noget galt med, når de voksne har et misbrug. Men ofter giver misbrugeren barnet skylden

Læs mere

Ring nu

Ring helt anonymt
Tlf. 9125931

Chat nu

Anonym Chat
Login her

SMS nu

Anonym Chatrum
Tlf. 9125931

Vores Mission

Sårbare børn har behov for hjælp til at styrke deres livsmuligheder og trivsel

Vi yder ekstern understøttelse til kommunerne i arbejdet med psykisk sårbare børn og unge, børn med autisme eller ADHD, skoleelever med højt fravær og unge med komplekse problemstillinger samt børn i misbrugsfamilier. FAMILY FIRST yder en virkningsfuld indsats til børn og unge med behov for hjælp.

Bekymrende skolefravær

“Med en særlig virkningsfuld indsats hjælper FAMILY FIRST sårbare familier og deres børn. Vi udfører en holistisk indsats med intensiv relationsarbejde, også aften og weekend”

Erik Østergaard

Frivillig Relationsmedarbejder, NLP Coach

Family First

Vi fremmer mental sundhed hos børn og unge

Psykiske sårbare børn og unge

“Børn og unge med autisme, ADHD, angst, depression eller lignende vanskeligheder kræver hjælp. FAMILY FIRST har succes med at øge den enkelte families trivsel og ressourcer”

Charlotte Hansen

Frivillig Terapeut, NLP Master

 

Opsporing af børn der mistrives

“Vi spotter udsatte børn og unge ved relationsarbejde på gadeplan. Derudover forebygger vi, at de udvikler et misbrug, en psykisk lidelse eller udøver kriminalitet.”

John Johansen

Frivillig Gadeplansarbejder, NLP Psykoterapeut stud

Vores indsats målrettes de børn og unge som har flest vanskeligheder

Family First

Kontakt

Besøg os

Bovlum Park Boulevard 33, kld
2100 Kbh Ø

Ring

12 34 56 78

EMAIL OS

info@family-first.dk