Familieorienteret misbrugsbehandling

Familieorienteret MisbrugsbehandlingI hjælpen til borgere med misbrug er det vigtig at løfte kvaliteten af behandling på misbrugsområdet. Det er nødvendigt at højne den faglige kvalitet samt den måde hvorpå hvorpå den enkelte misbruger oplever misbrugsbehandlingen....

Auditiv Digital

Auditiv digitale mennesker kendetegnes ved at have meget indre dialog (med sig selv), benytter sig af det auditive digitale repræsentationssystem. Uanset om denne dialog foregår inde i dem selv, eller om de taler højt med sig selv. Kendetegn for Auditiv digitale...

Auditiv

Auditiv er den NLP betegnelse, der anvendes for de mennesker, der har et primært fokus på det de hører. Når de gør det, tænker de meget i indre ord og lyde. Auditive mennesker foretrækker at bruge lyd som repræsentationssysten, med andre ord at tænke i...

Association

Følelser og oplevelsen af at være i nuet – i situationen her og nu. En tanke, der dukker op, når du dufter, føler, hører, smager eller ser noget, der minder dig om noget, du allerede kender til i forvejen. At tænke associeret vil sige at være (mentalt) til stede...

Arbejdsreference

Det er forskelligt, hvad mennesker har interesse i at arbejde med. Nogle har det bedst med at arbejde med information, andre med mennesker, en tredje person bliver mest motiveret af at arbejde med systemer, imens andre igen hellere vil arbejde med ting....

Ankring

Med ankring forståes en lagring af en god følelse eller ressource til senere brug ved at placere et anker på kroppen. En NLP teknik som er særdeles god og kan benyttes i mange svære situationer. En stimulans der udøser en reaktion. Et eksempel på en stimulans kan...