Afhængighed betragtes som en sygdom af topmedicinske foreninger med retningslinjer informeret af afhængighed på højt niveau og medicinske fagfolk. Både stofmisbrug og alkoholisme betragtes som sygdomme, der ændrer hjernens måde at arbejde på og gør det vanskeligt at stoppe med at bruge stoffet.

Afhængighed er en kronisk sygdom med symptomer, der kan vende tilbage uden ordentlig behandling. Heldigvis kan behandling være effektiv til at hjælpe mennesker med afhængighed med at håndtere sygdommen og føre et sundt og tilfredsstillende liv.

Afhængighedsdiagnose

Afhængighed betragtes både som en kompleks hjernesygdom og en psykisk sygdom. ” Det er den mest alvorlige type stofbrugsforstyrrelse, som inkluderer mild, moderat og alvorlig underklassifikation. Denne diagnose opdeles ofte efter den anvendte type stof; for eksempel bliver diagnosen “alkoholforstyrrelsesforstyrrelse” eller “opioidforbrugsforstyrrelse.”

 For at blive diagnosticeret med afhængighed (alvorlig stofbrugsforstyrrelse) bemærkes det, at personen skal opfylde mindst seks af de 11 diagnostiske kriterier, som inkluderer adfærdsmæssige ændringer som: 

 • Brug af mere af stoffet eller brug det i længere tid end beregnet
 • Afsætte mere tid til brug og opnåelse af stoffet
 • Fortsat brug, selvom det har et mønster, der forårsager eller forværrer problemer i personens liv

 Kriterierne viser også, at stofbrugen har påvirket personen på et fysisk niveau. Disse fysiske kriterier inkluderer: 

 • Substansbegær (stærk opfordring til stoffet)
 • Tolerance (brug for mere af stoffet for at få den samme effekt)
 • Tilbagetrækning (symptomer, der opstår ved stop af brugen af ​​stoffet) 

Hvorfor er afhængighed en sygdom?

Mens samfundet tidligere troede, at afhængige mennesker var i stand til at stoppe stofbrug efter eget valg, har det medicinske felt fundet ud af, at symptomer på afhængighed gør det vanskeligt for personen at kontrollere problemet og afslutte alene. Mens afhængighed inkluderer adfærd, skabes denne adfærd af sygdommen. 

Der er mange træk ved afhængighed, der klassificerer det som en kronisk sygdom. For eksempel: 

 • Det har cyklusser med tilbagefald og remission.
 • Det fører til løbende ændringer i hjernen.
 • Det ændrer en persons evne til at træffe beslutninger, opfatte, lære, huske, bedømme og kontrollere adfærd og impulser.
 • Det ændrer tankeprocesser, adfærd og kropsfunktioner.
 • Det ændrer hjernens belønningssystem.
 • Det påvirkes af gener.
 • Det skrider frem, når det ikke behandles.
 • Det kan i sidste ende føre til handicap eller en tidlig død.

Er afhængighed mulig at behandle?

Behandling kan håndtere afhængighed og bringe folk til bedring. Effektiv behandling har tendens til at omfatte en kombination af adfærdsterapi og medicin. Behandlingen skal også tilpasses, så den passer til den enkeltes behov. 

Afhængige har ofte brug for omfattende behandling, der fokuserer på de forskellige måder, som afhængighed påvirker deres liv, herunder: 

 • Afhængighed
 • Adfærdsmæssige ændringer
 • Konsekvenser for deres familie, job og andre aspekter af livet 

Effektiv behandling bør også omfatte eventuelle samtidige psykiske lidelser, der er til stede.

Familiebehandling

Familiebehandling hjælper mange mennesker, fordi den inkluderer forskellige former for behandling inden for et omfattende, holistisk program. Ved at blive på stedet i en indlæggelse kan personen også komme sig i et miljø uden alkohol, der er fri for hverdags fristelser og udløsere.

Er afhængighed en fiasko eller mangel på viljestyrke?

Synspunkter om afhængighed skiftede fra forestillingen om afhængighed som en moralsk fiasko eller manglende viljestyrke til ideen om, at afhængighed er en sygdom, folk ikke har fuld kontrol over, og som de har brug for medicinsk behandling for. Dette synsskift har gjort behandlingen mere acceptabel og tilgængelig for dem med en afhængighed.