Alle pårørende til misbrugere er meget berørte, samtidig med at de har en frustration over, at de ikke kan få talt misbrugeren til fornuft og erkende alvoren af misbruget. Langt de fleste misbrugere har behov for professionel behandling, men de færreste vil erkende problemet.

Pårørende er alene med problemet

De fleste pårørende føler at det er svært at tale med andre om problemet. Mange føler skyld og skam samtidig med at man ønsker at holde facaden udadtil. Derfor står man ofte alene med problemet, idet man samtidig bliver afvist når man forsøger at tale misbrugeren til fornuft. Og ofte har misbrugeren en fantastisk god evne til at vende problemet mod misbrugeren, så man kommer til at tvivle på sig selv. Om problemet egentlig er så stort, at en egentlig intervention er nødvendigt. Om ikke du tager fejl, og det er dig der er noget galt med.

Tag kontakt til en fagperson

Er du i tvivl eller kan du ikke overtale din kære til at gå i behandling? Så er det første skridt at få talt med nogen, der kender til problemet. Noget som ved hvad et misbrug og afhængighed er, og som ved hvordan en løsning af problemet gribes an. Så er du pårørende kan du med fordel kontakt et misbrugscenter, en misbrugskonsulent, en rusmiddelbehandler eller en anden fagperson. Mulighederne er mange og ofte er det gratis. Her er det muligt at få rådgivning og støtte eller en samtale med en rådgiver. Her kan du blandt andet få hjælp til:

 • At vurdere om der er tale om et behandlingskrævende misbrug
 • At lære dig om hvordan du støtter din partner eller familiemedlem i selve behandlingen
 • At hjælpe dig med hvordan du taler med din partner eller familiemedlem om problemet
 • At give anvisninger til hvordan I som familie kommer videre efter en hård tid med misbrug
 • At komme med forslag til relevant misbrugsbehandling
 • At klæde dig på til samtalen hvor du stiller krav om behandling

En familiesamtale tager udgangspunkt i familiens situation hvor i vil blive mødt med hjertevarme og hjælp.

“I vores lille familie var Sørens drikkeri blevet værre på det sidste. Det havde stået på i årevis og stemningen er trykket uden normal familiedynamik. Ja, alkohollen fylder næsten alt. Sådan kan det ikke fortsætte længere, og derfor søger vi hjælp nu. Søren kan godt mærke at det er for meget og indvilgede i at gå i behandling”   Lene, pårørende til alkoholiker

Intervention og motivation til behandling

Når misbruget har stået på i længere tid, er der brug for professionel hjælp og behandling. Et misbrugsproblem løser man ikke selv, selvom der er mange misbrugere som tror det. I et klart og ædru øjeblik kan motivation til behandling måske godt være til stede, men langt de fleste misbrugere går da også i behandling, fordi de pårørende har grebet ind og stillet tydelige krav om behandling. Det er her en intervention er muligt. Med intervention forståes professionel hjælp til at få misbrugeren i behandling. For at det er muligt må der foregå en grundig forberedelse til at nå et godt resultat. Det er vigtig at foreberede hvad man vil sige og være forberedt på indvendinger og argumenter. her er det afgørende vigtigt, at man har drøftet sin plan med en professionel rådgiver inden man går i gang. Jo bedre interventionen er forberedt – desto større er sandsynligheden for succes.

En misbruger benægter altid – så stol på det du oplever

Benyt dig af din egen intuition i dialog med din misbruger. Lad dig ikke manipulere, men stol på din egen dømmesans for den er rigtig. Misbrugere vil næsten altid benægte omfanget og konsekvenserne af deres misbrug, og det kan føre til endeløse diskussioner. Du som pårørende er den eneste der kan se hvor galt det står til, og hvor belastende misbruget er for familien.

Pårørende går i håbet

Håb er pårørendes drivkraft til at fortsætte, at hvis de bare kunne få misbrugeren til at se alvoren og tage imod sund fornuft, så ville vedkommende acceptere sit behov for ændring og behandling. I langt de fleste tilfælde kommer dette ikke til at ske. Derfor bliver man, som pårørende, nødt til at opgive at blive enige. Her er det vigtig at stå fast på sin egen oplevelse af misbruget, og handle ud fra det.

5 gode råd til pårørende til misbrugere:

 1. Opgiv at blive enige med misbrugeren om hvor alvorligt misbruget er – stol på det du selv oplever
 2. Diskuter aldrig med en misbruger, når han eller hun er påvirket
 3. Accepter at det ikke er dig, der kan få misbrugeren ud af sit misbrug – men at du kan være den, der får misbrugeren til at søge behandling
 4. I stedet for jævnlige stikpiller og (sure) bemærkninger, så forbered en rigtig snak med misbrugeren, hvor du har gjort dig din stilling klar
 5. Søg hjælp til problemet i stedet for at stå med det selv
Den rigtige beslutning er behandling

Det er vigtig at tage omsorg for familien, idet en misbruger altid har alkohol som altoverskyggende fokusområde. Og jo længere tid der går des mindre tager misbrugeren del i familiens liv. De daglige forpligtelser, kvalitetstid med partner og børn samt engagementet i familiens ve og vel vil typisk ikke være tilstede, idet misbruget tager mere og mere af misbrugerens tid og energi.

Lad behandling tage over

Uanset hvor højt man elsker en anden person med misbrug, så kan man ikke skabe et trygt og lykkeligt familieliv – det er umuligt uden hjælp. Derfor er det vigtig at familien griber ind og stiller krav om behandling – og holde fast. Det er ikke noget man gør for at skade misbrugeren, men derimod at give ham/hende et normalt liv. Og naturligvis også af kærlighed til familien.