Misbrug af alkohol og stoffer opløser familier

Family First gør en forskel

Familien

Family First

Familier til misbrugere fortjener et godt liv

Problemer med alkohol og/stoffer i familien påvirker pårørende ufattelig meget. Misbrugsproblemer i familien bære de pårørende selv og i det skjulte. Misbrugsproblemer findes i alle slags familier. Det er en myte at en misbruger kun sidder nede på bænken. De fleste lever et helt almindeligt liv udadtil – og kun ganske få kender hemmeligheden.

Især alkohol er hverdagskost i alt for mange familier. Der er mange velfungerende alkoholmisbrugere, der fortsat har job, familie og god økonomi, men bag facaden opløser alkohol tilværelsen bid for bid. Family First gør det nemt at gå i behandling, uden at være væk fra familien og arbejdsmarkedet. Vi er specialister i at motivere misbrugere til at gå i behandling.

Den udbrændte familie

Familien er enten en kraftkilde eller en kraftsluger. I familier med misbrug bliver de pårørende slidt op og familien udbrændt.

LÆS MERE

stil krav

Stort set ingen misbrugere vælger selv at gå i behandling. De går kun i behandling fordi den nære familie kræver det.

LÆS MERE

FAMILIEN FØRST

Det kræver en indsats af misbrugeren og familien, såfremt en reetablering af det gode familieliv skal kunne lykkes

LÆS MERE

Ring nu

Ring anonymt
Tlf. 9125961

Chat nu

Anonym Chat
Login her

SMS nu

Anonym Chatrum
Tlf. 9125931

vores Mission

Følgevirkninger ved opvækst i familier med stof- eller alkoholmisbrug

Family First har stor fokus på at minimere følgevirkninger for børn og unge der vokser op i familier med misbrug. Når en eller begge forældre har et misbrug af alkohol eller stoffer påføres familiens børn og unge omsorgssvigt. Ved hjælp af en terapeutisk tilgang afhjælper vi trivselsproblemer og adfærdsvanskeligheder.

Familien skal hjælpes

“Alkohol- og stofproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtig, at alle pårørende får hjælp. Ikke kun familiene børn og unge, men også kærester og ægtefælde.”

Jens Klausen

Frivillig Familiebehandler, NLP Practitioner

Family First

Vi hjælper og støtter sårbare familier en en svær situation

Motivation til behandling

“Alle familier til misbrugere kender den uoverskuelige opgave at få ens kære i behandling. Pårørende kan være løsningen. Family First hjælper med motivation via intervention.”

Mona Johansen

Frivillig Inerventionsbehandler, NLP Psykoterapeut stud

Familien belastes

“Alkoholproblemer i familien er ikke en privat sag, men et samfundsproblem. Derfor skal pårørende ikke stå med ansvaret alene. Family First hjælper familier med at få et værdigt liv.”

Jacob Sommer

Frivillig Relationsmedarbejder, NLP Practitioner

Trivsel og vilkår skal fremmes i børnefamilier.

Family First

Kontakt

Besøg os

Bovlum Park Boulevard 33, kld
2100 Kbh Ø

Ring

12 34 56 78

EMAIL OS

info@family-first.dk