Hvad er følelsesmæssig ædruelighed?

Følelsesmæssig ædruelighed er en vigtig faktor i bedring. Det betyder at være i stand til at konfrontere og klare alle de negative følelser, der blev ignoreret, når man brugte stoffer eller alkohol. Dette er de følelser, der kan fungere som udløsere for tilbagefald, så det at være i stand til at styre dem er afgørende for opsving og for at forblive ædru på lang sigt. At arbejde hen imod følelsesmæssig ædruelighed er en lang proces og kan bistås af professionelle i afhængighed i et godt behandlingsprogram.

Varig ædruelighed

Følelsesmæssig ædruelighed er et koncept, der stammer fra Alkoholikere Anonyme (AA), 12-trins supportgruppeprogrammet for dem, der kæmper med at drikke. Deltagere i AA arbejder gennem trinnene for at opnå varig ædruelighed. Det sidste trin kræver at tage budskabet fra AA til andre, samtidig med at man lever efter trinnene og praktiserer AA-principper i alt, hvad en person gør. Dette trin nævner også følelsesmæssig ædruelighed, og at de, der har gennemført programmet, skal hjælpe andre med at nå det. Begrebet følelsesmæssig ædruelighed er ikke begrænset til AA – det er nyttigt for alle, der kæmper med afhængighed.

Afhængighedsforstyrrelse

Det, som grundlæggerne af AA anerkendte, og som er vigtigt for alle med en safhængighedsforstyrrelse i dag, er at det bare ikke er nok at stoppe brugen af ​​et stof og undgå tilbagefald. Selvom dette kan være den første og mest presserende del af bedring fra en afhængighed, er det også afgørende at tage fat på alle de negative følelser, tanker og adfærd, der blev kvalt og ignoreret ved at drikke eller stofmisbrug. Først når de konfronteres og styres, kan nogen virkelig opnå både fysisk og følelsesmæssig ædruelighed.

Mental sundhed

En af de vigtigste grunde til at tackle negative følelser og lære at kontrollere eller styre dem er at undgå tilbagefald. Negative følelser er ofte udløsere for stofbrug, og hvis de ikke reguleres, bliver et tilbagefald næsten uundgåeligt. Den mindre indlysende grund til at arbejde hen imod følelsesmæssig ædruelighed er, at det forbedrer den generelle mentale sundhed og livskvaliteten.

Følelsesmæssig ædru

Følelsesmæssig ædruelighed er kompliceret og vanskelig at definere, men generelt betyder det at være i stand til at opleve, konfrontere og acceptere alle følelser, selv de smertefulde. Det betyder ikke at være glad hele tiden, men det betyder at have et sundt forhold til følelser og bruge positive strategier til at klare dem, der er negative. Det er en kompleks og lang proces at lære at blive følelsesmæssigt ædru.

Sådan opnås følelsesmæssig ædruelighed

At arbejde hen imod følelsesmæssig ædruelighed er forskelligt for alle. Nogle strategier fungerer bedre for visse mennesker end andre, og den tid det tager at styre følelser med succes kan være længere eller kortere afhængigt af individet. Et godt behandlingsprogram for afhængighed vil omfatte flere strategier og teknikker til at hjælpe enkeltpersoner med at lære at regulere følelser og udvikle følelsesmæssig ædruelighed. Der er også nogle vigtige strategier, som alle kan bruge, i eller uden for behandling, for at få en bedre følelsesmæssig balance:

  • Adfærdsterapier. Disse former for terapier, herunder den kognitive adfærdsterapi , der er guldstandard , fokuserer på praktiske strategier for at blive mere opmærksomme på følelser, tanker og adfærd i nutiden og tage skridt til at ændre eller håndtere dem, der er negative. Det giver værktøjer, der kan bruges uden for terapi til at konfrontere og håndtere negative følelser på en positiv måde.
  • Revaluering. Forskere har fundet ud af, at mennesker med sunde følelsesmæssige håndteringsmekanismer ofte bruger en strategi for omvurdering for at konfrontere mildere negative følelser. De konfronterer snarere end undgår følelsen og omrammer den for at gøre den mere positiv. For eksempel ved at være bekymret over et jobinterview kan en person genkende angsten og minimere den ved at fokusere på det positive ved at have et nyt job.
  • Mindfulness praksis. At være følelsesmæssigt sund inkluderer at være opmærksom på følelser, ikke dvæle for meget i fortiden eller fremtiden eller med andre ord være opmærksom. Det er muligt at øve og udvikle mindfulness gennem teknikker som yoga og meditation.
  • Sociale forbindelser. At have et stærkt socialt netværk er en anden god måde at håndtere negative følelser på. At være i stand til at tale med nogen, som man kan stole på, er en vigtig faktor i at konfrontere og håndtere bekymrende følelser. Gode ​​sociale forbindelser behøver ikke at være mange, men de skal være dybe og meningsfulde snarere end på overfladen eller lave.

Følelsesmæssig ædruelighed er en tilstand, men det er også en proces. Ingen opnår perfekt følelsesmæssig ædruelighed, og det vigtige er altid at arbejde mod bedre balance, større følelsesmæssig bevidsthed og brugen af ​​klare strategier, der er sunde og produktive.