Hvordan får jeg min kære i misbrugsbehandling?

Får at få din kære til at drikke mindre eller stoppe med at drikke, behøver du ikke at kræve det umulige af dig selv. Du kan, under ingen omstændigheder, gøre eller sige noget der kan gøre din misbruger rask. Det er der heller ingen andre der kan, selv ikke professionelle rusmiddel- eller misbrugsbehandlere. At komme ud af afhængighed eller misbrug er en langstrakt affære, hvor der må benyttes mange forskellige faktorer. Du kan være med til at stabilisere din misbrugers kaos og symptomer mindre, men du kan ikke helbrede. Det absolut bedste du kan gøre i situationen er at vise opmærksomhed, forståelse og interesse, samt at vise at du er. Men forvent ikke, at du altid kan forstå, hvad der sker hos din kære som lever i en afhængighed og/eller misbrug af alkohol eller stoffer. Misbrugerens model af verden er meget anderledes end din model af verden. Derfor er det svært at være i situationen, idet du er fuldstændig blottet for hvad der sker.

Kræv ikke det umulige af din misbruger

Din kære og misbruger er i en svær situation, som kan virke meget aparte. Kræv ikke det umulige, men forvent det rimelige ved enhver lejlighed hvor i er sammen. Du må passe på dig selv og sætte grænse. Misbruget er en psykotisk forstyrrelse, der ikke kan overvindes ved viljestyrke eller ved, at misbrugeren tager sig sammen. De skyldes heller ikke et ønske om af være vanskelig eller syg, men derimod en sygdom. Krav om at din misbruger blot skal undertrykke eller glemme tilstanden, kan give en negativ effekt og blot øge misbruget. Der er som regel ressourcer og lidt sund fornuft først på dagen, og derved kan misbrugeren måske deltage i sociale aktiviteter og gøre en smule nytte. Derved kan han i perioder virke i balance og vedligeholde nogle af sine normale færdigheder, hvorved aktiviteter, i nogen grad, kan aflede hans opmærksomhed på symptomerne. Derfor ses ofte at alkoholikere og stofmisbruger kan have en nogenlunde almindelig hverdag med arbejde eller uddannelse sammen med et misbrug. Men passivitet og ligegyldighed præger alligevel en stor del af hverdagen, idet psykotiske symptomer optager mere og mere plads hos ham. Det opleves ligeledes, at et for kraftigt ydre pres og alt for store krav fra omgivelserne undertiden bevirker, at misbruget tager til.

Lyt til det, din misbruger siger

Såfremt du lytter til din misbruger, kan du måske få et indblik i hans model af verden, selvom han måske udgrykker sig snøvlende og akavet. Lyt til de følelser, der ligger i det han siger, for eksempel om han er bange, vred, ked af det, skuffet eller håbløs. Hvordan opfatter han sine omgivelser og sig selv? Har han selvværd og føler at alt er under kontrol, eller det modsatte? osv. Ønsker du at forstå din misbruger, så må du være koncentreret. Ønsker du derimod at ham til at ændre opfattelse, høre efter og være modtagelig for sund fornuft, får du svært ved at lytte idet dine tanker tager en stor del af din opmærksomhed. Så derfor bør du prøve at lytte for at lytte og forstå, så godt som muligt. I situationen bør du lægge mærke til hvordan du selv reagerer. Som enhver anden har misbrugeren sine naturlige grænser, der må respekteres, og selv om du har de bedste hensigter, kan misbrugeren undertiden føle, at du kommer for tæt på. Du må da acceptere, at han trækker sig tilbage eller stopper dig.

Du behøver ikke altid at sige noget

Vis at du lytter, giver misbrugeren en oplevelse af at han er værd at lytte til, og at hans model af verden har betydning. Sig kun noget du mener, og del ikke de vrangforestillinger eller fikse ideer som misbrugeren måske har. Og det er klogt at holde din mening og antagelser om misbrugeren for dig selv. Gå endelig ikke ind i diskussion om misbugerens handlinger og hensigter, for det kan gøre mere skade end gavn og halve helt andre virkninger, end du ønsker. Deltag aldrig i en diskussion om misbrugerens vrangideer, og hvis han spørger om din opfattelse så undgå at argumentere.

Pas på humor i samtalen

Misbrugerens adfærd eller udsagn virker ofte meget absurd. Derfor kan man være fristet til at lave sjov og joke af det, men misbrugeren synes sjældent at det er sjovt. Latter og drillerier af misbrugeren viser ofte, at man mangler forståelse for den tilstand som måske føler. Det betyder ikke, at man altid skal forholde sig gravalvorlig. Humor kan ofte være et tegn på sundhed.

Vis respekt for misbrugerens grænser

Både du og din misbruger har grænser, og det kan have både en psykisk og fysisk effekt at komme for tæt på. Dette kan betyde at han lukker yderligere af, eller reagerer voldsomt. De forestillinger han gør sig om verden omkring sig, er meget forskellig fra din model af verden. Han kan opleve andre mennesker på en anden måde end de egentlig er og han kan se sine omgivelser meget forskelligt fra dig. Dit tilbud om hjælp kan f.eks. opfattes som en slags tvang, som et forsøg på at tage magten fra misbrugeren og gøre ham svag og hjælpeløs. Disse forestillinger gør det ofte krævende og udmattende at omgås misbrugeren. Du skal søge at finde den vanskelige balance mellem for meget og for lidt, og det fordrer lydhørhed og respekt, både overfor misbrugeren samt overfor dig selv. Misbrugerens væremåde, talemåde og adfærd kan gøre dig rigtig ked af det. Du måske svært ved at behærske dig og bliver nemt vred på ham, eller du bliver bekymret og går ofte og spekulerer på, hvordan han har det, og hvad han foretager sig. Du vil uværgeligt også tænke på, hvordan det skal gå i fremtiden, hvis det fortsætter på den måde, og hvordan du skal klare det hele. Du føler dig måske alt for alene med dine problemer, mere eller mindre svigtet af omgivelserne, som du synes hjælper for dårligt.

Bebrejd ikke dig selv for meget

Du kan nemt gribes af skyldfølelse og spekulere over, hvad du har gjort galt, eller hvilke fejl du har begået eller begår nu. Det er almindeligt og normalt at reagere på den måde, men det hjælper ikke misbrugeren, fordi han selv er så sårbar og følsom. Prøv at undgå, om du kan være så meget sammen med den syge, at I går hinanden på nerverne. Det bedste er at han lever sig eget liv, med mindst muligt indblanden fra din side. Han er voksen og klarer sig muligvis bedre ved at leve uafhængigt. Men skal i tilbringe meget tid sammen så undgå at engagere dig for meget. Det kan dog være svært, idet misbrugeren kan tro at du er ligeglad med ham. Men i det lange løb er det bedst for alle parter, og du bliver måske mindre bekymret og pulret for ham.

Du er ikke alene

Vær helt sikker på, at mange som dig reagerer på samme måde som du, og at i har meget til fælles. Dine følelser og tanker og dine vanskeligheder findes i vid udstrækning hos andre, der er tæt på misbrugere med psykiske lidelser. Det er godt at vide, at man ikke er helt alene med sine problemer. Du ved at andre kender dem og ved, hvordan det føles at have dem. De andre kan også have nogle erfaringer, som du kan bruge ligesom de nok kan lære noget af dig. Alle kan have gavn af at snakke med ligestillede om problemerne, så man kan dele tanker og følelser med hinanden og måske finde brugbare udveje. Undertiden kan det være en lettelse blot at få sagt tingene eller lytte til det, andre fortæller. Der vil nok være en del problemer, der ikke lader sig løse uden videre, men som det først og fremmest gælder om at leve med. Også i den forbindelse kan andre være en støtte.