Børn af forældre med et stof- eller alkoholmisbrug oplever udfordringer i livet, som er svære at håndtere for et lille barn eller et ungt menneske. Det er problemer som ofte skyldes mistrivsel og omsorgssvigt, som barnet står helt alene med. Family First åbner nu op for et tilbud, hvor børn og unge kan få fællesksskaber og hjælp til at håndtere som forældres misbrug har forvoldt dem. Det er ofte ganske alvorlige problemer, som følger barnet ind i unge- og voksenlivet.

Børn og unge pårørende

Forældres alkoholmisbrug har mange forskellige ansigter. Lige fra alkoholikeren på bænken til direktøren som bor på strandvejen. Alligevel er der en række fællesstæk, når det gælder måden hvorpå forældres misbrug påvirker deres børn. Fællesnævnere kan være at barnet påtager sig skam og skyld, lever konstant i uforudsigelighed, fortrænger håb og drømme samt skuler sine følelser. Barnet tager voksenansvar og rollerne i familien byttes om. Så barnet nu har en bekymring for sin far eller mor og må sørge for at dagligdagen fungerer. Udover skole har barnet derfor nok at se til i dagligdagen, hvilket er en belastning som går ud over lektier, legeaftaler, socialliv og det at have et normalt barneliv. Hverdagen er fyldt med bekymringer, skyld, skam, frustration og ikke mindst magtesløshed. For hjælpen til denne gruppe børn er så mangelfuld og ufuldstændig, at senfølgeskader senere i livet er store.

Børn i dysfunktionelle misbrugsfamilier

Børn og unge med misbrugsforældre gør ofte alene med bekymringer, tunge tanker og belastende følelser, når deres far eller mor drikker eller tager stoffer. Problemerne viser sig ofte i deres voksenliv, hvor forældrenes misbrug har ændret deres karakter og evne til at danne relationer. Afsavn og svigt har givet dem lav selvvær og mangel på tillid til deres omgivelser. De har svært ved koncentration på arbejdspladsen eller i skolen og har svært ved at have en kæreste. De er vant til at blive svigtet hvilket sætter sig som et traume resten af livet.

Børn og unge med sorg

Når forældre drikker alkohol eller indtager stoffer påfører det børn og unge ar på sjælen. Disse forældre tilfører barnet mistrivsel hver dag året rundt. Barnet lever på sit overlevelsesinstinkt og forstår ikke hvad der sker. Barnet er låst fast i en sterotyp og ved ikke hvordan det skal navigere i et live med forkerte rollemodeller i et sygt dysfunktionel famliemønster. Barnet tør ikke sige noget, i skræk for at mor eller far’s tilstand forværres eller at de måske vil dø. Misbrugsforældre bruger ofte dette som en trussel overfor barnet, hvorved barnet bliver indelukket og tilbagetrukken. Selv ikke skolelæren eller den nærmest familie får noget at vide, og ofte er barnet så ‘voksen’ at det selv står op, laver madpakke og får daligdagen til at fungere.