Du kan hjælpe din misbruger

Er din ægtefælle eller dit barn misbruger af alkohol eller stoffer? Så er hjælpen nær. Vi kan tale med din misbruger til at stoppe eller gå i behandling. Motivering gennem intervention er vores speciale, for at give ham/hende hjælp kræver motivation gennem intervention. Vores dygtige team af misbrugsbehandlere yder en professionel og dedikeret indsats, begrundet i mange års erfaring og evidensbaseret viden. 4 ud af 5 misbugere kommer ud af deres misbrug af alkohol og stoffer gennem vores intervention og hjælp.

Råd til pårørende

Er du pårørende til en aktiv misbruger, så kender du de mange problemer det giver din kære, familien og børn. Det er så pokkers svært at se på og være i, når man står midt i det. Dine tanker og følelser er garanteret mange, hvad med børnene? hvad med vores økonomi, bolig, arbejdsplads og mange andre ting? Bekymring, frustration og afmagt præger dig og du kan måske ikke se en udvej! Men der er en vej idet vi kan hjælpe dig og det er helt gratis. Alle ydelser hos Family First er gratis idet vi bygger på frivillighed og donationer. Men det kræver at du tager en beslutning og et aktiv valg om at kontakte os. Ring nu og få en snak – Vi tager telefonen 24 timer i døgnet.

Benægtelse og selverkendelse

En aktiv misbruger har ikke den fornødne selverkendelse og indsigt i egen skæbne, der skal til for komme ud af misbruget. Han/hun kan ikke magte, i situationen, at erkende behovet for hjælp. Misbrug af alkohol eller stoffer er for mange et meget ømtåleligt emne som er tabubelagt, og derfor er det ikke ualmindeligt at pårørende er berøringsangste. men som pårørende bliver du nødt til at tage initiativ og gribe ind for at opnå bedring af situationen idet du er den eneste til at gøre noget. En aktiv alkoholiker eller misbruger vil næppe af egen drift tage beslutning om at gå i behandling idet han/hun ikke har den nødvendige styrke og indsigt eller de fornødne ressourcer til det. Vi skal huske at det at være alkoholiker eller stofmisbruger er en meget alvorlig sygdom, der kendetegnes ved at misbrugeren bagatelliserer eller benægter. Og især alkoholisme er karakteriserete ved at alkoholikeren ikke nødvendigvis ønsker at få det bedre. Dette gør sig nødvendigvis ikke altid gældende ved stofmisbrug.

Er dit barn eller din ægtefælle alkoholiker eller stofmisbruger?

Det er altid en god ide at tage kontakt til en professionel behandler, som har kendskab til hvordan en misbruger få den rette hjælp. Her vil professionelle tage over og motivere misbrugeren til at komme i den rette behandling, ofte en behandling som er til mindst mulig gene for den enkelte. Det er altid en god ide ikke at begynde på egen motivation og intervention af din misbruger uden professionel assistance. Såfremt man selv begynder at få misbrugeren i behandling kan man meget vel spolerer muligheden for at han/hun ikke vil accepterer hjælpen til at komme i behandling for sit misbrug. Dette er vigtig at undgå, idet egen intervention ofte skaber negativitet og mistillid til at komme i behandling.

Behandling til misbrug er gratis

Misbrugsbehandling er gratis og helt uden beregning. Hjælpen til at motivere en misbruger til at drikke mindre eller komme i behandling kaldes for en intervention. Dagbehandling er gratis, men såfremt døgnbehandling er nødvendigt vil dette være mod egenbetaling. Her er der dog en række muligheder for hjælp fra forskellige steder.

Beskyldninger og bortforklaringer

Som pårørende kender du det muligvis alt for godt at undskyldninger og bortforklaringer om misbrug er mere reglen end undtagelsen. Han/hun vil som regel ikke kendes ved misbruget som oftest negliserer eller bagatelliseres til næsten ingenting. Og netop derfor er han/hun ej heller motiveret til at tage imod den hjælp som er vigtig for at vedkommende vil indgå i et forløb som vil ende ud med succes. En succes som skal få misbrugeren og hele familien tilbage til et normalt liv, og det kan vi hjælpe med. Vi har stor empati og forståelse for den vanskelige situation som pårørende og familien står i, og derfor tilbyder vi dig en instruktion i at forstå og gennemføre en invervention. Vi kan også udføre denne, så det er helt op til dig. En invervention har til formål at skabe den nødvendige motivation hos misbrugeren, hvilket i sig selv er en vanskelig proces. Men misbrugerens motivation er en forudsætning for at give den rigtige hjælp i form af misbrugsbehandling. En hjælp som på sigt vil hjælpe både dig og din familie.

Intervention og motivation af din kære

Inden vi går i gang med selve interventionen må vi have en tæt kontakt med dig og hele den øvrige familie om hvordan misbrugerens liv har været indtil nu. Især omkring drikkemønstre og adfærd samt personlige oplysninger nødvendige for en succes. Vi ønsker også at vide hvor lang tid misbruget har stået på samt hvilke udløsende faktorer der er. Endvidere må vi have en snak om hvilke ressourcer du har som pårørende samt hvilke tanker og overvejelser du har om situationen. Interventionen vil finde sted på en sådan måde, at både du og resten af familien vil deltage hvor vi som professionelle tager den vanskelige samtale med misbrugeren, hvor vores erfaring kommer til stor nytte og gavn. Vi har prøvet det utallige gange før og forsøger at finde den rette indgangsvinkel for at skabe tillid, motivation og accept hos den aktive misbruger. Det er dog en forudsætning, at alle familiemedlemmer er 100% enig om at intervention er en god ide, samt at familien har ressourcer og styrke til at fastholde enighed om at alkoholikeren har behov for professionel hjælp. Vores arbejde og deltagelse i processen omkring interventionen er gratis for dig og familien. Vi forbeholder os imidlertid ret til at vurdere om misbrugeren er klar til en intervention og om familien har de fornødne ressourcer, der er nødvendige, til at opretholde en styrke til at gå processen igennem.

Professionelt og dedikeret behandlerteam

Gennem hele forløbet vil du og din misbruger blive mødt med misbrugsbehandlere som selv er pårørende eller ædru alkoholikere. Disse levede erfaringer er en enorm fordel, også for dig, idet vi selv har prøvet at stå i selv samme problem. Og kommet ud på den anden side som hele og frie mennesker til at helt normalt liv. Vi arbejder alle med hjertet for at gøre en forskel for personer som har misbrug tæt inde på livet og vi gør alt hvad der står i vores magt for at du og familien kan få et normalt liv tilbage hurtigst muligt. Samtidig hjælper vi dig som pårørende til at tackle de problemer og udfordringer som uundgåeligt vil komme i kølvandet af behandlingen af din misbruger. Det er nemlig vigtig at du er en stærk klippe og støtte til din kære, hvilket er meget vigtig for at komme igennem en behandling så alle kan få et godt liv igen. Vi er ved din side, og du får støtte, rådgivning og hjælp hele vejen igennem. Stol på det!

Misbrugsbehandling der skaber et normalt liv

Umiddelbart viser alkoholmisbrug sig som en fysisk påvirkning, men der ligger dog altid noget til grund for misbruget. Derfor indeholder behandlingen en kognitiv mental behandling, hvor vi yder hjælp igennem omfattende og intens psykoterapeutisk behandling. Alle behandlingsforløb skræddersyes individuelt, idet to personer aldrig er ens. Behandlingen starter normalt vis med en indledende samtale samt et lægetjek for at vurdere behovet for beroligende medicin og abstinensforebyggende behandling. Abstinenser kan, uden behandling, være meget ubehagelige hvilket vi undgår med den rette tilgang. Endvidere kan NADA akupunktur være gavnlig til afslapning og virker let beroligende. Endvidere benyttes en evidensbaseret behandlingsmodel, som har skabt succes for mange alkoholikere og stofmisbrugere landet over. Vi arbejder udelukkende med anerkendte terapiformer, som gør os i stand til at genopbygge psyken og selvværdet, der som oftest er banket i bund af misbruget. I starten af behandlingen kan vore patienter være meget skrøbelige og sårbare. Som noget ganske unikt for os har vi derfor altid ikke alene en fast nattevagt på, men en certificeret behandler, der er klar til at støtte og hjælpe, hvis abstinenserne banker på eller akut krise opstår.

Overlad trygt din misbruger til os

Vi er et professionelt og dedikeret behandlingsteam, som du trygt kan overlade din kære til. Vi besidder en stor grad af empati, menneskelige kvaliteter og unikke fagkompetencer, hvilket gør os i stand til at levere en misbrugsbehandling med en meget lav tilbagefaldsprocent. Din kære vil altid være i gode hænder hos os, idet vi har stor ekspertise i abstinensforebyggelse, substitionionsmedicin samt kognitiv mental behandling. Vi er dedikerede til vores arbejde, som vi udfører med stor passion og engagement, så alle vores patienter får den optimale behandling, der skal til. Selve misbrugsbehandlingen varetages af vores dygtige behandlingsteam, som er certificerede og specialiserede terapeuter inden for misbrugsbehandling. Vi har desuden den fordel, at vi alle har levede erfaringer, hvilket giver os en unik indsigt i, samt forståelse for, hvilke traumer og følelser, man står med som aktiv misbruger. Ring før du gør noget… Så er du godt på vej.