Nogle, der drikker alkohol, udvikler på et tidspunkt afhængighed. Mennesker der er blevet vant til alkohol, kan have meget svært ved at stoppe med at drikke. En afhængighed fører til komplikationer og problemer af forskellig slags. Og ofte er der pårørende som berøres ganske hårdt. Alkoholafhængighed er almindelig. At drikke alkohol bliver en central rolle i den afhængiges liv, ofte på bekostning af noget andet, som kæreste, børn, familieliv, økonomi og andet.

Pårørende misbrug og afhængighed

Ændring af alkoholvaner

Der er heldigvis gode måder at håndtere alkoholafhængighed på. Mange ændrer vaner selv, måske med støtte fra pårørende. Og de mennesker, som står den afhængige nær, er de vigtigste personer i denne proces. Såfremt, du som pårørende, ønsker hjælp til at ændre din kæres alkoholvaner, så er der flere forskellige muligheder. Du kan vælge medicin eller psykologisk behandling, begge betragtes som lige effektive. Du kan også kombinere forskellige behandlinger. Hvis det ikke lykkes med en behandling, kan man prøve en anden.

Eksempler på effektive psykologiske behandlinger er:

  • Motiverende samtale
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Tolv-trins behandling
  • Selvhjælpsgruper

Motiverende samtale

Ved motiverende samtale får den afhængige hjælp fra en terapeut. Terapeuten hjælper den afhængige med selv at afklare, hvilke motiver der er for eller imod en ændring i dine alkoholvaner.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi handler om at være i stand til at ændre tanker og adfærd og løse de problemer, der kan opstå, når den afhængige foretager ændringer.

Tolv trin program

Tolv-trins program er baseret på Anonyme Alkoholikere’s filosofi. Det indeholder tolv handlinger, der kan hjælpe dig med at ændre dit liv og leve afholdent.

Selvhjælpsgrupper

At dele erfaringer med andre, der er eller har været i samme situation som din pårørende, er noget de fleste sføler er nyttige. Selvhjælpsgrupper findes i de fleste kommuner i Danmark, og der arrangeres ofte møder flere gange om ugen.

Rådgivning til nærtstående parter

Livssituationen påvirkes også for dem, der er tæt på en person, der har en alkoholafhængighed. Ofte sker ændringen langsomt, og derefter kan det være vanskeligt at se, hvad der sker og hvornår nok er nok. Hvornår er det bare ‘lidt alkohol’ og hvornår er det afhængighed? Et fingerpreg kan være sundhedsstyrelsens anbefalinger som siger at kvinder højest drikker 7 genstande om ugen og hos mænd gælder 14 genstande om ugen. Det kan være svært at se, hvordan nogen tæt på dig udvikler en afhængighed. Du kan føle frustration og skyld over situationen.

Pårørende tager et stort ansvar

Det er almindeligt, at nære slægtninge påtager sig et stort ansvar. Du prøver muligvis at lette alkoholmisbruget eller forsøger at skjule problemet. Husk, at enhver med en alkoholafhængighed er ansvarlig for at søge hjælp til at ændre deres adfærd. Du kan støtte, men aldrig tage ansvar for, alkoholmisbrugerens liv. Du og dine pårørende kan også have brug for støtte og hjælp. Du, som pårørende, kan også kontakte en pårørendekonsulent.