Intervention af Misbruger

Family First

interventi

Intervention

Den ‘svære samtale’ at få din pårørende i behandling for sit misbrug af alkohol eller stoffer

At få en misbruger til at gå i behandling er en svær øvelse, og kræver en del viden og erfaring. Betegnelsen for processen at få en misbruger til at indse de fornuftige i at gå i behandling kaldes for en Intervention.

Formålet med intervention

En Intervention har det formål, at skabe motivation hos en misbruger til at gå i behandling. Motivation er en forudsætning for at Interventionen vil blive en succes. Intervention er en proces hvor en professionel misbrugsbehandler arbejder sammen med familie, kollegaer og venner om at hjælpe til et liv uden misbrug.

Find problemet til misbruget

Såfremt du har mistanke om, at din kære kan være selvmedicinerende med narkotika eller alkohol og skader sig selv, må du ikke tøve. Jo før der bliver gjort noget des bedre. Så snart du har mulighed for det, bør du undersøge hvilke muligheder de for Intervention i dit nærområde, og drøft muligheden for en Intervention med venner og familien tæt på misbrugeren.

Tegn på, at en person muligvis har brug for en intervention:

1. De har en usædvanlig høj tolerance

Dette kan være alt fra at drikke meget mere alkohol end andre for at øge deres receptpligtige medicindosering. Såfremt du har mistanke om en person har ukontrolleret afhængighed, er han/hun sandsynligvis igang med at udvikle en stigende tolerance.

2. De viser uhensigtsmæssig opførsel regelmæssigt

Misbrugere skammer sig ofte over deres afhængighed af selvmedicinering. De forsøger at skjule deres afhængighed, fra tomme flasker med alkohol til medicinkvitteringer, til skjulte glas og så videre. Det for at fortrænge og undertrykke svære følelser omkring deres afhængighed. Ofte viser de en atitude om, at de er i stærk kontrol, selvom de faktisk ikke er det.

3. De er ofte påvirket på arbejdet og i fritiden

Såfremt en persons misbrug udvikler sig over længere tid, vil de begynde at selvmedicinere sig regelmæssigt for at tackle stress og andre mentale påvirkninger. Dette kan have indflydelse på arbejdspladsen, i familien og i sociale fællesskaber, som misbrugeren ikke føler sig i stand til at håndtere uden at være beruset.

4. Finansieringen af misbruget giver dårlig økonomi

Misbrugere lider ofte økonomisk forårsaget af finansieringen af ​​deres afhængighed. I tilfælde hvor en misbruger er velhavende, er det vanskeligere at konstatere, men i sidste ende indhenter omkostningerne alle stofmisbrugere.

Planlægning af intervention

Rådfør dig med personer tæt på misbrugeren for dernæst at nedsætte en planlægnings gruppe. Hvis det er muligt, skal du søge hjælp fra en fagperson indenfor misbrugsområdet. Det er nyttigt at diskutere omfanget af misbrugerens problem med dem, der er tættest på, da dette hjælper dig med at finde ud af, hvorvidt misbrugeren har brug for en intervention eller ej. De involverede medlemmer skal være dem, der er tættest på misbrugeren, og dem, der virkelig ønsker at se personen blive bedre. Det er også vigtigt at medtage mennesker fra misbrugerens sociale netværk, så man kan få indsigt i hvor bredt misbrugsproblemet strækker sig samt hvor dybt det er funderet.

Beslut tid og sted

Derefter skal du finde ud af den bedste tid og placering for den intervention, som skal finde sted. Det er vigtigt, at interventionen finder sted i et miljø, hvor misbrugeren skal føle sig godt tilpas. Vælg ikke et sted, hvor personen vil føle sig sat til offentlig skue. De bedste steder at afholde en intervention er steder, som er praktisk for alle deltagere, behageligt for den misbrugende, og som har hyggelig og afslappet atmosfære. Det kan være et privat hjem, et rådgiverkontor, mødelokale eller kirke.

Planlæg den svære samtale

Derfra skal du diskutere den rækkefølge, som deltagerne gerne vil tale i. Det kan være nyttigt at starte med personer, der har et nært forhold til misbrugeren. Dog kan det være, at misbrugeren er vant til at tale med de nærmeste. Vores erfaring er, at 50% af personer med afhængighed, bliver konfronteret med deres ægtefæller, og 40% bliver konfronteret med familiemedlemmer. Dog er det vores erfaring, at det kan være effektivt for misbrugeren at høre fra personer uden for den nærmeste familie.

Sådan planlægges den svære intervention

“Succesrige Intervention giver venner og familiemedlemmer til en misbruger mulighed for at give udtryk for deres bekymringer og omsorg i et trygt, struktureret og kontrolleret miljø.”

1. Find en Misbrugsbehandler med speciale i intervention

At finde en misbrugsbehandler med speciale i intervention er det første skridt i planlægningen af en intervention af din kære. Bed om vedkommendes baggrund for at udføre intervention, herunder kompetencer, erfaringer, succesrate og pris.

2. Find personer til interventionsgruppen

Der vil sandsynligvis være mennesker tæt på den afhængige, der vil hjælpe med at overbevise ham eller hende om at gå i behandling. Dette kan være venner, søskende, forældre, kollegaer, ægtefæller og familiemedlemmer. Den professionelle misbrugsbehandler vil hjælpe dig med at rådgive samt udvikle en plan om ” Hvad er en intervention? hvad skal vi sige? hvem der siger det, og hvornår det skal siges?” .

3. Lær og øve

Du ville ikke klatre på et bjerg uden det rigtige redskab for at beskytte dig. Tilsvarende bør du ikke konfrontere en afhængig kære uden de rette værktøjer. Værktøjer, der får samtalen til at gå videre på meningsfulde og virkningsfulde måder. Gå ikke ind i et indgreb uden at vide, hvad der gjorde din elskede til at være afhængig af narkotika eller alkohol. Når du gør dette, klatrer du i en op ad bakke uden nogen støtte til at guide dig i den rigtige retning. En intervention vil hjælpe dig og din gruppe med at forstå afhængighed som en sygdom, fordi du virkelig kan empatisere og bedre forstå din elskede. Ved at øve på de ord, du agter at sige, vil du føle dig mere selvsikker og bedre rustet til at nå din elskede. Du kan kunstigt udtrykke et kraftfuldt og overbevisende bøn for ham eller hende om at få hjælp.

 

Metaforisk kan man sige, at man ikke vil klatre op på et bjerg den det rette udstyr, så man ikke falder ned. På samme måde kan man ikke konfontere sin kære uden de rigtige værktøjer til at holde samtalen på sporet på en meningsfuld og virkningsfuld måde. Benyt ikke direkte konfrontation eller angreb, uden støtte fra misbrugsbehandleren. Idet du så kratrer op ad bjerget uden nogen at støtte dig til eller guide dig i rigtig retning. En intervention vil hjælpe dig og din gruppe med at forstå afhængighed som en sygdom, fordi du virkelig kan empatisere og bedre forstå din elskede. Ved at øve på de ord, du agter at sige, vil du føle dig mere selvsikker og bedre rustet til at nå din elskede. Du kan forberede og udtrykke en kraftfuld og overbevisende bøn for ham eller hende om at få hjælp.

4. Vælg rette tid og sted

Rummet skal være velkendt, behageligt og fri for forstyrrelser udefra. Ideelt set bør indgreb finde sted på et tidspunkt, hvor din elskede er ædru, fordi chancen størst ved et øjebliks klarhed over hvor alvorlig situationen er. Dette gør også sandsynligheden for succes størst. Der er ingen retningslinjer for, hvor lang tid en intervention skal tage. Nogle tager 30 minutter og andre flere timer.

5. Vær optimistisk og realistisk

Man har sandsynligvis gjort sig nogle tanker om misbrugerens reaktion ved konfrontation med netværkets bekymring. Ofte overrasker misbrugeren sine kære og accepterer at gå i behandling øjeblikkeligt. Andre gange mødes familiemedlemmer med fjendtlighed, harme og ufravigelig afvisning af at acceptere nogen form for terapi eller støtte. Derudover må man være forberedt på en accept om at gå i behandling, men ønsker at forhandle betingelserne for at være villig til at acceptere. Din misbrugsbehandler vil hjælpe dig med at vælge enkeltpersoner til at deltage i interventionen og arrangere den rette tid og sted.

Husk på følgende ved interventionen:

Vær støttende

Deltagerne skal huske, at dette i sidste ende kommer fra et sted med kærlighed og bekymring. Der vil være en udveksling af intense følelser og synspunkter, der kan være blevet undertrykt. Reducer chancen for, at den afhængige forlader mødet eller starter et skænderi. Kontroller dit temperament og vær rolig, det betaler sig.

Hold dig til strukturen

Hold dig til den aftalte struktur for interventionen. Ingen deltagere skal føle sig udeladt, alle er ligeværdige. Ved at holde sig til det planlagte manuskript, vil deltagerne også være i stand til at komme frem med den række bekymringer, de har.

Eksempler om mulige emner til Interventionen kan være:

 • At udtrykke kærlighed og bekymring til misbrugeren og hans/hendes velvære
 • Fremkomme med eksempler på misbrugerens destruktive adfærd
 • Konkrete eksempler på, hvordan misbrugerens adfærd har påvirket dem omkring sig negativt
 • Specifikke udsagn om, hvordan venner og familie er villige til at støtte misbrugeren til at blive rask
 • Skitserer grænser, som venner og familie ikke er villige til at krydse for at fortsætte med at aktivere
 • Stil krav og sæt grænser for misbrugeren i bestræbelse på at forebygge modvilje, krav om betænkningstid eller andre undskyldninger
 • Oplysninger om tilgængelige behandlingsmuligheder
 • Har en opfølgningsplan

Opfølgning er naturligvis vigtig for at alt besværet ikke har været spildt. Et af de vigtigste aspekter af interventionen er opfølgningen. Mange misbrugere som har været i behandling beretter, at det vigtigste for at rask er at ændre mønstre og undgå destruktiv adfærd. Det er vigtigt at have en plan for msibrugerens næste trin. For eksempel kan dette være alt fra planlægning til at indgå i et tilbagefaldsforebyggende forløb, gruppeforløb eller terapi. Det er vigtigt at holde en fast i forløbet og ikke give efter for falske løfter, undskyldninger og andet modvilje.

Forbered dig på fiasko

Misbrug er ikke en rationel sygdom. Misbruget forstyrrer og påvirker hjerne med et langvarigt misbrug. Det, andre ser, er forskelligt fra det, den afhængige ser af sig selv. Han/hun er ofte ikke klar misbrugets alvor eller ønsker ikke at forstå omfanget af afhængigheden.

Strategi for intervention af misbrugere:

 • Forbered dig grundigt
 • Hold dig til den specifikke plan
 • Vær positiv og imødekommende
 • Har en opfølgningsplan parat
 • Har en backup-plan

 Hvad må man ikke gøre ved en intervention?

 • Må ikke chikanere misbrugeren
 • Undgå at konfrontere den afhængige unødigt
 • Udfør ikke interventionen uden ordentlig planlægning

Søg viden om Intervention

Ved motivation af en misbruger til at gå i behandling er mere komplex ind man umiddelbart skulle tro. Der er en række tabuer, modtand, tanker, følelser og relationer involveret. Alkoholisme og misbrug generelt er et vanskeligt problem at arbejde med, men der er måder at bekæmpe den på. At reducere misbruget og søge behandling er den bedste måde. Men sjældent er misbrugeren selv klar over problemets alvor, eller ønsker ikke at stifte bekendtskab med den. Dette forhold gør intervention ekstra besværligt, selv for garvede og dygtige misbrugsbehandlere.  

 Tøv ikke med at hjælpe din kære

Såfremt du søger hjælp til at forstå eller eller udføre en Intervention, så tøv ikke med at opsøge hjælp. Hvis du er på udkig efter en professionel og dygtig Misbrugsbehandler indenfor Intervention, der kan hjælpe din misbrugere med at tage de første skridt hen imod opnåelse og opretholdelse af afholdenhed, så kontakt os.

Få hjælp i dag

Hvis du har spørgsmål om Intervention, eller ønsker at tale med en af ​​vores misbrugsbehandlere med speciale i Intervention, så ring eller skriv.

Intervention er en samtale hvor et eller flere familiemedlemmer, venner, kollegaer eller arbejdsgiveren, enten alene eller sammen med en professionel, tager den “svære samtale” med misbrugeren. Det kan være svært at bede om hjælp til at få en  ven eller familiemedlem i behandling, og det er måske ikke uden grund. Mange tror fejlagtig at en intervention af en misbruger til at gå i behandling er meget bark og at misbrugeren til tider bliver behandlet direkte uværdigt. Men sådan behøver en intervention slet ikke at foregå.

Hvad kan pårørende selv gøre for at overtale en misbruger til at gå i behandling? Et par gode råd er, at skrive alt ned hvad du har observeret i nogen tid, gerne med så mange detaljer som muligt. Find en misbrugsbehandler som har erfaring med intervention og få ham til at hjælpe dig, så er du godt på vej.

Selvom det er svært at konfrontere en misbruger med fakta om misbruget, så gør du det af et kærligt hjerte. Du vil din kære og misbruger det allerbedste, og det vil misbrugeren også få at vide under interventionen. Du gør noget for at hjælpe og det er prisværdigt. Et stort alkoholmisbrug, er langsomt selvmord. Så når du træder til og siger “nu er det nok, nu skal du i alkoholbehandling”, så svarer det til at gribe fat i en der er ved at springe ud foran et tog. Du er ved at rede et liv.

Samtalegruppe

Samtalegruppen er et gratis og anonymt tilbud til alle pårørende. Her hjælper pårørende hinanden

LÆS MERE

Pårørendehjemmet

Behov for et gratis midlertidig frirum og/eller beskyttelse, så er pårørendehjemmet lige noget for dig

LÆS MERE

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Test

FAMILY FIRST

test

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet