John Petersen

Pårørende til misbruger

NLP Psykoterapeautstud.

Lidt om mig

Mit navn er John Petersen og er NLP Psykoterapeut studerende. Hos Family First er min mission og vision, at hjælpe pårørende til misbrugere med at få et godt liv. I gennem 25 år som pårørende og medmisbruger har jeg skabt mig rigtig meget personlig erfaring med misbrug af alkohol og medicin. Jeg har oplevet de mange dilemmaer, som pårørende står i når deres familie bliver dysfunktionel som følge af alkohol eller stoffer.

Jeg ved hvor smertefuld og problematisk det er at være medmisbruger, og se hvordan ens kære kæmper forgæves mod det monster, som hedder alkohol og stoffer. En misbruger af rusmidler påvirker sine omgivelser, hvilket er alt ødelæggende for uskyldige familier, herunder ægtefælde og børn. Jeg vil kæmpe for bedre forhold for pårørende til misbrugere.

Min uddannelse

NLP Psykoterapeutstud.

Jeg er under uddannelse til NLP Psykoterapeut. NLP benyttes af mig som værktøj til forandring, personlig udvikling og kommunikation ved intervention og misbrugsbehandling.

CRAFT behandler

CRAFT er en metode som hjælper pårørende til at få sin misbruger i behandling uden konfrontation og konflikter. Misbrugeren overtales udelukkende med motivation og intervention.

Smart Recovery Facilitator

SMART Recovery er en metode der hjælper pårørende til at ændre skadelig adfærd hos misbrugere af alkohol og stoffer, herunder  opbygge og vedligeholde motivation, håndtere trang, tanker, følelser og handlinger samt leve et afbalanceret liv.

Psykologi B + C, HF

Psykologi som fag, har givet mig en forståelse for menneskets processer og adfærd. Socialpsykologi, udviklingspsykologi samt kognition adfærd, har lært mig at sætte fokus på psykologi i en praktisk kontekst.

Ballstick Massør

Ballstick benyttes i pårørendebehandling til lindring af spændinger. Ballstick massage har en afslapende og beroligende effekt, som hjælper pårørende og misbrugere til at mærke deres krop.

NADA Akupunktør

Ballstick benyttes i pårørendebehandling til lindring af spændinger. Ballstick massage har en afslapende og beroligende effekt, som hjælper pårørende og misbrugere til at mærke deres krop.

NLP Mindfulness Practitioner

NLP Mindfulness er meget virksomt i forhold til alt stressbehandling, øget følelsesmæssig robusthed, personlig effektivitet til større glæade, balance og velvære i hverdagen.

 Min historie

Jeg er pårørende og medmisbruger. Derfor har det været vigtigt for mig at få støtte og hjælp, så jeg kunne komme videre, og ikke kun være far og ægtefælde til en alkoholiker og pillemisbruger. Det var vigtigt at lære at kunne adskille – og distancere mig fra min kones alkoholisme for samtidig at være rollemodel og god far for vore børn. Min kone har altid drukket, men jeg er egentlig ikke klar over hvornår det blev til et problem og misbrug. Misbruget blev starten på utallige forsøg på afvænning og misbrugsbehandling og kampen for at blive hørt og inddraget i et samfund som ikke tager ansvar når det gælder pårørende. Min verden brød sammen. Jeg var en far i chok og sat total ud af spillet som ægtefælde og far, der fik adgang til at hjælpe.

Som pårørende skulle jeg pludselig lære at passe på mig selv og holde sammen på en hverdag og en familie. Jeg blev nødt til at fortælle omverdenen at min familie var den bedste. Min familie var mit værk og min drøm. Den skulle bare være perfekt! Min det hele var bare en illusion, indtil det hele brast.

Den krise og sorg, der ramte mig har fået konsekvenser for resten af mit liv. Mange pårørende oplever som jeg, at det bliver et livsvilkår, hvor man som pårørende befinder sig i en eksistentiel grænsesituation, som er en voldsomt belastende tilstand, der sætter sine spor. Arbejde, familie og ens sociale liv falder fra hinanden, og man føler sig helt alene. Det har været en lang og sej proces at finde mine ben i et liv med en partner som er misbruger.

Min ægtefælde er nu i misbrugsbehandling og gør små fremskridt hver dag. Men jeg har ikke fået hjælp som medmisbruger og pårørende, så derfor lever jeg stadig et dysfunktionelt liv. Den usunde familiestruktur med benægtelse, undvigelser, løgne, fordrejelse af sandheder, manipulation med mere er mejslet ind i mit mindset. At have tillid til andre er svært. Med andre ord er jeg blevet afhængig af den afhængige. Som medmisbruger har jeg tilegnet mig rollerne som redderen, anklageren, frelseren, offer med mere. Jeg har spillet den afhængiges spil i 25 år, og jeg føler at det er det eneste jeg kan. Det er medmisbrug og medafhængighed af værste grad at være afhængig af en misbruger. Nu får min ægtefælde det gode liv tilbage gennem sin misbrugsbehandling, men ingen tænker på mig som pårørende. Når jeg, som pårørende, ikke kan komme i behandling fortsætter jeg mit medmisbrug. Efter 25 år er jeg slidt op, kørt ned og kørt over, mistet mit job og har kun en seng på et herberg. Som medmisbruger er jeg blevet så syg, at jeg ikke kan have et liv. Er det værdigt i et velfærdssamfund?

Vi har et samfund, som ikke magter de pårørende. Et samfund hvor du kun kan få individuel behandling såfremt du har penge. Nu står jeg tilbage som medmisbruger, helt alene og ensom med min frustration. Mit liv fungerer ikke, og jeg kan ikke lade min ægtefælde være årsag til- eller undskyldning for, at mit liv ikke kan fungere og hænge sammen. Hun har jo nu et rigtig godt liv som følge af antabus og afvænning. Men jeg sejler rundt uden kurs, og kan efterhånden hverken tage vare på mig eller andre. Som pårørende og misbruger har jeg udviklet symptomer på stress, mistrivsel og nedtrykthed.

Jeg ønsker med Family First at gøre opmærksom på de pårørendes vilkår her i landet. Jeg ønsker, at pårørende skal have et ståsted hvor de kan opnå massiv hjælp og støtte. Derfor ser jeg det som min fornemmeste opgave at hjælpe mig selv og andre derhen, hvor de som pårørende har mod på egen tilværelse. Jeg ønsker at gøre oprør mod samfundets afvisning af behandling til pårørende. Det må jo være i samfundets interesse, at gøre pårørende til en ressource, i stedet for at afvise dem. Ved at hjælpe og støtte pårørende til alkoholikere og stofmisbrugere, ville samfundet få ressourcestærke og handlekraftige individer. Individer som vil kunne støtte op om deres familie og motivere deres misbruger til at komme i misbrugsbehandling. Samfundets nuværende tilgang til pårørende skaber hjælpeløse, nødlidende og sårbare ofre, som knap nok magter sig selv. Pårørende som bruger alt sin energi på misbrugeren og familien, men uden større held. Pårørende som bliver syge og en belastning for deres familier og for samfundet.

Mine visioner

Min mission er først og fremmest at beherske Intervention som kunsten at hjælpe mennesker, der ikke ønsker hjælp, til at gå i misbrugsbehandling. Dette for at hjælpe pårørende til at få hjælp med at få et familiemedlem eller ven til at indse alvoren i sit misbrugsproblem og få vedkommende til at erkende sit behov for professionel hjælp.

For mange misbrugere er det  familien, der holder liv i håbet om en hverdag uden afhængighed. Derfor er det vigtigt, at pårørende får hjælp til at forstå sygdommen og redskaber til at håndtere de konflikter og op- og nedture, som livet med en misbruger byder på.

Udvalgte publikationer

Blog post

  • Part 1 – Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
  • Part 2 – Phasellus malesuada nibh
  • Part 3 – Feugiat ipsum facilisis finibus ornare.

Don’t Wait Any Longer. Start Forging Your Own Path Today!