Links til emnet ‘Pårørende’

Family First

Rådgivnin

Links

Rusmidlernes Biologi
Temanummer om misbrug og afhængighed - Tidsskrift for Psykoterapi 2017
Diagnostik og behandling af alkoholproblemer - Vejledning dsam.dk
God Social Misbrugsbehandling - Center for Rusmiddelforskning
Den Addictive personlighed -Radio Maghognihytten
https://soundcloud.com/supertanker-383543396/2300-mindfulness-episode-22-den-addiktive-personlighed?fbclid=IwAR0Q7E7M18mDOkuaHU6eMFD1PActPLPQG1ycbaYTjNMPFzn4CkRdt_x3XvE
5 veje til det gode liv - peerstoette.dk
Fra pårørende til pårørende - KABS Viden Anja Engmann
Go' samtale kort
Center for Rusmiddelforskning - Afhængighed og Relationer - Pårørende
Den Sociale indsats i misbrugsbehandlingen

https://www.kl.dk/media/16751/kls-rapport_god-social-misbrugsbehandling-2012.pdf

Model til udgående misbrugsbehandling - Socialstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/model-for-udgaende-og-rummelig-stofmisbrugsbehandling-til-de-mest-udsatte-borgere-med-stofmisbrug

Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv

https://viden.sl.dk/media/6697/manus_afhaengighed_og_relationer_paaroerende.pdf

Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen

https://www.kl.dk/media/16754/kls-basisscreening-for-psykiske-lidelser-i-misbrugsbehandlingen-2012.pdf

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

http://www.denmotiverendesamtale.dk/Motivational_Interviewing_with_problem_drinkers_William_R_Miller_Oversat_til_dansk_af_Tina_Haren_og_Gregers_Rosdahl.pdf

Manual for målrettet misbrugsbehandling - Region H

https://www.yumpu.com/da/document/read/18499662/manual-for-malrettet-misbrugsbehandling-region-hovedstadens-

Den Sociale Stofmisbrugsbehandling i Danmark
Godkendelsesrapport for Privat alkoholbehandlingssted
Alkohol og afhængighed

https://family-first.dk/wp-content/uploads/2020/04/Alkohol-og-afhængighed.pdf

Gruppebehandling til borgere med misbrug - Socialstyrelsen
Børn af forældre med psykisk sygdom - Bedre Psykiatri

Børn som pårørende til misbruger

Du kan også vælge direkte download pdf

http://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2020/10/2020-BP-Boern-som-paaroerende-undersoegelse-faktaark.pdf

Opfindelse af alkoholisme

Opfindelse af alkoholisme – Tidsskriftet Anropologi nr. 39 – 1999

Du kan også vælge direkte download pdf

 https://family-first.dk/wp-content/uploads/2020/12/Opfindelsen-af-alkoholisme.pdf