Litteratur og bøger

Family First

litteratur

Litteratur

Alkoholbehandling i praksis

Denne bog om alkoholbehandling og misbrugsbehandling er velegnet som opslagsværk og bør være tilgængelig på alle kliniske afdelinger.”Anne Vibeke Jørgensen, SygeplejerskenDenne bog gennemgår og formidler alle aspekter af den gode alkoholbehandling, sådan som den omfattende nationale og internationale forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder på området har vist. Bogen indeholder således en opdateret og praktisk omsættelig viden om, hvad den gode behandling indebærer. Fokus er den ambulante behandling inden for en kognitiv forståelsesramme, og der tages fat om emner som: skabelse af kontakt til misbrugeren, informationsgivning, basal udredning, psykoedukation, motiverende samtaler, psykosocial behandling, indragelse af pårørende, opmærksomhed på børn og kvalitetssikring af behandlingen. Bogen må  betragtes som et standardværk for behandlere og ledere på de institutioner, som har med alkoholbehandling at gøre samt for kommunernes og sygehusenes misbrugskonsulenter.Solgt til udgivelse i Sverige.

Alkohol, brug, konsekvenser og behandling

I denne bog med titlen “Alkohol” undersøger Ulrik Becker, Morgens Nygaard Christoffersen og Anette Søgaard Nielsen konsekvenserne af at drikke alkohol.

“Alkohol” er en sundhedsfaglig lærebog, der handler om brugen af alkohol, konsekvenserne ved alkohol og hvordan man behandler mennesker med et stort alkoholforbrug – både psykisk og fysisk.

Ulrik Becker, Morgens Nygaard Christoffersen og Anette Søgaard Nielsen forholder sig til evidens, når de undersøger alkoholvaner og de skader, der kan opstå på baggrund af for meget alkohol. Her er fokus på bl.a. genetik, afhængighed og lovgivning.

Alkoholmisbrug og Social indsats

Kulturelt indlejrede forestillinger, tabuer, berøringsangst og manglende åbenhed om problemet skygger for, at vi både kan og tør se alkoholproblemer, når vi møder dem i hverdagen. Det gælder også for professionelle i social- og sundhedssystemerne. Misbrugsbehandlingen er siden kommunalreformen placeret i de nye storkommuner. Dette giver mulighed for en mere sammenhængende social indsats fra at alkoholproblemet identificeres, ofte i forbindelse med andre sociale problemer, til at der kan tilbydes behandling/støtte til forandring af misbruget.  Alkoholmisbrug og social indsats er en grundbog, som hviler på et helhedssyn på alkoholproblematikken. Helhedssynet indebærer, at socialarbejderen ikke blot undersøger det umiddelbare problem, henvendelsesårsagen, men foretager en bredere afdækning af problemsammenhænge i borgerens familie- og hverdagsliv, og finder de bedste forklarings- og løsningsmodeller på baggrund af forskellige teoretiske forståelser. Mange faktorer og forhold må medtænkes – også borgerens egen opfattelse inddrages.  

Mennesker med alkoholproblemer

Der er desværre rigtigt mange mennesker der i løbet af sit liv oplever at have alkoholproblemer, og det kan være utroligt svært at komme ud af, men også at leve med. I “Mennesker med Alkoholproblemer” kan man læse om baggrunden for alkoholproblemer og alle de konsekvenser der følger med, men man kan også læse om behandlingsmuligheder.

Bogen her er inddelt i 3. Den ene del er skrevet af en række specialister, der fortæller om hvordan alkoholproblemer opstår og om fordommene herom. Den anden del handler om de fysiske og psykiske konsekvenser, mens den tredje er henvendt til alle der arbejder med mennesker med disse problemer. 

Lær at drikke med måde

Du drikker måske lidt for meget? Synes givet udtryk for, at du skal skære ned på dit forbrug? Så er bogen “Lær at drikke med måde” noget for dig.Hvis du stopper op i tide, er det muligt at ændre de dårlige alkoholvaner og lære at drikke med måde. Denne bog giver dig de nødvendige redskaber:Du lærer ved hjælp af en række test om dine muligheder for at drikke med måde.Du lærer at afdække og takle de situationer, hvor du især fristes til at drikke for meget.Du lærer at opbygge motivationen til at ændre drikkemønster.Du lærer at sætte grænser for dit forbrug, og at holde fast.Du lærer at forebygge tilbagefald.”Lær at drikke med måde” er den eneste selvhjælpsbog på dansk, der fokuserer på at lære at drikke med måde. Den bygger på en gennemprøvet metode, der med succes anvendes i andre lande. ”En nytænkende og brugbar selvhjælpsbog, der fagligt kommer godt rundt om problemerne.” Lars Hindkjær, leder af Misbrugscenter Sønderborg” En velkommen og vedkommende bog med mange gode råd.

Gør dig fri af andres misbrug

Ens liv kan blive uhåndterligt af at leve sammen med en alkoholiker, en ludoman, en madnarkoman, en sexnarkoman, en arbejdsnarkoman eller en person med andre ødelæggende tvangsmæssige misbrug. Selvom man med hele sit hjerte ønsker at hjælpe, er det vigtigt ikke at lade et andet menneskes misbrug ødelægge en og glemme at tage vare på sig selv. “Gør dig fri af anders misbrug” forklarer detaljeret, hvordan man ved at holde op med at kontrollere den anden og vende fokusset mod sig selv og sine følelser, atter kan få styr på sin tilværelse og sit eget kaotiske indre.

Vi medafhængige

Afhængighed i form af alkoholisme, stofmisbrug, ludomani osv. er et velkendt og velbeskrevet fænomen. MEDafhængighed er derimod et mindre kendt begreb, og VI MEDAFHÆNGIGE er den første danske bog, der i jegform beretter om et liv i medafhængighed. En kvinde, der har valgt at være anonym, fortæller uden omsvøb historien om et liv i medafhængighed: hvordan den grundlægges i barndommen, udvikles og vedligeholdes i senere relationer i voksenlivet og til sidst kulminerer i ægteskabet med en stærkt alkoholiseret mand. Men det er også en beretning om at erkende og bryde ud af mønstret. Bogen er således en hjælp til andre – en hjælp til ikke at ende i medafhængighed eller til at bryde ud af den.

Bogen er forsynet med et efterord af en ekspert, der forklarer fænomenet medafhængighed.

Misbrugsbehandling, organisering, indsatser og behov

Misbrug af rusmidler er et langt større og bredere problem i Danmark end de fleste forestiller sig. Mere end 180.000 danskere lider under et så svært forbrug af alkohol eller stoffer, at det er komplet umuligt for dem at opretholde deres normale liv og har brug for professionel rådgivning og behandling. “Misbrugsbehandling” går i dybden med muligheder og udfordringer for misbrugsbehandlingen i Danmark og de mennesker, der vælger behandlingen til og fra.

På et antropologisk, sociologisk og psykologisk forskningsgrundlag undersøger “Misbrugsbehandling”, hvordan misbrug og behandling kan forstås og opleves af dem, der har et problematisk brug af rusmidler, og de professionelle inden for området.

Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler

Hvorfor bliver nogen afhængige af rusmidler, mens andre ikke gør? I hvor høj grad er det arveligt? Hvilken betydning har den tidlige opvækst? Hvad betyder det at have en god kontakt til forældrene i ungdomsårene? Er misbrug/afhængighed af rusmidler en sygdom? Er det samfundets skyld? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog belyser, og den forsøger dermed at skabe et fundament for en forståelse af et af de største menneskelige og samfundsmæssige problemer i vor tid.

Den Usynlige Elefant

Den usynlige elefant er en virkelig historie. Alkohol ; Alkoholismens treenighed ; Sygdom eller ej ; Lykkepiller ; Kan behandlere behandle deres patienter – ordentligt? ; Hvornår har man et alkoholproblem? ; Symptomerne ; Benægtelsens mur ; Hjælperne ; Kvinder og alkohol ; Kemisk afhængighed ; Jeg skader ingen ; Jeg passer da mit job ; Jeg drikker ikke på jobbet ; Alkohol og arbejdspladsen ; Arbejdspladsens intervention ; Tilbage til livet ; Familien ; Al-Anon ; ACA – voksne børn af alkoholikere ; Alkoholikeren ; AA ; Behandling ; Minnesotamodellen ; Minnesotabehandlingen i Danmark ; Tilbagefald ; Ældre – og hvad så? ; Intervention ; Er der en elefant i familien? Intervention til at gå i behandling; Motivation til at drikke mindre

Exclusive Offer

Get 30% Off Your First Trip

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.