Misbrug

Family First

Misbrug

Misbrug af rusmidler

Behandlingen består i gradvis nedtrapning eller omstilling til et beroligende middel, som derefter nedtrappes. Man bliver afhængig af et stof, fordi de områder i hjernen, hvor stoffet har sin virkning, omstilles. Langt de fleste drikker alkohol sammen med andre, når man spiser sammen, hygger sig eller fester. Det korte svar er, at hvis alkohol giver problemer, så har man et alkoholproblem – og hvis man ikke selv evner at nedsætte sit forbrug, så har man brug for alkoholbehandling. Et forbrug, der afstedkommer klart påviselige sociale problemer, men som ikke opfylder mindst tre kriterier for afhængighed (se nedenfor). Det er et tegn på, at trangen til alkohol er stærkere end viljen til at lade være.

Forskellige former for misbrug

Ændrer personlighed under indflydelse af alkohol. Er der fx let adgang til alkohol, og er det helt normalt at drikke meget, kan det føre til udviklingen af et misbrug. Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser. Man kan også få svigtende dømmekraft og uhensigtsmæssig adfærd, som fx kan føre til fyring fra arbejdspladsen og ødelagt familieliv. Flov over, jeg igen havde drukket for meget, flov over, hvad andre måtte tænke. Hvis det lykkes at stoppe brugen af det psykoaktive stof fuldstændigt, vil man forholdsvis hurtigt bliver sig selv igen.

Alkohol og misbrug i familien

I diagnosesystemet hedder det ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer”. Når man drikker alene, er drikkeriet ikke længere er et socialt fænomen. I forståelsen af problemerne ved unges rusmiddelforbrug kan det være nyttigt at se på, om forbruget er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Der foretages endvidere en omfattende diskussion af begreberne misbrug, brug, risiko-brug, afhængigt brug og afhængigt misbrug:Et misbrug kendetegnes ved at være et forbrug af rusmidler, der påvirker brugeren i en sådan grad, at den normale dagligdag lider under det. Mange alkoholikere udvikler bestemte alkoholvaner, hvor man indtager alkohol på bestemte tidspunkter, fx lige efter arbejde, under madlavningen og lignende. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol. Det er dog kun abstinenserne, denne behandling hjælper på.

Ved alkoholoverforbrug (og beroligende medicin og sovemedicin) kan man få:

 • Rysten
 • Sveden
 • Kvalme eller opkastning
 • Hovedpine
 • Urofølelse
 • I svære tilfælde kan tilstanden kompliceres af epileptiske krampeanfald.

Abstinenser efter opioid som fx heroin er ofte:

 • Udtalt elendighedsfølelse
 • Krampeagtige smerter i musklerne eller maven
 • Rindende øjne og næse
 • Opkastninger og diarré

Alkoholikere lyver

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at on-line alkoholtests og lister over tegn og symptomer på alkoholisme, kun er vejledende. Kokain og andre centralstimulerende stoffer medfører ligeledes eufori, øget energi og gå-på-mod samt en følelse af at være kvikkere, bedre og kønnere end ellers. Mange henvendelser til os drejer sig om, hvornår man har udviklet et alkoholmisbrug, og hvornår man har brug for alkoholbehandling. Omstillingen varer ved – derfor bliver man ved med at have trang til fx alkohol, selv om det lykkes at stoppe med at drikke. Selve misbruget kræver efterfølgende et mere omfattende behandlingsprogram, ikke mindst ved opioid-misbrug.

Hvordan stopper man med at drikke alkohol

Afhængigheden indebærer både psykiske og fysiske forandringer, der gør, at man ikke længere er i stand til at stoppe brugen af et stof. Hans viser, at patienter, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, bliver svingdørspatienter: de indlægges hyppigere end andre – og udskrives hurtigere. Misbrug kan defineres som adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade. Hallucinogener omfatter stoffer, der kan fremkalde hallucinatoriske oplevelser. Det er ofte et tegn på alkoholisme, når man i sociale sammenhænge – eller alene – drikker mere, end man har planlagt, og bliver mere beruset, end det er passende for situationen. Opsummeret handler det om at skelne mellem det uproblematiske og det problematiske forbrug af rusmidler. Efter påvirkning af kokain og centralstimulerende stoffer ses voldsom træthed og søvnighed samt undertiden urofølelse og plagsomme mareridt.

Misbrug er en folkesygdom

Vi oplever ofte mennesker med afhængighed eller misbrug blot vi går en tur i byen. Mennesker med åbenlyse problemer med alkohol eller stoffer. Mennesker som lever et uværdigt liv hvor det er et rusmiddel som styrer deres liv. Et rusmiddel som ødelægger familier og mange menneskers liv.

Er alkoholisme arveligt?

Alkohol kan forårsage mavesår, skrumpelever, bugspytkirtelbetændelse eller nedsat koncentration og hukommelsessvækkelse. Hos mennesker med psykisk sygdom fx skizofreni ses en forværring af tilstanden. Det gør man, fordi man drikker for virkningens skyld og er utålmodig efter at få alkoholens afslappende og beroligende virkning. Misbrug ses ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser og tilstande. En alkoholiker bliver ofte ilde berørt, når partner eller familien påtaler hans eller hendes alkoholforbrug, og forsvarer sig ofte ved at blive irriteret og vred. Drikker alkohol for at dulme ubehagelige følelser.

Er alkoholisme en sygdom

De fleste stoffer indtages gennem munden og optages fra mave-tarmkanalen. I de fleste familier hvor der er alkoholmisbrug, fører drikkeriet til ufred og skænderier. Et af alkoholismens mest markante symptomer er kontroltab. De flydende grænser kan gøre det svært at vurdere, om en ung er på vej ud i en problematisk fase i sit rusmiddelforbrug, hvor han eller hun faktisk har brug for hjælp. De fleste deltagere kommer i løbet af deres alkoholbehandling på det rene med disse betegnelser, og mange benævner sig efter endt behandling som ”ædru alkoholikere”. Man kan se skadevirkninger og udvikle alvorlig afhængighed og abstinenser. Flygtige opløsningsmidler omfatter forskellige sniffergasser, som fx cellulosefortynder, lightergas eller æter. Det er et af de mest markante tegn på alkoholisme, når man jævnligt drikker sig beruset alene. Der kan også opstå abstinenser, når virkningen af et stof fortager sig.

Alkoholisme følgesygdomme

Toleransudvikling (at der skal anvendes stadig større dosis for at opnå samme virkning)Ud over at gennemgå listen over tegn og symptomer på alkoholmisbrug ovenfor, kan man tage testen ”Har du et alkoholmisbrug” ved at følge linket herunder. Disse er ofte så ubehagelige, at man alene af den grund ikke kan stoppe forbruget, men hele tiden må fortsætte for at undgå abstinenssymptomer. Eksempelvis vil man skulle reagere forskelligt på, om en ung har drukket så meget til en fest, at han eller hun har været til udpumpning, eller om en ung ryger hash hver eneste dag. Behandlingen af en afhængighedstilstand er meget vanskelig. Har den unge svært ved at fungere i skolen, på praktikpladsen eller socialt som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler? Psykoaktive stoffer er stoffer, der indvirker på psyken – ofte fordi de stimulerer, beroliger, har en euforiserende virkning eller sløver og bedøver.

Afhængighed giver:

 • Trang
 • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
 • Toleransudvikling (at der skal anvendes stadig større dosis for at opnå samme virkning)
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer
 • Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioritering og tidsforbrug

Er alkoholisme arveligt

Der skal altid en personlig samtale og udredning hos en professionel alkoholbehandler til at stille diagnosen alkoholisme. Symptomerne varierer med det anvendte stof og størrelsen af dosis. Abstinenser efter alkohol, beroligende midler og opioider kræver ofte hospitalsindlæggelse, for at behandlingen kan lykkes. Derfor kan mange alkoholikere drikke langt større mængder alkohol end de fleste andre. Man drikker udelukkende for alkoholens virkning. Man kan blandt andet anskue det fra en sundhedsmæssig eller juridisk vinkel. Akut intoksikation eller rusvirkning opstår efter brug af en større mængde af et af de psykoaktive stoffer. Alkohol anføres derfor først i gruppen af psykoaktive stoffer. Stofferne vil ofte medføre irritabilitet med aggressiv adfærd og undertiden med angst, hallucinatoriske oplevelser og vrangforestillinger. Det er et markant tegn på alkoholisme, når man gentagne gange lover at nedsætte sit alkoholforbrug, men at det efter kort tid viser sig, at man alligevel ikke kan holde det. Opioider er stoffer med morfinlignende virkning, som enten udvindes af en særlig valmueart eller fabrikeres syntetisk. Når man er afhængig, har man en ustoppelig trang til at skaffe sig og indtage stoffet igen og igen.

Misbrug og langtidsvirkninger

Der er forskellige opfattelser af, hvad et misbrug er, alt efter hvordan man anskuer det. WHO’s definition er altså meget bred og dækker over en lang række følger af rusmiddelforbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre. Tilstanden kan undertiden bedres ved behandling med massive doser af B-vitaminet tiamin, men oftest er forstyrrelsen permanent med varig hjerneskade og fører til anbringelse på plejehjem . Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioritering og tidsforbrug. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå abstinenser. Man kan også udvikle kronisk psykisk sygdom med vedvarende hørehallucinationer, oftest efter langvarig brug af alkohol, kokain eller centralstimulerende stoffer. Nogle af de psykoaktive stoffer er frit tilgængelige såsom alkohol, andre fås kun på recept som fx morfinpræparater, mens atter andre er illegale.

Alkohol og stoffer fylder for meget i vort samfund. Kokain har en euforiserende og stimulerende virkning – og skaber meget hurtigt en psykisk afhængighed og psykiske symptomer. Årsagen til, at man bliver fx alkoholmisbruger, er ikke klarlagt. Dette kan føre til impulsive, farlige handlinger, når man fx reagerer over for formodede forfølgere, eller tror man kan flyve. Hos ældre mennesker kan tilstanden optræde, hvis brugen af blot en enkelt sovepille pludselig afbrydes – fx i forbindelse med akut hospitalsindlæggelse. Det giver den såkaldte Alkohol-Antabus-reaktion med voldsom utilpashed og hjertebanken. En sådan samtale er gratis og uforpligtende, men den kan være en hjælp til at afgøre, om der er tale om et behandlingskrævende alkoholmisbrug. Det er ofte nødvendigt med fuldstændig afholdenhed. I svære tilfælde af misbrug kan tilstanden kompliceres af epileptiske krampeanfald. En misbruger bliver ofte irriteret eller aggressiv når talen falder på alkohol. Holdningen hos kolleger, venner, familien og det resterende samfund har også betydning.

Abstinenser kan give:

 • Bevidstheds- og opmærksomhedsforstyrrelser
 • Uro
 • Søvnløshed
 • Hallucinationer og vrangforestillinger

Endvidere om forbruget afstedkommer negative følgevirkninger socialt, skole/uddannelses- og jobmæssigt, fysisk og/eller psykisk. Der er stor risiko for tilbagefald, hvis brugen genoptages, med risiko for udvikling af en kronisk tilstand. Det er et markant tegn på alkoholisme, når man bruger alkohol som ”beroligende medicin” mod fx stress, søvnløshed, nervøsitet, bekymring, mm. Man kan hallucinere, føle sig forfulgt, være urolig, eksalteret eller nedtrykt – og det kan have en så voldsom eller farlig karakter, at man akut må indlægges og behandles. Kroppen vænner sig til et stort alkoholindtag, og alkoholikere skal med tiden drikke en større mængde alkohol, for at få den samme effekt som tidligere. Ordet alkoholiker giver de fleste associationer til ”bumsen på bænken”, ”drankere” og social deroute, og derfor bryder ingen sig om at bruge ordet alkoholiker om sig selv. Det kan være et tegn på alkoholisme, når man drikker de første drinks meget hurtigt.

Cirka hver anden patient, der indlægges på en psykiatrisk afdeling, har et misbrug af alkohol, medicin eller stoffer. Antabus kan kombineres med fx samtaleterapi, rådgivning eller mere omfattende genopbygning af personligheden ved ophold på behandlingshjem eller deltagelse i afholdsforening eller støttegrupper. Sedativa og hypnotika er midler mod angst og søvnløshed. Er du pårørende til en, der udviser tegn på alkoholisme? Et højt stressniveau eller egentlig psykisk sygdom som fx angst eller skizofreni, kan føre til, at man dulmer symptomerne med alkohol, hash eller hårdere stoffer. Men hvornår kan man tale om, at en ung har et misbrug? Det kan give anledning til lange og opslidende diskussioner om hvem, der har ret.

Under den første udredende samtale gennemgås de typiske symptomer på alkoholisme, for at vurdere misbrugets omfang og karakter. Afhængigt misbrug kan defineres som et forbrug, der afstedkommer rusmiddelrelaterede sociale problemer, samtidig med at der er opfyldt mindst tre kriterier for afhængighed. Personer med depression eller angst vil ikke sjældent forsøge at ’medicinere’ sig selv med alkohol eller beroligende midler. De omfatter først og fremmest amfetamin (speed) og beslægtede stoffer som metamfetamin (ecstasy). Man kan få abstinenser, når man ophører eller nedsætter brugen af et psykoaktivt stof. Delirøs abstinenstilstand ses særligt i forbindelse med svære alkoholabstinenser, delirium tremens, men også efter brug af sovemidler eller beroligende medicin. Man skønner, at op mod halvdelen af dem, der har en psykisk sygdom også har et misbrug. En del (men ikke alle) alkoholikere bliver diskussionslystne og ubehagelige, når de er berusede – hos nogle alkoholikere blusser der en voldsom vrede op, når de bliver fulde. Cannabinoider er de aktive stoffer i forskellige former for hash, som udvindes af hampplanten.

Grænsen mellem de to er flydende og der er mange faktorer i spil, som alle kan betyde noget for, om en ung er ved at udvikle et problematisk rusmiddelforbrug. Tilbagefaldsprocenten ved misbrug er meget høj, og ofte vil det føre til svære fysiske og sociale følgevirkninger – med et liv som førtidspensionist på randen af samfundet. Det er fx meget svært at sætte grænsen mellem et normalforbrug og et overforbrug/misbrug af alkohol og sovemedicin. Altså, hvordan den unges forbrug af rusmidler påvirker den unges daglige sociale liv. Misbrug kan føre til, at man ændrer personlighed, adfærd og følelsesliv eller udvikler egentlig demens. Få en professionel udredning af dit alkoholmisbrug.

Misbrug skader hjernen

Misbrug og hukommelsessvigt

Hukommelsessvigt opstår typisk efter længerevarende overforbrug af alkohol og blev tidligere kaldt Korsakoffs syndrom. Hash kan medføre blivende personlighedsændringer med svigtende initiativ og apati eller kronisk tristhed, eller det kan fremprovokere eller forværre psykisk sygdom såsom skizofreni. I de situationer er det en god idé at få klarhed over, om den unges rusmiddelforbrug er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Tobak med dets indhold af nikotin optræder også i rækken af stoffer, som kan give anledning til psykiske lidelser. Alkoholafhængighed kan behandles med Antabus, som lammer et enzym i alkoholforbrændingen i kroppen, så der ophobes et giftstof, når man drikker. Blackouts kan være et symptom på et alkoholisme og er i hvert fald et tegn på, at man drikker sig meget beruset.

Skizofreni alkohol og hash

Personer med skizofreni vil udover alkohol ofte også misbruge hash og stimulerende stoffer for at modvirke kontaktvanskeligheder eller sløvhed. Hvad der defineres som sociale problemer, og hvad der betinger disse problemer, er i vid udstrækning kulturelt og politisk bestemt. Alkohol er det stof, flest mennesker har et overforbrug af – med deraf følgende psykiske sygdomme og forstyrrelser. I forlængelse heraf giver det mening at tage udgangspunkt i, hvad man kan kalde et problematisk forbrug af rusmidler. Man kan blive psykotisk af at indtage psykoaktive stoffer, men også i forsøget på at ophøre med dem. De centralstimulerende stoffer stimulerer hjernen, modvirker træthed og sultfølelse. Nogle optages gennem luftvejene ved indsnusning eller rygning.

Misbrug og Opioider

Det betyder, at personen har svært ved at stoppe igen, når han eller hun har fået de første drinks, og derfor drikker sig mere beruset end planlagt – og mere beruset end passende er. Alkoholindtagelse medfører påvirkethed eller beruselse. Stoffet kommer efterhånden til at gå forud for alt andet og fører til tilsidesættelse af aftaler og forpligtelser og blive tilværelsens omdrejningspunkt. Trangen til at skaffe sig stoffet er så stor, at der skal mere end almindelig karakterstyrke eller støtte fra omgivelserne til for at undgå tilbagefald. Skadelig brug opstår, når brugen af stoffet har en tydelig fysisk eller psykisk skadevirkning . Opioiders rusvirkning ledsages af eufori med intens velvære, der senere efterfølges af sløvhed og apati. Det ses særligt efter brug af alkohol, benzodiazepiner (angst- og sovemidler) og opioider. Her er en række typiske tegn på alkoholmisbrug.

Svært at komme ud af misbrug

Det er næsten umuligt at sige, hvor mange mennesker der bliver ramt af misbrugsbetingede tilstande. Et vedvarende forbrug kan forværre den oprindelige psykiske lidelse. Arvelighed spiller en rolle, og man er selv i større risiko for at udvikle alkoholmisbrug, hvis ens forældre er misbrugere. Vedblivende brug trods kendt skadesvirkning. Når medier, forældre, politikere og eksperter taler om unge og rusmidler, er der mange begreber og forståelser i spil. Man kan ikke standse, når man først er kommet i gang, og man kan ikke indstille brugen, selvom der er tydelige skadevirkninger, og man egentlig gerne vil. Blackouts betyder, at man ikke kan huske begivenheder fra, da man var beruset. Når man ikke længere kan styre sit overforbrug af fx alkohol eller kokain, har man et misbrug.

Relaterede emner

Samtalegruppe

Samtalegruppen er et gratis og anonymt tilbud til alle pårørende. Her hjælper pårørende hinanden

LÆS MERE

Pårørendehjemmet

Behov for et gratis midlertidig frirum og/eller beskyttelse, så er pårørendehjemmet lige noget for dig

LÆS MERE

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Misbrug

FAMILY FIRST

Misbrug

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet