Børn har brug for trygge og forudsigelige rammer i deres opvækst. Disse almindelige rammer findes ikke i misbrugsramte familier. Hvad der er tilladt for børnene igår, er måske ikke tilladt i dag eller imorgen. Måske ignoreres, ydmyges og latterliggøres barnet. Denne uforudsigelige adfærd er meget forvirrende for børn at opvokse med. I misbrugsfamilier oplever barnet omsorgssvigt med en krænkende og nedgørende adfær, som udøves af en person, som barnet er knyttet til og afhængig af – det vil oftest være en forældre eller forældres partner.    Misbrug og psykisk vold hænger sammen   Misbrug af alkohol og stoffer fører altid psykisk vold med sig, og i nogle tilfælde fysisk vold. Eksempler på dette kan være:  
 • At barnet får trusler om at blive forladt eller straffet
 • At barnet skældes voldsomt ud
 • At barnet bliver bedt om at tage stilling i forældrenes konflikt, eller at man som forælder konstant taler dårligt om den anden forælder over for barnet
 • At barnet udsættes for vedvarende kritik og nedladende udtalelser om for eksempel sit udseende, sine følelser eller adfærd
 • At barnet omtales, som om det ikke er noget værd
 • At barnet overvåges via GPS-udstyr eller mobiltelefon
 • At barnet i perioder ignoreres, ydmyges eller latterliggøres, eller på anden vis udsættes for svingende og uforudsigelig adfærd
 • At barnet forhindres i at have kontakt med vigtige personer, for eksempel bedsteforældre, venner eller den anden forælder
 • At barnet får placeret uberettiget eller overdreven skyld på sig
 • At barnet oplever at få ødelagt noget, som det er glad for, for eksempel et sovedyr eller en computer. Det kan også være slemt nok, at barnet trues med, at det vil blive ødelagt
 • At barnet overværer fysisk, psykisk eller seksuel vold mod en forælder
 • At barnets modenhed og alder ikke respekteres. Det kan for eksempel være at stille krav til et 2-årigt barn om at spise uden at spilde, eller at man taler med barnet om ”voksenting”
 

Omsorgsevnen forsvinder med misbruget

  Forældre i misbrug evner ikke at tage sig af sine børn, idet tilværelsen er bygget op omkring alkohol eller stoffer. Misbrugere benægter deres manglende omsorgsevne og giver barnet skylden for dette.   Børn og forældres misbrug   Family First arbejder med børn og misbrugsforældre   Hos Family First er vi kompetence i arbejdet med familier og børn af misbrugsforældre. Vi arbejder blandt andet med mentalisering i forældre-barn samspillet, idet det er en forudsætning for forståelsen af barnets indre verden samt barnets mentale og følelsesmæssig tilstand. Dette er en forudsætning for at kunne hjælpe familien og barnet samt hele fundamentt for, at kunne yde en god støtte og omsorg. Børn i misbrugsfamilier er i højrisiko for at udvilke negative følgevirkninger, herunder psykiske vanskeligheder og adfærdsproblemer samt kognitive udvikling. Undersøgelser viser, at mere end halvdelen af børnene til misbrugere selv vil få psykiske vanskeligheder som børn eller voksne, følelsesmæssig mistrivsel i ungdomsårerne og større adfærdsproblemer end andre børn.