Alkoholmisbrug, stofmisbrug eller misbrug af andre rusmidler er et meget stort problem i vores velfærdssamfund. Ikke alene går det ud over børn og unge mennesker, men forbavsende mange voksne har dette problem

At vokse op i en familie med misbrug

Der er mange børn, der vokser op i familier, hvor en voksen drikker for meget alkohol eller bruger andre stoffer. Mange af børnene klarer sig godt, men voksnes stofbrug er en faktor, der kan have negativ indflydelse på børnenes sundhed og udvikling. De børn, der modtager støtte og hjælp, har bedre betingelser for at vokse op til at være sunde og stærke voksne selv. Enhver, der er bekymret for en voksnes stofbrug, skal derfor tænke over, om der er børn, der muligvis har brug for støtte i voksnes nærhed. I teksten bruger vi ordet “stof” og betyder hovedsageligt alkohol og stoffer, selvom andre typer stoffer også kan forårsage problemer i familier.

Opvækst med misbrug

Der er mange forskellige skøn over, hvor mange børn der vokser op i familier, hvor de påvirkes negativt på grund af voksne, der bruger alkohol eller andre stoffer. De procentdele, du ankommer til, varierer afhængigt af metoden, men de har én ting til fælles – børnene vurderes at være mange. På trods af dette er det almindeligt, at børn føler sig ensomme med deres problemer. Helena voksede op med forældre, der drak for meget alkohol og fortæller om sine oplevelser og indsigt i nedenstående tekster:

  • Det er ikke din skyld
  • Du er ikke alene
  • Det er tilladt at tale om det
  • Du kan ikke helbrede
  • Det kan være godt
  • Du har muligvis brug for hjælp selv
  • Du har ret til at føle dig godt
  • Samvær med misbruger

Narkotikamisbrug har næsten altid problemer, store eller små. Så snart en person påvirker deres sanser med et stof, mindskes personens muligheder for samarbejde med andre mennesker. Forræderi, skyld og skam er almindelige i familier, hvor der ofte er stofbrug. Dette kan føre til, at børn får problemer med tillid, udtrykker deres følelser og kommunikerer behov.

Alkoholmisbrug i familien

Børn, der ikke kan tale med deres familie, og som oplever usikkerhed og usikkerhed, risikerer at føle sig dårligt mentalt og fysisk, hvilket kan have en negativ indflydelse på ting som søvn, spisevaner og skolegang. Hvis du ikke er opmærksom på problemerne, kan nogle børn udvikle adfærd, der for eksempel kan gøre det vanskeligt at bede om hjælp, have svært ved nære forhold og vanskeligt at holde sig til sandheden, når nogen spørger, hvordan du har det. Dette kan føre til at vokse op med lav selvtillid, kan have svært ved at sige nej til andre og sætte andres interesser foran deres egen.

Hjælp til misbrug i hjemmet

Hvis du genkender dette hos dig selv eller en anden, skal du vide, at der er god hjælp til at komme både alene og sammen med andre i en gruppe. Hjælp, der giver dig mulighed for at udvikle og våge at stole på dig selv og andre mennesker igen. Du kan læse mere om hjælp her.

Avelighed – Alkoholisme og genetisk arv

Hvorfor bliver man afhængig af alkohol eller stoffer? Er et spørgsmål som mange stiller. Misbrug af stoffer og andre euroforiserende stoffer giver anledning til at stille sig spørgsmål om; Konsekvenser af misbrug og symptomer på misbrug. Narkotikamisbrug kan til en vis grad være arvelig, hvilket betyder, at generne har en vis betydning for udviklingen af ​​narkotikamisbrug. På arveligheden er miljøet, hvor man vokser op, mindst lige så vigtigt i udviklingen af ​​afhængighedsproblemer.

Alkoholmisbrug og stofmisbrug

Ved at indtage rusmidler sker der en lindring af spændinger. Børn der er vokset op i et hjem med rusmidler har 40 % højere sandsynlighed for at fortsætte denne arv. Det gør at børn af misbrugere har en stor sandsynlighed for selv at udvikle et misbrug. Det skal dog understreges, at det ikke er selve alkoholismen, der er arvelig, men den tilstand som nervesystemet er i. Denne spændingstilstand skaber biologisk sårbarhed ved højt stressniveau, sorg, depression eller andre svære tilstande

Tolerance for alkohol eller stoffer

Genetisk modtagelighed for for eksempel alkoholafhængighed handler primært om to ting; at personen har en høj tolerance for virkningerne af alkohol og en stærkere oplevelse af beruselse, dvs. personen har brug for at drikke mere end andre, før rus opstår, og at beruselsen giver en stærk tilfredshed og glæde. Dette risikerer at føre til, at personen er mere interesseret i at drikke alkohol end andre, og at personen drikker en større mængde alkohol lejlighedsvis. Hvor meget og hvor ofte man drikker er to vigtige faktorer i udviklingen af ​​afhængighed.

Mange børn fra misbrugsfamilier klarer sig godt på trods

Husk nu, at det langt fra er alle børn og unge i familier med problematisk stofbrug, der udvikler deres egne problemer. Mange klarer sig godt på trods af al stress. Måske fordi nogen lægger mærke til, at de har brug for støtte og hjælp. Måske fordi de, mere end nogen anden, ved, hvorfor du ikke ønsker at risikere at udvikle en stofmisbrug.

Misbrug er et socialt problem

Narkotika kan forekomme i alle grupper og sociale klasser, og som oftest kan du ikke se på overfladen, at nogen har et problem. Der er også mange andre typer vanskeligheder, der påvirker familierne negativt. Nogle gange sker det, at voksne lever med psykisk sygdom, er afhængige af spil, truer eller er voldelige over for deres børn. Børn og unge, der bor i familier, hvor forældrene har denne type problemer, oplever undertiden lignende angst og har stort set lignende problemer som dem med forældre, der bruger narkotika.

Vold og alkoholmisbrug

Ved stoffer eller alkohol i familien går det ofte ud over børnene. I en rapport “unges spørgsmål om alkohol og narkotika” fremkom det, at spørgsmål om vold i hjemmet var det spørgsmål, de unge, der blev undersøgt, mente var mest følsomme at tale om, tæt fulgt af spørgsmål om vold i hjemmet. Voksne kan således leve med en masse forskellige typer problemer, som de muligvis har brug for støtte og hjælp med.

Børns vilkår og alkohol

Det er aldrig børnenes skyld, at deres forældre har disse problemer. Desværre er det en forholdsvis almindelig følelse hos børn, der vokser op i familier med for eksempel stofproblemer. At de kunne være forskellige på en måde, så deres forældre ikke behøver at bruge stoffet eller lignende. Vi i Drugsmart forsøger at specialisere os i alkohol og andre stoffer, og hvordan de påvirker familien, vi henviser ofte til andre organisationer og myndigheder, når vi får spørgsmål om andre typer problemer. Hvis du vil stille os et anonymt spørgsmål, kan du klikke her.

Hvor mange børn er berørt

I en undersøgelse, der blev præsenteret i 2014, anslås det, at 4-5 procent af børnene i Sverige bor i en familie, hvor en af ​​forældrene har et alkoholmisbrug, stofmisbrug eller afhængighed.

Hvor ofte drikker man?

Når du taler om risikoforbrug, handler det både om, hvor meget du drikker, og hvor ofte du drikker. Risikoforbrug her handler om risikoen for at udvikle en afhængighed af alkohol eller få alvorlige medicinske skader på grund af deres drikke. Man må ikke glemme, at der ikke er noget sikkert at drikke.

Misbrugsundersøgelse

Det varierer lidt mellem undersøgelser, hvilke mål der bruges til risikoforbrug. Som et eksempel fra en af ​​CAN’s målinger stilles spørgsmålet, hvor ofte personen på en og samme tid drak alkohol, der svarer til mindst en flaske vin eller 4 dåser stærk øl. Hvis nogen drikker så meget på en og samme tid, tæller det som “intensivt forbrug”.

Hvad er misbrug?

Til sammenligninger omkring alkoholforbrug bruges ofte “standardglas”. Et standardglas svarer til 12 g ren alkohol, omtrent det samme som i et glas vin, en lille dåse stærk øl eller 4 centiliter 40% alkohol. At være en risikoforbruger betyder generelt, at man drikker mere end 14 33 cl dåser stærkt øl om ugen som mand og mindst 9 som en kvinde, eller at man drikker alkohol intensivt mindst en gang om måneden. Det er også vigtigt at huske, at disse mål og sammenligninger gælder voksne – ikke børn og unges forbrug.