Billedresultat for alkolismus kinder

Når mor og far drikker påvirker det børn. Det påvirker børn umådeligt hårdt når en eller begge forældre drikker. Børn vil gøre alt hvad der står i deres magt for at hjælpe deres forældre. Det betyder også, at familiens børn ofte påtager sig skylden for forældrenes drikkeri. Det stresser børn og giver dem et alt for stort ansvar og en alt for tidlig voksenrolle. Børnenes tankemønstre afspejler ikke hvordan verden er, men hvordan verden ser ud fra deres perspektiv. Og derfor er skyld og skam fremherskende hos børn af misbrugere. “Er det min skyld, at far drikker” eller “Drikker far mon fordi jeg har sagt noget forkert”.

Børn af misbrugere skal spottes tidligt

Barnelivet bliver et liv på ‘kattepoter’ for at please sine forældre, for at de ikke skal drikke sig fra sans og samling. Ved forældres indtag af alkohol i større mængde bliver børn omsorgssvigtet. Derfor må disse børn tage voksenansvar når deres forældre er ude af stand til at tage sig af normale hverdagsting som at rydde op, gøre rent, købe ind, forældremøder, betale regninger og mange andre ting. De kan ikke leve et almindeligt børneliv i rædsel for konsekvenserne. De sørger for ikke at være for støjende, og når de er væk fra familien, sidder de måske og tænker på, hvordan far eller mor har det nu. De vil ikke have venner med hjem, idet de skammer sig over, hvordan familien fungerer.

Barnet er ofte ene og alene om hjemmets misbrug

Alt dette fylder og stresser barnet, så meget at det bliver syg. Mavepine, hovedpine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn er blot nogle af de symptomer, som børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, oplever. Det betyder blandt andet, at de ikke kan koncentrere sig i skolen, og dermed ikke bliver udfordret på deres faglige viden. Skolens personale er ikke uddannet i at spotte disse børn, som dækker over deres forældre og holder problemet skjult. Især når der er større søskende, så sørger de for at barnet kommer op og i skole, smurt madpakke, lappet tøj og lignende. Og her er barnets fremtræden ikke væsentlig anderledes end normale børn. Dog viser problemet ofte, at disse børn ikke kan koncentrere sig i skolen, og at de sakker bagud i deres generelle udvikling.

Kommunerne har ikke de rette værktøjer til at hjælpe

Erfaring og forskning viser, at forældres misbrug er den største årsag til mistrivsel i unge- og voksenlivet. Det skaber psykisk syge mennesker, adfærdsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelser, misbrug, hjemløshed, spiseforstyrrelser for ikke at snakke om stress, depression, angst og selvmordsforsøg. Idet en halv million danskere menes at have problemer med afhængighed af alkohol, så er problemet med pårørende børn enormt stort og massivt. Og alligevel er området kendetegnet ved berøringsangst fra kommunens side. Tænk dig, at såfremt blot en brøkdel af disse mange børn skulle have hjælp, så vil der blive overrabejde. Nej, den kommunale indsats afspejler ingenlunde problemets alvor og at der er børn som mistrives så massivt, at det ikke er et barneliv værdigt.