Organisation

Hos Family First har vi en stærk bestyrelse, der er sammensat af kompetente personer, som tilsammen danner en homogen gruppe. Hver især bidrager med viden, ekspertise og særegne kompetencer. Bestyrelsen er bredt sammensat og er foreningens øverste myndighed. Derudover kan foreningen have 2 faste medarbejdere (pt. ulønnede). Under projektlederen og frivilligkoordinatoren er de frivillige organiseret i 4 grupper med hver deres arbejdsområder.