Pårørende til afhængige og misbrugere af rusmidler belastes unødigt hårdt. Ofte presses pårørende så langt ud at de bliver syge.

Pårørende belastes hårdt

Pårørende lider mere end den afhængige

Uanset om det er far, mor, børn eller nære venner, så bekymrer de sig om den alkoholafhængiges helbred. De gør alt, hvad de kan gøre for at få den afhængige til fornuft, for at få professionelle hjælpeforanstaltninger i spil samt for at skjule deres problemer for naboer og venner.

Krænkelser og uforudsigelig opførsel

Store humørudsving hos alkoholikere og afhængige mennesker er normalt. De er upålidelige, kan være kælighedsløse og uomgængelig. I ekstreme tilfælde kan det ende med fysisk og seksuel vold. Hvis de har børn, forstærkes byrden og problemerne vokser. Ofte prøver den afhængige i rus at beskytte børnene, men samtidig lider børnene under hans/hendes krænkelser og uforudsigelige opførsel.

Pårørende bliver syge

Pårørende med permanent overbelastning bliver syge. Det kan typisk være nervøsitet og søvnløshed, mavesygdomme, migræne til alvorlige psykiske sygdomme som angst, depression eller ens egen afhængighed.

Børn har det rigtig svært

Børn har det svært når en forælder er alkoholafhængig – især hvis begge forældre er afhængige. Det ses ofte at pårørende til afhængige selv bliver afhængige af alkohol eller stoffer. Et faktum som negliseres, men som er mere reglen end undtagelsen. I tilfælde hvor en pårørende ikke selv havner i et misbrug, så involveres så meget at et med-misbrug bliver resultatet. Indtil puberteten kan børn endnu ikke bygge en beskyttelsesmur omkring sig selv, og de er helt åben overfor det monster af alkohol eller stoffer som opstår. Oftest prøver de at holde “familien hemmelig”, og nævner ikke forældres pinlige og uforudsigelig adfærd til andre. De udvikler deres egne strategier for at hjælpe deres familie.

Børn har øget risiko

Den permanente indre familie stress forårsager skam og utilstrækkelighedsfølelse hos mange børn. Dette kan føre til en mangel på selvtillid, mangel på selvvær og endda selvhad. Dette øger risikoen for, at de senere bliver afhængige af sygdom eller bliver afhængige af en afhængig partner. Denne risiko er tre gange højere end for deres kammerater fra ikke-afhængige familier.

Pårørende og børn har ret til hjælp

Det første og vigtigste trin er, at pårørende selv modtager hjælp. De kan ikke vinde kampen mod alkohol. Kun det alkoholafhængige familiemedlem kan gøre det. Men de kan sikre, at de selv genvinder kraft og styrke.