Pårørende har altid fokus på misbrugerens alkoholvaner, hvad end han/hun ønsker at reducere det eller stoppe helt med at drikke. Ofte er pårørende i tvivl om hvad de har brug for hjælp til. Måske er hverdagen ved at glide af sporet, men de ved ikke hvad man skal gøre. Faktum er, at uanset hvilken frustration og bekymring man har om en persons misbrug bør man søge professionel hjælp. Jo tidligere indsats, des bedre muligheder er der for at hjælpe. Trods det føler pårørende det svært, og derfor er det klogt at lytte til sin indre bekymring og mavefornemmelse.

Få viden til at handle

Tusindvis af pårørende kæmper ver dag for at være en god støttet for deres kære som har problemer med misbrug af rusmidler. Pårørende har behov for at få klarhed og viden samt værktøjer til at få hverdagen til at fungere. Man er jo ikke frivilligt gået ind i rollen som hjælper og støtte til en misbruger, og derfor er mange pårørende fuldstændig blottet for omgivelsernes indflydelse. Hvordan kan jeg vide, at det jeg gør er rigtigt? Og om det rent faktisk hjælper?

Få værktøjer til brug i hverdagen

Det er svært at være pårørende til en person med afhængighed eller misbrug af rusmidler – vi selv prøvet det. Man er meget sårbar i situationen og blive hurtigt forvirret over de mange frustrationer og uløste problemer. Det er umuligt at vide, hvad man skal gøre og sige for at støtte personen, men også for at passe på sig selv. Derfor er hjælp og støtte i hverdagen en måde at forbedre livet som pårørende. Når du har det godt og har overskud, så kan du meget nemmere hjælpe dine pårørende. For pårørende er faktisk den bedste støtte og værktøj til at få en misbruger motiveret til at gå i behandling.

Hjælp fra de nærmeste er vigtig

Personer, som er ramt af et misbrug af rusmidler, har brug for hjælp fra deres nærmeste. Også selvom de ikke altid selv ved det. Men såfremt du som pårørende glemmer at passe på dig selv og ikke ved hvad du skal stille op, så kan det få uoverskuelige konsekvenser for dig og din misbruger. Brug dine værktøjer og find ud af hvad du kan gøre for at blive en bedre støtte. Hvorfor? Fordi det vil gøre hverdagen bedre for dig selv og for din misbruger – både på kort sigt og på lang sigt.

Den pårørende kender, om nogen, misbrugeren

Der er rigtig mange pårørende, der hjælper i dag, og der er rigtig mange, der gerne vil. Det er glimrende, for det er rigtig svært at nå alting inden for det offentliges råderum. Der er for mange også en stor glæde i at hjælpe, så der er ikke nødvendigvis noget galt i det. Problemet er bare at de kan dræne en pårørende for overskud og slide vedkommende op, såfremt det står på i mange år. Og der er begrænset med opbakning fra samfundet for de pårørende, selv om de har meget at byde ind med.

Rusmidler pårørende 

For det første kender de pårørende misbrugeren meget bedre, end alle andre gør. Og derfor kan de hjælpe misbrugeren med at formidler nyttig information til læge og/eller misbrugsbehandlingen, hvilket er enormt vigtig. Afvænning og behandling af misbrugere er ikke den samme for alle, nej – den skal skræddersyes til den enkelte misbrugers behov og livsstil.

Pårørende er en vigtig støtte

De pårørende er vigtige som koordinatorer og følelsesmæssige støtter for en person med misbrug af rusmidler. Derfor er det positivt skal samfundet sørge for, at de pårørende bliver en del af forløbet for at få en misbruger i afvænning. Og det er og også dem der står med smerten og hjælper misbrugeren i dagligdagen. Inddragelse af pårørende er på dagsordenen nu for der er meget at hente ved at inddrage pårørende. De pårørende kender om nogen deres familiemedlemmer og deres misbrugshistorie, drikkemønstre og behov. Det giver derfor rigtig god mening at drage nytte af den viden. Det er derfor vigtig at være opmærksomme på, at pårørende som ressource ikke er noget, vi må tage for givet. Men vi er samtidig nødt til at indstille os på, at social- og sundhedspolitikken ikke skal være en tjekliste af ydelser, men skabes i fællesskab mellem myndighed, misbruger og de pårørende.

Pårørende til misbrugere bliver slidt ned

De pårørende skal hjælpes bedre til at støtte personer med misbrug af alkohol og stoffer. De pårørende påtager sig et stort ansvar for at tage sig af sin kære misbruger. Det er derfor misbrugerens nærtstående som må trække det store læs, samtidig med at de er den vigtigste støtte for misbrugeren. Men vilkårende for de pårørende er ikke rimelige – og deres omsorg, bekymring og kontrol døgnet rundt betyder ofte, at de slides ned. Derfor skal der ydes hjælp for at mindske presset fra de pårørendes skuldre. Derfor burde kommunerne skabe bedre forhold for pårørende til misbrugere af alkohol, stoffer, medicin og andre rusmidler. Derfor er det oplagt, at vilkårene for de pårørende skal ændres til det bedre. Der bør være forpligtende tilbud til pårørende, så der ikke drives rovdrift på dem.

Uvurderlig støtte fra pårørende

Alle ved, hvor vigtige misbrugerens familiemedlemmer og venner er i en presset hverdag fyldt med alkohol, stoffer og andre rudmidler. Men det nuværende system tager ikke hensyn til, at hvis vi skal hjælpe hinanden bedst muligt, så skal systemet have den fornødne tid til at inddrage de pårørende. Det gælder kommunerne, misbrugsbehandler og pårørendeorganisationer. De pårørende skal hjælpes med viden til at bevare overblikket og ofte også med at finde tiden til at stå så meget til rådighed som de gør.