Familier hvor alkohol og andet misbrug fylder meget har dete ikke godt. Dette gælder pårørende med en misbruger som den kære, og det gælder uanset om hun/hun stadig drikker eller er stoppet. For rigtig mange pårørende opstår der dybe sår, der hænger ved, selv når den kære ikke længere drikker eller tager stoffer, ikke bor sammen med den misbrugende eller måske er død.

psykosomatisk pårørende

En alkoholiker er en byrde for sit miljø

Alkoholisme er en sygdom, der kan påvirke enhver familie, uanset indkomst, social status eller fremtoning. Ikke kun alkoholikeren selv er syg, hele hans miljø, kone, mand, børn, venner, familie og arbejdskolleger lider af konsekvenserne af hans afhængighed.

Øget risiko for pårørende

De pårørende forsøger at kontrollere alkoholikerens forbrug, udsætte hans overdreven drikke, undskylde ham og tage ansvar for hans opførsel ved at pleje ham i misforstået godhed. Dermed bliver de pårørende låst til alkoholikernes behov, mister kontakten med deres egne følelser og behov og udvikler som et resultat ofte patologisk adfærd, depressive og psykosomatiske lidelser.

Pårørende og psykosomatiske lidelser

Ved psykosomatiske lidelser kan der opstå fysiske symptomer, selvom der ikke er nogen medicinsk tilstand, der kan føre til disse symptomer. Det vil sige, at selvom der ikke er noget fysisk i vejen med de mennesker, der lider af somatoforme lidelser, så kan dette få dem til at søge behandling for de fysiske gener. Symptomer kan være at insistere på at få foretaget forskellige medicinske undersøgelser samt ægte/falske smerter, som ikke har nogen åbenlys årsag.

Pårørende påføres patologisk adfærd

Ved Patologisk adfærd kan det sammenlignes med en personlighedsforstyrrelse, hvor man har afvigende træk ved sin personlighed. Dette vil vise sig i form af urimelige eller uforståelige reaktioner i mange personlige og sociale situationer. Et menneskes personlighed omfatter stabile mønstre af måder at opfatte omverdenen på og måder at ræsonnere på. Disse mønstre kendetegner det enkelte menneske. Vores personlighed er opbygget af en række træk ved personligheden, som i større eller mindre grad kommer frem i omgangen med andre mennesker. Sådanne træk er for det meste ubevidste for personen selv.

Pårørendes selvopfattelse

Pårørende har alle en opfattelse af nærtstående personer som alkoholikeren. Det gør os i stand til nogenlunde at regne ud, hvordan han eller hun vil reagere i en bestemt situation. Medmisbrug og medafhængighed er en kompleks sygdom, der adskiller sig fra alkoholikeren. Som pårørende og medmisbruger er man på hele tiden. Ikke nok med at alkoholikeren skal passes og pleases, men der er også den dagligdag der skal fungere. Pårørende til en misbruger har bru for hjælp, fordi de normalt ser alkoholproblemet, hos sin kære, på en for unuanceret og forvansket måde.

Pårørende har permanent stress

For mange pårørende er det kilde til sygdom at være nærtstående til en misbruger af alkohol eller stoffer. Med ar på sjælen og en periode i ens liv som man helst ikke vil tænke tilbage på, kan det være en tilstand som man må leve med resten af ens liv. Pårørende er i et dilemma; På den ene side forsøger de at beskytte alkoholikeren, holde sammen på familien og bevare interessen om verden udenfor. På den anden side skal de se, når personens personlighed gradvist ændres, da det vanedannende stof i stigende grad bliver centrum for livet. Endvidere har børn af alkoholikere en forøget risiko for selv at blive afhængige senere i livet.

Pårørendes rolle

Pårørende kan være en stor støtte til personer med misbrug. Såvel hos behandlede som ubehandlede alkoholikere viser det sig, at social støtte hjælper med at opretholde afholdenhed uden tilbagefald.

Hvad skal man gøre, når det kommer til tilbagefald?

Hvis der er et tilbagefald under terapi, kan du gøre to ting: For det første skal du være opmærksom på, at du ikke er ansvarlig for tilbagefaldet. I sidste ende er det kun den, der berøres, som kan overvinde afhængigheden i sig selv. For det andet kan du tilbyde din hjælp i forhold til behandlingsstedet og kontakt personelet. Selv om det falder mange pårørende vanskeligt, så se misbrugeren som en patient i denne sammenhæng.