Alkoholiker i familien

At have en alkoholiker i familien sætter alle i skade. Personen med drikkeproblemet kan være fokus for den oprindelige bekymring, men ægtefæller, partnere, børn, forældre og andre lider også af virkningerne af alkoholafhængighed. Alkoholisme forstyrrer familiedynamikken på dybtgående måder, og kun skønt behandling – stofbrugsbehandling for den person med drikkeproblemet og terapi for alle andre – vil være mulig.

På et eller andet tidspunkt i deres liv har 43 procent af den amerikanske voksne befolkning været udsat for alkoholafhængighed i deres familier, og næsten en ud af fem voksede op i hjem med en alkoholisk pårørende.

Virkningen af alkoholbrug på en familie kan være dybtgående. Alkoholmisbrug eller eksponering for det kan være en årsag til eller medvirkende årsag til skilsmisse, vold i hjemmet, misbrug og forsømmelse af børn, økonomiske vanskeligheder, tab af job eller dårlige karakterer, alvorlig fysisk sygdom og psykiske problemer af enhver art.

Familier, der er plaget af et eller flere medlemmers alkoholforstyrrelse, tvinges til at leve under en kæmpe skygge. I et miljø, hvor fred, ro og harmoni ønskes, hersker strid, stress, angst og usikkerhed.

Mennesker, der lider under alkoholmisbrug har brug for hjælp, men det gør deres kære også, og manglen på at modtage denne hjælp kan have ødelæggende kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Alkohol og dens virkninger på familiedynamik

Alkoholmisbrug kan isolere en person fra omverdenen. Men derhjemme, i familien er der ingen isolation eller adskillelse; alle, der lever med en alkoholiker, påvirkes af deres sygdom og den skræmmende og uforudsigelige opførsel, den medfører.

Når en mand, kone, partner, voksen eller ungdom, søskende eller ældre, der bor derhjemme, bruger alkohol usikkert eller uansvarligt, bliver alle, der deler deres beboelsesrum, fanget i den kreds af elendighed, de skaber. Alkohol bliver en primær afgørende faktor for familiens sundhed, lykke og stabilitet, og dets misbrug vil fremkalde en række følelsesmæssige reaktioner fra hvert medlem af husstanden, som på en eller anden måde skal forsøge at bevare en følelse af normalitet i et stressende og ofte kaotisk miljø.

Det kollektive følelsesliv i en familie, der er plaget af alkoholisme, er formet af sygdommen, som efterlader alle, der klatrer for at klare intense, komplicerede og modstridende følelser, som de måske ikke er i stand til at anerkende.

Ofte, når familiedynamik er ødelagt af alkohol, er de to dominerende følelser i husstanden benægtelse og skam, som tydeligt hænger sammen. Hele familien kan samarbejde om at skjule sandheden om alkoholmisbrug for andre, selvom de nægter at acceptere den fulde sandhed indbyrdes. Udvidede familiemedlemmer følger måske måske ikke denne lus, men hvis de forsøger at konfrontere personen med alkoholforstyrrelsen, kan de blive afvist – ikke kun af alkoholikeren, men af ægtefæller, børn eller andre der bor i hjemmet. .

Det er overflødigt at sige, at denne form for muliggørelse af opførsel ikke er god for den person, der lider af alkoholforbrugsforstyrrelsen, som ikke har en chance for at blive bedre, før de kan indrømme, at de har et problem og er villige til at søge hjælp. I sidste ende vil ethvert familiemedlem, der er ramt af alkoholmisbrug, inklusive ægtefæller, partnere, børn og alle andre, der bor i hjemmet, sandsynligvis have brug for terapi for at overvinde den indflydelse, som alkoholmisbrug har haft på deres liv.

Alkoholiske forældre og børn

At have en forælder, der misbruger alkohol og ofte er beruset eller på anden måde utilgængelig, frarøver børn deres følelse af sikkerhed og sikkerhed. Især i yngre aldre, men selv i ungdomsårene, er børn afhængige af deres forældre for at yde støtte og stabilitet, og den angst, vrede, skuffelse og frustration, de føler, når alkoholisme blander sig, er dybtgående og livsændrende.

Mens ægtefæller, livspartnere, søskende og forældre reagerer på deres pårørendes alkoholisme med en vis grad af modenhed og perspektiv, mangler børn erfaring til fuldt ud at forstå eller behandle, hvad der sker, og det gør deres udsættelse for forældrenes alkoholisme traumatisk og ubarmhjertigt smertefuld. Faktisk kan deres oplevelser med alkoholisme efterlade ar, der tager mange år at helbrede – hvis de nogensinde gør det.

Dette gælder uanset hvordan alkoholbrugen påvirker forældrenes adfærd, men traumet er især ødelæggende, hvis det er knyttet til fysisk, følelsesmæssigt eller seksuelt misbrug. Det kan også være overvældende, hvis begge forældre lider af et drikkeproblem, som kan efterlade børnene hjælpeløse og sårbare hele tiden.

Unge mennesker, der vokser op i hjem, der er krumme af alkoholmisbrug, udvikler håndteringsstrategier for at hjælpe dem med at overleve. De undgår måske forældre under påvirkning af alkohol så meget som muligt eller udviser ekstra omhu for at sikre, at deres ord eller adfærd ikke gør noget for at fremkalde et udbrud eller tiltrække opmærksomhed. De lyver måske for deres venner, mens de trækker sig tilbage i en fantasiverden, hvor de kan undertrykke deres følelser og beskytte sig mod skade.

Men for børn er der ingen flugt fra virkningen af alkoholisme. At vokse op i et hjem, hvor misbrug af forældre er almindeligt, vil uundgåeligt have langsigtede virkninger, og børn, der kommer fra en sådan baggrund, har større risiko for stofbrug og psykiske problemer senere i livet.

Mennesker med forældre, der misbrugte alkohol, er fire gange mere tilbøjelige til at udvikle en alkoholforstyrrelse end befolkningen i almindelighed, og de har også en øget risiko for stofafhængighed. I en undersøgelse var 40 procent af mænd og kvinder i behandling af angstlidelser voksne børn af alkoholikere, og andre psykiske lidelser som depression er også almindelige blandt denne gruppe.

Ikke overraskende er voksne børn af alkoholikere tre til fire gange mere tilbøjelige til at vælge partnere med et drikkeproblem , og dette livsmønster hjælper med at opretholde alkoholismens familiecyklus langt ind i fremtiden.

Alkoholisme og ægteskab

Alkoholmisbrug bringer uundgåeligt turbulens og problemer i ethvert romantisk forhold, selv et, der har varet i årtier. I de fleste tilfælde var alkoholafhængighed ikke til stede, før ægteskabet eller partnerskabet blev dannet, hvilket gør alkohol til en uønsket ubuden gæst, der uundgåeligt vil forstyrre den følsomme følelsesmæssige balance i et kærligt forhold.

Ægtefælle eller partner til en alkoholiker er i frontlinjen i kampen mod sygdommen, en stilling, der er skræmmende, stressende og meget frustrerende. Jo længere stofbrugen fortsætter, jo værre bliver konsekvenserne, og dette lægger endnu større pres på partnere for at hjælpe deres kære med at finde en løsning .

Desværre er alkoholmisbrug ofte forbundet med vold i hjemmet. Undersøgelser viser, at mellem 25 og 50 procent af gerningsmændene i hændelser med vold i hjemmet drak på tidspunktet for handlingen. Voldelig opførsel er generelt forbundet med alkoholmisbrug, og ofte er familiemedlemmer ofre for disse angreb.

Selvom de ikke griber til fysisk vold, er mange problemdrinkere følelsesmæssige og verbale voldelige, mens de er påvirket af alkohol, og det kan sætte tidligere stabile forhold under stor tvang. Hvis gentagne forsøg på at få alkoholikeren til at søge hjælp mislykkes, stiger oddsene for et ægteskab, der ender i skilsmisse – mens skilsmissesatsen for alle ægteskaber er omkring 30 procent, springer antallet til 50 procent for ægteskaber, der inkluderer en partner med en alkohol brug uorden.

Skilsmisse er ikke så høje for forhold, hvor begge partnere drikker stærkt eller kronisk. Men dette niveau af alkoholmisbrug i familien skaber masser af problemer for alle, og livet i en husstand domineret af alkohol vil ikke være lykkeligt eller produktivt for nogen.

Behandling for alkoholisme og familiens rolle

Når alkoholisme styrer familiedynamikken, betyder det, at hele familien bliver nødt til at helbrede.

Først og fremmest skal personen med drikkeproblemet påtage sig det fulde ansvar for deres tilstand og tage initiativ til straks at søge behandling. Men det kan ikke og burde ikke være slutningen på historien: familiemedlemmer, der er blevet ramt af alkoholmisbrug, har også brug for opmærksomhed, og de bør inkluderes i afvænningsprocessen under familieterapisessioner, der anerkender virkeligheden af, hvordan alle lider alkoholisme.

Selv udover deres deltagelse i familieterapisessioner under indlæggelse skal de kære hos en person med et drikkeproblem have mulighed for at arbejde med terapeuter for at diskutere deres problemer og oplevelser. De kan også drage fordel af involvering i peer-supportgrupper som Al-Anon, hvor mennesker, hvis liv er blevet påvirket af andres stofbrug, kan støtte hinanden og dele deres indsigt og råd.

Uanset hvor længe et drikkeproblem kan være vedvarende, og uanset hvor meget skade det har gjort, er der altid håb om bedring. Behandlingsprogrammer for alkoholafhængighed har en god oversigt over succes, når de mænd og kvinder, der bruger dem, virkelig er motiverede til at ændre sig og er klar til at gøre en indsats for at gøre det.

Alkoholisme er en sygdom, der berører mange menneskers liv, og dens virkninger kan ekko i generationer, hvis situationen forsømmes. At have en alkoholiker i familien er stressende og vanskelig, men dens indflydelse kan overvindes med behandling og en ny familiedynamik, der giver medfølelse, tilgivelse og vilje til at bevæge sig fremad i stedet for at fortsætte med at se tilbage.