Misbrug af alkohol, stoffer og medicin er en af Danmarks absolut største folkesygdomme og vedkommer os alle. Især misbrugscentre og behandlingssteder må aktivt benytte de pårørende som en del af arbejdet for at få misbrugeren ud af sin afhængighed. Mere end halvdelen af os er pårørende til en person er afhængig af alkohol, medicin eller stoffer. 

Billedresultat for alkolismus kinder

Den bedste behandlingsmetode er ‘pårørende’

 Langt de fleste pårørende har en helt unik viden om den afhængige person. De kender ham/hende ud og ind og de er ofte en omsorgsperson som den afhængige er tryg ved. Pårørende er ofte både tovholder og ambassadør, for det kan være kompliceret at være i et behandlingsforløb, som tit involverer mange instanser på kryds og tværs. Det går de pårørende til en vigtig samarbejdspartner i udredningen men også i behandlingen, hvilket misbrugeren, behandlingsstedet og de sociale myndigheder sætter stor pris på.

Pårørende glemmes

Desværre er det ikke altid en selvfølge, at man som pårørende inddrages i behandlingen, – ja, faktisk oplever knap 1 ud af 3 at blive inddraget i behandlingen af misbrugeren. Pårørende er næsten altid under stort pres, da der er mange bekymringer omkring den syges tilstand, og de mange forskellige opgaver pårørende har. Især hvis de pårørende ikke får hjælp og støtte, kan de opleve sorg og så stor psykisk belastning at de bliver syge. Når pårørenderollen gør de pårørende syge, så er det fordi de pårørende ikke prioriteres og glemmes. Og når de pårørende er syge, kan de have meget svært ved at støtte op om misbrugeren.

Der bør afsættes flere midler til pårørendearbejdet

En analyse fra 2001 indenfor psykiatrien viser, at pårørendebehandling reducerer deres kæres tilbagefald med 20 pct. Derfor er det tankevækkende, at der ikke afsættes midler til behandling af pårørende, herunder:

• Pårørende undervisning om rusmidler, hvordan de pårørende skal håndtere misbruget, hjælp og støtte

• Information behandling, tilbagefald, praktiske information, hvor kan pårørende få støtte og hjælp

• Fælles behandlingsforløb hvor misbrugeren og de pårørende kan få hjælp til at håndtere misbruget og dens konsekvenser

• De pårørendes erfaring og observationer. Pårørende har viden som er guld værd i ethvert behandlingsforløb

Pårørende kan gør en stor forskel på motivationen til at få en pårørende i behandling, men også i selve behandlingsforløbet og ved tilbagefald. Men langt de fleste pårørende føler sig glemt og ikke inddraget. Endvidere har de pårørendes viden og andre evner afgørende betydning for behandlingsskvaliteten. Pårørende er ikke en ekstra medarbejder, men en vidensressource og tryghedsperson, som skal benyttes i langt højere grad end i dag.

 Hvad er formlen på en god pårørende?

En undersøgelse har vist at der er næsten lige så mange svar, som der er pårørende, og at det er svært at svare kort på de konkrete spørgsmål. Alligevel kom der et billede ud af svarene som var interessante.

Spørgsmål: Hvornår er du den bedste pårørende for din misbruger?