Afhængighed er et komplekst problem. Den unikke ting ved alkoholisme eller alkoholafhængighed, som det kaldes i dag, er, at alkohol tager kontrol og bliver endda den nærmeste allierede, mens familie, venner, kolleger og andre kommer på andenpladsen.

Alkoholmisbrug

Det kan ende med tvangsmæssig drikke, men det er muligt at bryde og foretage en ændring med den rigtige og professionelle hjælp. Alkoholafhængighed påvirker mange mennesker – uanset køn, alder, klasse eller erhvervsgruppe.

Stofmisbrug

Narkotikamisbrug er forskellige, da afhængigheden er knyttet til ændringer i hjernen og dets belønningssystem. De, der er afhængige af narkotika, reagerer forskelligt på narkotika end andre gør, og stoffet har en anden funktion i deres liv. Kombinationen af ​​et øget ønske og det kriminelle aspekt giver dette et andet niveau af konsekvenser. Narkotikamisbrug er et isolerende og nedværdigende problem, der tager lang tid at bryde. Det forekommer ofte i tavshed og med konsekvenser, der normalt kun er synlige for misbrugeren. Det unikke med denne afhængighed er den svære balance mellem grunden og behovet for at have brug for din medicin, så det i stedet bliver et problem.

Ludomani

Spilafhængighed er listig og unik, men har mange ligheder med en kemisk afhængighed. Kombinationen af tilgængelighed, øget tid foran en skærm, problemer med penge, ekstremt ønske om at inddrive tab og øget mental sygdom i form af stress og angst skaber i mange tilfælde ekstreme konsekvenser. Den unikke ting ved spilafhængighed er udøvelsen af ​​at vinde tilbage et tab og nægtelsen af ​​konsekvenserne forsvinder, tabet skal vindes tilbage til enhver pris.

Følgesygdomme

Komorbiditet er et udtryk, der anvendes, når en afhængighed er diagnosticeret med en anden mental sygdom, såsom. neuropsykiatriske sygdomme. Komorbiditet er i medicin og psykiatri: Tilstedeværelsen af en eller flere sygdomme foruden en primær sygdom, eller Effekten af en sådan yderligere sygdom Ved tilstrækkelig korrelation antyder komorbide sygdomme en fælles årsag og kan derfor være en nøgle til at afdække de komorbide symptomers ætiologi. En afhængighed går ofte hånd i hånd med den mentale sygdom, der indebærer en større risiko for overforbrug i tilfælde af angst eller depression. En afhængighed bruges ofte som et middel til at flygte fra følelser, tanker eller tidligere oplevelser i ens liv, der i stedet skaber endnu værre mental sundhed.

Hvad er afhængighed?

Afhængighed er en fællesbetegnelse for problemet eller tilstanden, der beskriver en destruktiv brug af et stof eller opførsel eller en kombination af disse. Afhængighed har forskellige sværhedsgrader og kan antage forskellige former. Der er fællesnævnere såvel som specifikke symptomer og tegn afhængigt af sværhedsgraden. I dag ser forskningen, at afhængighedsproblemer bevæger sig i en skala for forskellige individer. Dette betyder, at folk kan have forskellige grader af sværhedsgrad i deres afhængighed og have en bestemt måde at bruge det på. Det kan for eksempel være afhængighed af:

  • Alkoholisme
  • Gambling afhængighed
  • Stofmisbrug

Men det kan også være afhængighed misbrug af en lang række andre ting, herunder: mad, slik, sex, shopping, porno, kaffe, cigarette

Lægemiddelafhængighed – medicinafhængighed

Nervemedicin i form af sovepiller og benzodiazepiner. I mange tilfælde ses, at når man er afhængig af det ene stof, så er man også afhængig af det andet. Dette kaldes for krydstolerans. Benzodiazepiner taget samtidig med alkohol gør, at de to stoffer forstærker hinandens virkning. Lidt populært sagt er det en giftig cocktail, men ikke desto mindre meget brugt af misbrugere. Benzodiazepiner skal kun benyttes nogle ganske få gange før man er fanget i en afhænighed, så der skal mere og mere til for at opnå den samme virkning.

Alkohol er altødelæggende for krop og sind

Vi får altid at vide, at vi må drikke alkohol som 16 årige men at vi ikke må ryge. Hvad er egentlig dårligst for kroppen? Der er ingen tvivl om at alkohol er nummer et og slå både has, kokain og heroin med adskellige længder. Det skyldes, at et alkoholmisbrug ødelægger både ens:

  • Hjerne
  • Fysik
  • Sociale relataioner

Og det siger ikke så lidt, især når alkohol kan købes på ethvert gadehjørne. Det siges, at alkohol er stærkere end rottegift, og trods det er det tilgængelig alle steder i vort samfund.

Hvornår er man afhængig?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er man afhængig, hvis man har haft mere end to af nedenstående symptomer inden for den sidste måned eller flere gange inden for det seneste år:

  • Stærk trang til stoffet, nedsat kontrol over indtagelse af stoffet, abstinenssymptomer, tegn på tolerance (hvor man skal indtage mere og mere for at få en effekt).
  • Optagethed af stoffet, fortsat forbrug trods skader, trusler mod andre, større mængder over længere tid, ønske om at mindske indtag af stoffet eller manglende evne til at mindske indtagelse.
  • Man bruger megen tid for at få stoffet og negligerer evt. andre forhold, for eksempel sit arbejde eller sin familie.
  • Hvordan udvikles afhængighed?

Ingen er født afhængige, men man kan blive født med en højere sårbarhed for at udvikle en afhængighed. Uanset hvor lang tid tidsprocessen er, bliver det en destruktiv proces, der indtrænger mere og mere på livet som berører hjernens belønningssystem. Regelmæssig brug af en eller anden form for lægemiddel skaber kraftige fordele, som derefter gør det vanskeligt at være tilfreds uden stoffet. Narkotika er en effektiv form for flugt fra angst, smertefulde tanker eller ansvar. En effektiv flugt, der i sig selv skaber nye ting at flygte fra, når konsekvenser opstår.