24/7 Hjælp til dig som pårørende

Family First

Pårørende

Family First

Det er psykisk belastende at være pårørende

Det slider på psyken og fysikken at være pårørende til en misbruger af alkohol eller stoffer. Uanset om du er forældre, søskende, kæreste eller på anden måde tæt på en alkoholiker eller stofmisbruger, er det hårdt at være pårørende. Såfremt du har brug for hjælp og støtte kan du kontakte Family First for en snak

At være pårørende til en misbruger skaber et virvar af følelser, sorg, afmagt og vrede. Det skaber depression, stress og ofte angst. Misbruget rammer derfor ikke kun personen der lider, men hele familien og omgangskredsen. Når ens kære har et misbrug så opdager man hvor svær en situation man er havnet i

Pårørende svigtes

Pårørende til misbrugere føler sig svigtet af systemet. De føler sig marginaliseret og får ikke tilstrækkelig hjælp

LÆS MERE

pårørende er en ressource

Pårørendes indsats må ikke betragtes som en selvfølge som lynhurtig glemmes. Pårørende er en ressource som må støttes

LÆS MERE

Hjælp til pårørende

Family First støtter og rådgiver familier til en misbruger. En familie bliver aldrig lykkelig, så længe der er misbrug

LÆS MERE

Ring nu

Ring helt anonymt
Tlf. 9125931

Chat nu

Anonym Chat
Login her

SMS nu

Anonym Chatrum
Tlf. 9125931

Our Mission

Family First er familiens talerør og hjælp til at få et godt og værdigt liv

Pårørende besidder stor viden om misbrugeren. De er forbundet gennem en fælles livshistorie, hvor den pårørende har opnået vigtig viden og erfaring. De pårørende er en derfor en vigtig ressource til at få misbrugeren i behandling, og til at samle op på stumperne i familien så det gode liv kan opnås.

Pårørendes vilkår

“Et liv som pårørende til misbruger kan være udmattende, drænende, frustrerende og meget mere. Family First er familiens og de pårørendes talerør og hjælpeorganisation.”

Kenneth Sørensen

Frivillig pårørende, Socialpædagog

Family First

Når alkohol og stoffer fylder for meget i familien

Pårørende har dobbeltarbejde

“Det er svært for pårørende at få et arbejdsliv og rollen som pårørende til at passe sammen. Misbruget fylder så meget at den pårørende er konstant på dobbeltarbejde.”

Annie Bærntsen

Frivillig Familierådgiver, Pædagog

Hjælp til pårørende

“Alkohol- og stofproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at du som partner, barn eller pårørende får hjælp. Kontakt Family First og få hjælp her og nu.”

Pierre Jokumsen

Frivillig Misbrugsbehandler, Psykoterapeutstud

Misbrug i familien er ikke kun noget vi taler om.

Family First

Pårøren

Besøg os

Bovlum Park Boulevard 33, kld
2100 Kbh Ø

Ring

12 347 56

EMAIL OS

info@family-first.dk