Benyt dig af muligheden for at komme i en pårørendegrupper til misbruger. At være pårørende til et menneske med misbrug af alkohol eller stoffer er en stor udfordring. Som pårørende føler man sig alene med de mange problemer som misbruget afstedkommer. Ved at deltage i en pårørendegruppe og mødes med andre i samme situation, kan man bryde den følelse. I gruppen vil du finde gensidig støtte samt udveksle følelser og erfaringer.

Pårørendegruppen ledes af en fagperson

Hos Family First er pårørendegruppen ledet af en fagperson som selv er pårørende. Dermed deltager du i en guidet gruppe hvor viden og forståelse er en del af indholdet. Det er vigtig, at du ikke lader stå til, men at du kan bevare et overskud til dig selv.

Gruppe for pårørende til alkoholiker og stofmisbruger

Overskud til at være pårørende

Det er ikke nemt at være pårørende til en misbruger af stoffer eller alkohol. Misbruget har så stor indflydelse på dagligdagen, at det er svært at navigere. Som pårørende befinder man sig i en vanskelig situation, gør sig mange tanker og har mange svære og forvirrede følelser. Belastningen gør, at man befinder sig i en meget udsat situation, som gøre én syg med fysiske og psykiske belastningsreaktioner.

Du er ikke alene med problemstillingen

Pårørende føler sig ofte meget alene med deres problemstillinger med en stor afmagt og frustration til følge. En afmagt overfor sig selv, misbrugeren, familien og systemet.

Pårørende til misbruger af alkohol og stoffer

Pårørende til afhængige af alkohol og stoffer rammes ofte af usikkerhed og tvivl om, hvordan de kan støtte deres misbruger og hvordan. Derfor er en pårørendegruppe et godt sted at drage erfaring og søge viden om hvad andre pårørende gør. Der kan være brug for kontakt med en fagperson hos Family First, det er gratis. Her vil du få viden om, hvad du kan gøre i konkrete situationer.

Mød ligestillede i en pårørendegruppe

Det giver en god følelse at mødes med andre ligesindede pårørende. Selvom misbrug og afhængighed er mange ting, så viser det sig ofte, at pårørende har samme oplevelser. I pårørendegruppen er det muligt at bruge hinandens erfaring i konkrete situationer. Uanset hvilken konkret situation den enkelte pårørende er havnet i, ved vi, at pårørende har god gavn af at være sammen med ligestillede i en pårørendegruppe. Her kan man, ved at få problemstillinger vendt, dele oplevelser, høre andres erfaringer samt få nye perspektiver og viden.

Samhørighed og sammenhold som pårørende

Ved at være sammen med andre ligestillede, føles et sammenhold. At være ‘i samme båd’ har alle gavn af, idet det giver mulighed for at spejle sig i andre pårørende. Ved at få bekræftet, at der er andre med nøjagtige samme problemstillinger, giver en samhørighedsfølelse og følelsen af at stå alene bliver reduceret.

Gruppeforløb for pårørende

Family first tilbyder forløb for pårørende, deres forældre, søskende, voksne børn, ægtefæller eller på anden møde har en nær relation. Mange pårørende er også interesseret i at få viden om misbrug, behandlingsmuligheder samt udveksle erfaring med andre pårørende. Family First tilbyder struktureret gruppeforløb bestående af en række oplæg med efterfølgende dialog.

Alle pårørende er velkommen i gruppen hos Family First