Pårørendes rettigheder

Family First

rettighede

Info

Family First

For pårørende til misbrugere er der som regel ikke nogen rettigheder. Nogle kommuner tilbyder og pårørende til personer med misbrug af alkohol og stoffer, 3 – 5 samtaler på et misbrugscenter. Hos Family First mener vi, at de pårørende skal have de bedst mulige rammer for at kunne klare sig selv. Det skal gøres muligt for dem at være længst muligt i hinandens liv – uden at den pårørende bliver yderligere belastet. Mange pårørende støder på både praktiske, økonomiske og juridiske spørgsmål oven i de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå når et menneske tæt på bliver ramt af afhængighed af alkohol eller/og stoffer eller får et misbrug.

Family First’s Pårørendevejleder kan kontaktes af pårørende der pludselig har fået misbrug af alkohol og stoffer tæt inde på livet. Desuden hvis man har været pårørende i en længere periode og har brug for at drøfte den hjemlige situation og den forandrede hverdag er du også velkommen til at kontakte os. Undersøgelser og erfaring viser, at alvorlig og langvarig misbrug ikke alene påvirker misbrugeren, men også de pårørende.