Pårørenderådgivning, støtte og hjælp er der meget lidt af i samfundet. Langt de fleste pårørende står selv med problemet, og ved ikke hvordan de kommer ud af trædemøllen og tilbage til et normalt liv. 

Pårørenderådgivning

Er du pårørende til misbruger? Pårørende til alkoholikere? eller pårørende til stofmisbruger? Family First er en pårørenderådgivning som hjælper alle som er i familie til en person med et stort forbrug af rusmidler, herunder alkohol, narko, hash, benzodisapiner og andet.

Hjælp til pårørende til misbrugere af rusmidler

Støtte og hjælp er noget som alle misbrugere og deres nærmeste har behov for. Du står i en situation, hvor mange spørgsmål melder sig og du bliver nødt til at tage stilling til nye situationer. Som hjælp har viden om det du har mest gavn af at vide i din relation til et misbrug og/eller afhængighed, som du nødvendigvis ved meget lidt om.

En lidelse i det stille

At bo tæt på nogen – f.eks. en forælder eller partner – der har problemer med alkohol, narkotika eller spil eller mere alvorlig psykisk sygdom betyder konstant mentalt pres. Når du prøver at forholde dig til et dysfunktionelt miljø, der ikke kan kontrolleres, udvikler du ofte dine egne destruktive adfærdsmønstre – en såkaldt medafhængighed.

Slår hårdt mod den enkelte og pårørende

Medafhængighed betyder viser sig som en ekstrem form for kronisk stress, der rammer både den enkelte og deres næreste. Personen med afhængigheden får psykiske og fysiske symptoner samt adfærdsændringer. De pårørende risikerer alvorlig psykisk sygdom i form af f.eks. træthedssyndrom, stress og depression. Arbejdsgiveren bliver ramt på grund af omkostninger til sygefravær, tab af produktion og øget besvær. Det viser sig, at næsten halvdelen af alle igangværende sygdomme skyldes mental problemer hos den enkelte. På lang sigt fører medafhængighed til mental sygdom og ligger sandsynligvis bag en betydelig del af det samlede sygdomsbillede generelt indenfor sundhedsvæsenet.

Pårørende udvikler destruktive adfærdsmønstre

Medafhængighed udvikler sig, når vi søger strategier og udvikler adfærd til at styre og overleve i en uhåndterbar eksistens. Måske lærer man at være opmærksom på den mindste ændring i humør for at hente signaler, der kan indikere en tid med destruktiv drikkevand eller en depressiv periode med sengetid og følelsesmæssig utilgængelighed. Måske tager du overdreven ansvar, koger god mad og er glad og bekræftende for at holde forælderen eller partneren i godt humør. Hvert sekund prøver du at hjælpe, tage hensyn til, tage ansvar for, tilpasse, kontrollere, motivere og stille krav. Du går altid på listesko for ikke at såre eller få din misbruger til at indtage mere af sit stof. Du bliver dårlig til at imødekomme dine egne behov, men desto bedre til at fokusere på andre.

Medafhængigheden der følger dig

Medafhængighed vises igen i alle dele af livet; når du sover, på arbejdet, i sociale sammenhænge, i forhold og i familien. Og selv hvis du ikke længere bor tæt på en der har problemer, bærer du disse lærte adfærdsmønstre med sig. Som medafhængig risikerer du at udvikle alvorlig psykisk sygdom som depression, stress og angstproblemer med langvarig sygdom som et resultat.

At hjælpe sig selv som pårørende

Men der er effektiv hjælp. Indsatsen er imidlertid sjældent fokuseret på selve co-afhængigheden, men kun på den mentale sygdom, den har skabt. Når du først har slået dig til ro med f.eks. depression eller udbrændthed, er risikoen stor for, at du igen lider af mental sygdom, fordi medafhængighed og de destruktive adfærdsmønstre forbliver. At opnå en bæredygtig situation med en god livskvalitet kræver også indsats, der fokuserer på selve medafhængigheden.

Hjælp til pårørende

Bekymret for en medarbejder, nogen i nærheden af dig eller dig selv? Fra vores egen erfaring ved vi, at alkohol- og narkotikaproblemer, spilafhængighed, stress og medafhængighed rammer individet, de pårørende samt arbejdspladsen hårdt.