Er du pårørende til en misbruger af alkohol, stoffer eller andre ting? kan det være svært at tale om problemet. Den svære samtale om misbrug er særlig svært for pårørende idet man ikke ved hvordan budskabet vil blive modtaget. Eller man har en forudindfattet mening om hvordan samtalen vil blive. Men der er heldig vis professionel at hjælpe ved at kontakte et misbrugscenter. Som pårørende oplever vi ofte benægtelse ved at tale med sin kære om at drikke mindre, stoppe med at drikke eller at gå i behandling. Den svære samtale bliver ofte mødt med benægtelse og argumenter som ikke står i relation til virkeligheden. Det er fordi at langt de fleste som kæmper med alvorlige misbrugsproblemer, uanset om det er alkohol eller stoffer, ikke ønsker at tale om det eller blot at forholde sig til det.

Benægtelse af misbrugsproblemet

Pårørende oplever ofte, at den afhængige af for eksempel alkohol, benægter at der er noget som helst galt, selvom man kan se det på adfærd og måden hvorpå der bliver talt. Eller også mødes man med alle mulige årsager til at han/hun ikke får lavet noget der hjemme eller ikke får passet studie eller job. Skylden lægges ofte over på dig som pårørende med begrundelse for at dit nærvær giver stress, depression eller noget helt andet.

Måske andet end misbrug

Der er naturligvis mulighed for at der kan være en sygdom som ligger bag og at den ændrede adfærd eller adfærdsmønster ikke nødvendigvis behøver at handle om misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Det kan være noget helt andet der kan være i vejen som naturligvis må tages alvorligt. Intervention og den svære samtale kan være umulig for den pårørende selv at tage. En samtale til at få en misbruger i behandling eller blot få vedkommende til at drikke mindre eller at stoppe, er ofte en umulig og håbløs opgave for den pårørende. Det at få en misbruger til at erkende at en hjælp er nødvendigt kaldes for en ‘Intervation’. Intervention til at drikke mindre, stoppe med at drikke eller at gå i behandling.

Motivation til at gå i behandling

Intervention og motivation kræver professionel hjælp og en sådan samtale må være grundigt forberedt. Misbrugsbehandleren vil indsamle en række oplysninger om misbrugerens adfærd, forskellige kognitive mønstre og andre kendetegn som kan lægges til grund for at kunne forberede den indledende og svære samtale. Det er vigtig med konkrete førstehåndsinformation idet urigtige oplysninger, sladder og fordomme ikke kan bruges. Disse kan modsat danne grundlag for at interventionen mislykkes.

Hvad er en intervention?

Det er svært at konfrontere en misbruger med en mistanke om misbrug, hvorfor det er vigtig at have alle informationer på plads og gerne med faktuelle eksempler og eventuelt dokumentation fra forskellige pårørende, som f.eks. mor, søster, kæreste eller ægtefælle. Hos Family First har vi gode erfaringer med at hjælpe familier hvor der er en ægtefælle eller et barn som har udviklet bekymrende adfærd eller misbrug. Vi tager den svære samtale og ønsker naturligvis opbakning fra familien. Det skaber ikke kun tryghed hos de pårørende som ønsker hjælp, men også hos misbrugeren som måske første gang møder et menneske som lige præcis ved hvordan det er, at være afhængig af et rusmiddel. Pårørende er altid velkommen til at ringe for at få information og gode råd om hvordan vi griber situationen an. Enhver henvendelse til Family First er helt gratis og uforpligtende.

Intervention til at drikke mindre

Som nævnt kræver interventionen helt præcise informationer uanset om de pårørende selv ønsker at tage samtalen om afhængighed eller om man tilkalder professionel og gratis hjælp hos Family First. Det er vigtig at sørge for at alle formelle regler omkring samtalen er til stede. Herunder at anonymitet og fortrolighed er en selvfølge. Alle informationer som tilvejebringes skal være utvetydige og klare i substansen, og det skal være præciseret hvordan disse beskrives og benyttes i samtalen. Under den svære samtale er det vigtig at holde fokus og undgå diskussioner som vil føre samtalen på et vildspor. Det er vores oplevelse, at mange interventions samtaler ofte bliver fordrejes eller ført på vildspor af misbrugeren hvilket er helt normalt i hans/hendes bestræbelser på at benægtelse af misbruget og derimod at fortælle om sin uskyld.

Misbrugsbehandling uden tab af arbejde mm.

Interventionen tager udgangspunkt i fakta og det er vigtig at misbrugeren føler sig godt tilpas og ikke bliver foranlediget til at droppe ud af samtalen før tid. Derfor vil samtalen ofte begynde med at tilbyde en reel hjælp. En hjælp til at komme i behandling uden at det har indflydelse på misbrugerens, sociale status eller dagligdag i øvrigt. Vi lægger vægt på at misbrugeren blive opmærksom på de konsekvenser det vil får, såfremt han/hun ikke gør noget ved sit problem. Dette bliver fremlagt på en sober og hensigtsmæssig måde uden at fremsætte trusler og andet som kan føre til endnu større benægtelse eller afsky for samtalens formål. Såfremt din kære kommer i fornøden behandling, tilbyder vi en samtale med behandlingscentret eller vi kan tilbyde et behandlingsforløb her hos os, som typisk vil bestå af abstinens behandling, substitutionsmedicin samt en kognitiv psykoterapeutisk behandling. Dette foretages ofte uden for normal arbejdstid enten sidst på eftermiddag, aften eller weekend. Family First har et mange årigt godt samarbejde med en række pårørende landet over samt arbejdspladser som er bekymret deres medarbejder og din misbruger. Vores telefoner er døgnåben og du kan altid ringe anonymt og uforpligtende får rådgivning af en af vore misbrugsbehandlere som sidder klar til at give rådgive og besvare dine spørgsmål om intervention, motivation og meget mere som pårørende.