Tilbagefald og pårørendetilbagefald

Family First

TILBAGEFAL

Family First

Tilbagefald er psykisk belastende for pårørende

Som pårørende til en person med misbrug af alkohol eller/og stoffer, spiller du en vigtig rolle. Det er vigtig, at du erkender dit ansvar, men også at du husker at passe på dig selv og leve livet – ikke kun overleve. Det er kun misbrugeren der kan tage et valg for sig selv og sit misbrug.

At mærke at du gør en forskel for din misbruger er en glæde. At kunne gøre en mærkbar forskel for den man elsker er så vigtig. Derimod vil der være perioder med stilstand og i værste fald tilbagefald. Hos Family First lærer pårørende hvordan man kan forholde sig til tilbagefald og stilstand.

Our Mission

Family First er familiens talerør og hjælp til at få et godt og værdigt liv

Pårørende besidder meget viden om misbrugeren. De er forbundet gennem en fælles livshistorie, hvor den pårørende har opnået vigtig erfaring og viden. De pårørende er derfor en vigtig ressource til at få misbrugeren i behandling, og til at samle op på stumperne i familien så det gode liv kan opnås.

Pårørendes vilkår

“Et liv som pårørende til misbruger kan være udmattende, drænende, frustrerende og meget mere. Family First er familiens og de pårørendes talerør og hjælpeorganisation.”

Kenneth Sørensen

Frivillig pårørende, Socialpædagog

Family First

Når alkohol og stoffer fylder for meget i familien

Pårørende har dobbeltarbejde

“Det er svært for pårørende at få et arbejdsliv og rollen som pårørende til at passe sammen. Misbruget fylder så meget at den pårørende er konstant på dobbeltarbejde.”

Annie Bærntsen

Frivillig Familierådgiver, Pædagog

Hjælp til pårørende

“Alkohol- og stofproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at du som partner, barn eller pårørende får hjælp. Kontakt Family First og få hjælp her og nu.”

Pierre Jokumsen

Frivillig Misbrugsbehandler, Psykoterapeutstud

Tilbagefald kan imødegås med viden om tilstanden

Family First

tilbagefa

Besøg os

Bovlum Park Boulevard 33, kld
2100 Kbh Ø

Ring

12 347 56

EMAIL OS

info@family-first.dk