Udgående misbrugsbehandling

Family First

test

Udkørende Misbrugsbehandling

Arbejdet med udgående misbrugsbehandling er en mulighed som tilbydes alle. Pårørende og misbrugere er velkommen til at kontakte os for hjælp til at komme i behandling. Mange tror, fejlagtig, at en misbrugsbehandling skal foregå på en institution i en af de store byer, men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Udgående misbrugsbehandling tilbydes selv i de fjerneste afkroge af landet, og finder sted lige fra det første opsporingsarbejde. Vi hjælper familier hvor misbrug hos forældre fylder alt, og hvor et normalt liv umiddelbart ser håbløst ud. Det er nødvendigt at overbevise alkoholiren om, at behandling er nødvendigt. Familien er ved at gå i opløsning over alkoholikerens misbrug, hvilket misbrugeren ofte er blind for og benægter. Misbrugeren mener ikke selv at have noget problem. Andre gange griber venner, kollegaer eller arbejdspladsen ind og forlanger at misbrugeren gå i behandling.

Opsporingsarbejde

Mange pårørende, venner eller kollegaer har oplevet at være nær på en person som har det svært som følge af misbrug eller afhængighed. En person, hvis tilstand tydeligt ses af forværres over tid, men hvor berøringsangst og manglende viden, ikke fører til hjælp. Hvordan skal man reagere? Hvordan griber man den svære samtale an? Eller er det ikke misbrugerens eget ansvar? Disse overvejelser er svære og selv den største medfølelse og empati for personen, fører sjældent til afvænning.

Motivation til at gå i behandling

Vi har stor erfaring i at opspore personer med misbrugsproblemer som ikke er i stand til at finde vej ud. Personer, som har behov for hjælp til at få et normalt liv uden alkohol eller stoffer. Vi familier og venners backup til at hjælpe en person som er fanget i et misbrug. Til at hjælpe vedkommende til at få et normalt liv igen. Det er vigtigt at hele interventionsprocessen foregår med værdighed og på en sådan måde, at ingen taber ansigt – derfor er det vigtigt at en specialuddannet person planlægger og forestår selve interventionen. En intervention bør foretages af terapeuter fra et behandlingssted med erfaring i motivation af misbrugere.

Intervention

Vi foretager intervention i samarbejde med familien, arbejdsplads og venner. Ved intervention forstås, at en person som ikke umiddelbart ønsker hjælp, forsøges hjulpet til at:

  • Drikke mindre
  • Stoppe med at drikke
  • Gå i behandling

Benægtelse

Når man tager den indledende samtale, bliver vi ofte mødt med benægtelse, undskyldninger og bortforklaringer. Det er skamfuldt at indrømme en uhensigtsmæssig handling som misbrug, men vi ser at det sætter gang i tanker. Nu er der pludselig spotlight på situationen og der er en vej ud. Vel at mærke en vej, hvor misbrugeren kan passe sit job, uddannelse eller andet samtidig med at passe en misbrugsbehandling. Vi forstår at tackle de svære følelser, og arbejde med situationen. Vi kender den automatreaktion om bagatellisering, benægtelse og bortforklaringer, som vi bliver mødt med.

Omsorg og konsekvens

Interventionen udspringer af et oprigtig ønske om at hjælpe misbrugeren i behandling. Det kræver en hårdfin balancegang om at vise empati og omsorg på den ene side og samt at stille krav og eventuelt ultimatum på den anden side. Interventionen finder sted på et møde, hvor behandler, familier, venner og eventuelt arbejdsplads stiller misbrugeren et ultimatum om at gå i behandling. En intervention skal ikke ses om en konfrontation, men nærmere en kærlig handling for at hjælpe misbrugeren.

 

Et eksempel på en intervention

De deltagende familiemedlemmer eller venner har skrevet et brev som læses højt for misbrugeren. Her må den person som sidder fast i misbruget lægge øre til de inderlige opfordringer, rå usødet sandheder men også kærlig venlighed om at gå i behandling. Dette for at få deres mor, far, mand eller kone tilbage som den person de før i tiden havde respekteret og set op. I stedet for den person som misbruget har forvandlet til en helt anden og ukendt person. Deltagerne i interventionen har på forhånd, uden misbrugerens vidende, aftalt sted og tidspunkt for interventionen. De aftaler også en plan for samtalen med hvad der skal ske og hvornår. Målet med inteventionen er for det meste at få misbrugeren i behandling, men i enkelte tilfælde kan det også være at få vedkommende til at drikke mindre eller helt stoppe med at drikke. Der er på forhånd pakket en kuffert med misbrugerens ting, og deltagerne er klar til at køre misbrugeren i behandling. Alle indvendinger bør gennemtænkes, og der skal tages højde for alle situationer som måtte tænkes at opstå. Misbrugeren sygemeldes fra arbejdspladsen, og der er på forhånd taget højde for alt.

Familiens rolle

Ofte er familien og venner bange for den svære samtale og foretage intervention. Bange for misbrugerens reaktion og magtesløsheden i ikke at kunne argumentere godt nok. Men vi oplever i mange tilfælde, at misbrugeren oplever interventionen som en befrielse.

Før du gør noget

Som pårørende er intervention en uoverkommelig opgave, som oftest vil være dømt til at mislykkes på forhånd. De pårørende gør mange forsøg på at få misbrugeren til at stoppe, men det ender altid ud med brudte løfter og halvhjertede forsøg fra misbrugeren. Eller misbrugeren benægter at have et problem med rusmidler. Du oplever måske at din misbruger kun lyttter når du er ved at ‘stå af’ eller ligefram forlader vedkommende. I sådanne situationer tager misbrugeren måske antabus i en periode og lover bod og bedring, men før eller siden starter drikkeriet igen. Der kan gå en dag, en måned eller et helt år, men det starter igen. Derfor er en misbrugsbehandling nødvendigt hvor misbrugeren er i en regulær behandling og lærer at håndtere problemer og svære situationer samt undgår at drikke når fristelsen er størst. For problemer og fristelser er der mange af – tro mig!

Misbrugsbehandling i hjemmet

Det behøver ikke at være besværligt med en misbrugsbehandling. Et behandlingsforløb bliver skræddersyet til din misbrugers og familiens situation. To personer er ikke ens og hver især drikker af forskellige grunde, og der er forskellige måder at drikke på. Derfor er et individuelt behandlingsforløb nødvendigt for at tilgodese den rette behanling. Samtaler med behandlere, gruppesamtaler, undervisning og eventuelt behandling med medicin er blot nogle af de elementer en misbrugsbehandling kan bestå af. En misbrugsbehandler besøger dig 1 – 2 gange om ugen hvor du modtager samtaler i hjemlige omgivelser, herudover udleveres eventuelt medicin.

Sådan foregår behandlingen

Behandling kan foregå om dagen, om aftenen eller hele døgnet. Det vil altså sige, at der med stor sandsynlighed er et tilbud, som passer til netop dig og din situation. Og som betyder, at der er mulighed for at leve et almindeligt liv med job og familie ved siden af behandlingen. Vi aftaler et forløb i dit hjem eller efter aftale som passer ind i din hverdag.

Behandlingen er skræddersyet til dig

Generelt giver alkoholbehandling dig viden om, hvad afhængighed er. Og du får indsigt i dine egne mønstre og årsager til at drikke for meget alkohol. Du får også hjælp til at planlægge et liv uden et problematisk forhold til alkohol. Den udkørende behandler vil fungere som koordinator og deltage ved møder og aftaler med relevante mundigheder som for eksempel jobcenter, kriminalforsorg, misbrugscenter mv. Der vil gennem hele forløbet være socialrådgiverbistand samt mulighed for psykologisk/psykiatrisk tilsyn samt NADA akupunktur

Individuel udgående misbrugsbehandling som er tilpasset familiens og misbrugerens behov. Dette er et skræddersyet tilbud som oftest finder sted i hjemmet udenfor normal arbejdstid efter aftale og behov. Endvidere kan behandlingen foregå på din arbejdsplads – alt efter hvad der giver bedst mening  for dig og din familie. Matrikelløs misbrugsbehandling vil bestå af en skræddersyet behandlingsplan.

Der er åbenlyse fordele ved online behandling. Vi tilbyder virtuelbehandling skræddersyet til dig efter behov. Denne behandlingsform kan også tilgåes diskret med fuld anonymitet. Du vil få tilknyttet en fast misbrugsbehandler hele vejen. 

Lad os hjælpe dig og familien

Har du brug for hjælp til at håndtere misbrug eller afhængighed af alkohol og stoffer, så kontakt os. Også selvom afstanden er stor til vores afdeling, så er hjælpen alligevel nær. Du kan møde en misbrugsbehandler uanset hvor du er i verden.

Relaterede emner

Samtalegruppe

Samtalegruppen er et gratis og anonymt tilbud til alle pårørende. Her hjælper pårørende hinanden

LÆS MERE

Pårørendehjemmet

Behov for et gratis midlertidig frirum og/eller beskyttelse, så er pårørendehjemmet lige noget for dig

LÆS MERE

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Udgående Misbrugsbehandling

FAMILY FIRST

Udkøren

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet