Voksne børn af misbrugsfamilier har haft en traumatisk opvækst. Er du barn af en far og/eller mor der er afhængig af alkohol? Savner du et trygt og levende fællesskab? Så læs med her;

Barn af misbruger alkohol stoffer

Voksne børn fra misbrugsfamilier deler for det meste samme egenskaber og personlighedstræk. Det er utroligt svært at navigere i for et lille barn eller ung når far og/eller mor drikker. Barnet føler svigt, og tror at han/hun er alene om at være og mærke. Stoffet gør, at forældreomsorgen er væk med opvækstvilkår som er uforudsigelige og helt utilstrækkelige. Den dysfunktionelle opvækst bider sig fast som et traume hos børn og det der blev sagt og gjort i hjemmet stemte aldrig overens.

Når hverdagen er drama og kaos i misbrugshjem

Stemningen i en misbrugsfamilie er altid præget af uforudsigelighed, meningsløshed, drama og kaos. Hverdagen er impulsiv og handlingsmønstre sjældent velovervejet og rationelle. Aftaler bliver sjældent overholdt og barnet er ofte overladt til sig selv og/eller sine søskende. Barnets følelser er altid i bevægelse og ude af balance, hvorfor det ikke kan falde til rå. Tankemylder og kaos er herskende i et lille barnesind. Barnet lærer ikke at agere i forhold til sin virkelighed, men er tvunget til at reagere på sine omgivelser for at overleve i en verden fyldt med en tåge af alkohol eller/og stoffer.

Det modsætningsfyldte ændre barnets virkelighedsopfattelse

Et barn af misbrugende forældre er konstant på overarbejde. Det er ubeskyttet og helt alene i verden, med angst for hvordan livet vil se ud lige om lidt. Usikkerhed og utryghed er det kende og i barnets opfattelse det eneste sikre.

Et barn af forældre med misbrug er overfølsom for forandringer

Et skræmt barn er altid på vagt som en overlevelsesmekanisme. Barnet ordner forældrenes behov og tager ansvar for søskende og dagligdags ting i hjemmet. Et barn fra misbrugsfamilier skal være til gavn og stå til rådighed for forældrenes krav og behov. Det skal yde og ikke nyde, være glad eller have det sjovt. Hvad der siges i en privatsfære og i fortrolighed bliver delt videre på kryds og tværs. I misbrugsfamilier er niveauet af sladder højt og det usande bliver omdrejningspunktet. Med andre ord byttes der om på rigtig og forkert, og her bliver tillid og især mistillid til andre mennesker skabt.

Hvem vil mig?

Ungevoksne fra misbrugsfamilier har ofte svært ved at være i et parforhold og skabe relationer til andre. Den lærte mistillid fra barndommen sidder fast i hukommelsen og vender tilbage igen og igen. Hvem vil mig noget godt? Hvem vil mig for den jeg vitterlig er? og ikke for den jeg fortæller at jeg er? Barnets relationer har ofte været fyldt med utrygge oplevelser, og har derfor ikke gode oplevelser af stabile nære relationer. Barnet er endt op i en opgivelsestilstand hvor ydmygelser og krænkelser fylder meget.

Tvivl om hvad der er rigtig og forkert

Børn af alkoholiker (og andre misbrugere) lærer at deres tanker og følelser ikke er noget værd. Som voksne kan de have svært at forsvare sig selv og syntes at det er nemmere at give op overfor andres krav. De er ofte vokset op med streng kontrol og dominans hvor flasken er omdrejningspunktet for alt med uforudsigelighed, løgne og forvrængning af virkeligheden til følge. Barndommen haar manglet den gode rollemodel og voksnes guidning og vejledning, når livet blev for vanskeligt at håndtere selv, derfor er tvivlen blevet til handlingslammelse og angst. Derfor opstår der en rodløshed i sindet som let udvikles til stress og en følelse af ensomhed.

Tristhed og savn af nærhed

Børn i misbrugsfamilier får et dysfunktionelt voksenliv. Den voksne glemmer ubevidst at undersøge om de dysfunktionelle forhold stadig er virkeligheden, følelser og oplevelser fra barndommen er stærkest, de får ofte lov at styre videre i voksenlivet. Dette skaber følelsen af angst og uro. En diffus frygt for andre. Usikkerheden skaber det depressive triste alvorlige sind.

Det voksne barn

Det voksne barn savner nærheden, at høre til fællesskabet men tør ofte ikke involvere sig. Det voksne barn er mere optaget af hvordan andre har det, end hvordan det selv har det, hvor det tænker i ‘enten’ ‘eller’. Det handler om at overleve i et kaos af følelser og indlærte dysfunktionelle adfærdsmønstre. Barndommen har frarøvet barnet sin evne til at have det sjovt og opleve glæde og lethed. Med en vedvarende selvkritisk holdning og vender alt mod sig selv. Skammer sig over sig selv og det liv der er vilkåret. Føler sig anderledes og ofte unormal.

Børn af misbrugere mister det livsfulde sind

Ofte ser man, at børn af misbrugere tiltrækkes af mennesker, der har brug for hjælp. Hvor børn af misbrugere ofte gifter sig med misbrugere og tidligere misbrugere? Måske fordi det er en form for tryghed – det kendte – fremfor det ukendte, det trygge, stabile og forudsigelige. De opdager, for en gangs skyld, at de er værdifulde og værd at elske, og derved opnår de at elske sig selv. Og endelig oplever de en mulighed for at finde ro i sig selv, og slippe det perfekte og kontrollen.

Den dysfunktionelle familiearv er fastforankret

Når behovet for kontrol og perfektionisme er blevet mere balanceret, og den hårde selvkritik tæmmet er voksne børn af misbrugere målrettede og opnår at fuldføre meget. De opdager de er værdifulde og værd at elske. Opnår at elske sig selv. De opdager det er muligt at finde roen i sig selv, slippe jagten på det perfekte og kontrollen, lære at nyde og tage sig tid til det sjove. Sige til og fra. Vælge med god samvittighed og acceptere fravalgene. De finder ud af at skelne mellem det de kan gøre noget ved og acceptere og finde ro med det de ikke kan ændre.

Lidt gode råd til børn af misbrugere

Hvis og når du får mod på at gå i gang med at kigge på dit nuværende liv, din opvækst og få mening i den du er, vil jeg gerne støtte dig. Så du får det liv du drømmer om, så du kan få og give en anden let og lys reflekteret tilgang til livet videre til dine børn. Et liv uden svære relationer med sorgfulde brud med familie og venner. Du er velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende for at undersøge om det er mig, der skal være din støtte i processen hen imod at ændre din dysfunktionelle familiearv som er så fastforankret i dit system.