Vores mission, værdier og vision

Er fundamentet for alt hvad vi gør

MISSION

Family Firsts formål er: 

At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed og sygdom.

At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug for pårørende i familier med børn.

At forebygge psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for børn og pårørende i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker så de kan få den rette hjælp.

At forkorte den tid hvor barnet påvirkes af udsathed som følge af sygdom eller misbrugsproblematikker, ved at bygge bro til offentlige sociale tilbud og andre frivillige organisationer.

VISION

Vi ønsker at tilbyde en anerkendte landsdækkende rådgivning for pårørende og børnefamilier berørt af misbrug. Vi ønsker at være en attraktiv forening som styrelser, kommuner, virksomheder, fonde, andre foreninger og frivillige er stolte af at støtte eller samarbejde med.


VÆRDIER

Vores fælles værdier hos Family First er at være empatiske, respektfulde, fagligt skarpe og brobyggende.

Vi er respektfulde – Vi parkerer vores fordomme, dømmer ikke og starter vores rådgivning der, hvor der er motivation. 

Vi er empatiske – Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør. Vi viser forståelse, skaber håb og tillid.

Vi er fagligt skarpe – Vi er opdateret på ny viden, benytter evidensbaseret metoder og giver korrekt rådgivning. 

Vi er brobyggende – Vi opbygger og understøtter tillid til offentlige tilbud – såvel som andre frivillige foreninger og er loyale overfor samarbejdspartnere.

Økonomi

Overskud udbetales ikke som bonus eller ekstra løn, men geninvesteres i nye projekter, der skaber social værdi for pårørende til misbrugere og som har et almennyttigt formål i Danmark og internationalt.

Medlemmer af foreningen er ikke ansvarlig økonomisk i forhold til egne monetære midler. Der er en klar adskillelse mellem foreningens og medlemmernes økonomi. Privat brug af foreningens midler fører til øjeblikkelig eksklusion. Family First deltager kun i projekter, der har transparent og bæredygtig økonomi.